Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


2 comentaris

Impactes de les universitats públiques catalanes a la societat

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha presentat l’informe Impactes de les universitats públiques catalanes a la societat, que repassa extensament la repercussió directa i indirecta de l’activitat que les universitats públiques catalanes tenen en la societat i l’economia de Catalunya, en funció de:

  • Les principals dades i magnituds del sistema universitari públic de Catalunya en el context europeu, amb l’aportació de dades comparatives amb el conjunt de l’Estat, de la Unió Europea i d’altres països i sistemes universitaris.
  • Els principals reptes de les universitats catalanes en la nova societat del coneixement i en el context de la construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i l’Espai Europeu de Recerca (EER).
  • L’anàlisi dels quatre principals impactes de l’activitat universitària a la societat; la formació i el capital humà, la recerca científica, el desenvolupament social i cultural, i la innovació i el progrés econòmic.
  • Experiències en cadascun dels àmbits analitzats per il·lustrar les diverses activitats i serveis de les universitats, així com la seva contribució al desenvolupament i al progrés social.

L’informe destaca que el 60% de la producció científica catalana es desenvolupa en alguna de les universitats del país i que aquesta producció té un impacte científic d’un 34% per sobre de la mitjana mundial. Destaca també el paper que juga la universitat com a ascensor social —els pares del 40% dels universitaris catalans no tenen estudis superiors, la xifra més alta de la OCDE.

Pel que fa a les mancances, dues de les més significatives són la deficient política de beques —amb una inversió del 8,2% del pressupost destinat a educació, molt inferior al 17,3% de mitjana de la OCDE—; i la poca inserció laboral dels doctors. Només un 16% dels doctors universitaris catalans troben feina al sector privat, enfront del 44% als Estats Units, per exemple.

Dídac Ramírez, Rector de la Universitat de Barcelona i president de l’ACUP, va alertar sobre la possibilitat que les retallades posin en perill aquestes dades, tot i confiar que la davallada en la inversió pública en educació sigui conjuntural i no respongui a “un canvi de model” que acabi amb aquests bons resultats.

Més informació: