Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Clausurat el congrés de la RSME a Santiago

Real Sociedad Matemática EspañolaDivendres passat es va clausurar el Congrés biennal de la Real Sociedad Matemática Española (RSME), celebrat a Santiago de Compostela del 21 al 25 de gener, amb un notable èxit de participació: més de 350 inscripcions i més de 200 conferències. En una de les conferències, la que més ha transcendit, Carl Cowen, professor emèrit de la Universitat de Purdue i Eva Gallardo, professora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM,) van presentar una solució afirmativa al problema del subespai invariant, plantejat els anys 30 per John von Neumann.

En paraules de Gallardo, “si gires una pilota, sempre gira sobre un eix. I estem en dimensió finita, on sempre hi ha un subespai invariant per a quelcom que és un operador lineal. En dimensió infinita, el problema estava obert. El que hem resolt és que en dimensió infinita en un espai de Hilbert sempre hi ha un subespai invariant no trivial per a tot operador que sigui lineal i continu”.

Eva Gallardo i Carl Cowen

Eva Gallardo i Carl Cowen

Durant la sessió inaugural, i després dels parlaments dels membres de la mesa presidencial i de la conferència d’obertura, a càrrec d’Alfredo Bermúdez de Castro, es va concedir el premi José Luis Rubio de Francia 2011 a Alberto Enciso Carrasco.

L’endemà, el dia 22, es va celebrar la Junta General de la RSME, durant la qual es va aprovar el Pla General de la RSME (pdf) per als anys 2013-2018 (resum, pdf) i també l’adhesió de la Societat al Codi de Bones Pràctiques (pdf) de la European Mathematical Society (EMS). El mateix dia es va fallar el premi BBVA Fronteras del Conocimiento en ciències bàsiques, que va recaure en Ingrid Daubechies i David Mumford, pels seus «treballs en teoria matemàtica, que han tingut una gran influència en camps variats d’aplicació, des de la compressió de dades fins al reconeixement de patrons».

El teorema de GödelEl dia 23, Josep Pla i Carrera, professor emèrit de la Universitat de Barcelona (UB), va presentar el seu últim llibre El teorema de Gödel, un análisis de la verdad matemática, editat per la RSME com a contribució a la commemoració de l’Any Turing.

Més informació:

Font: Real Sociedad Matemática Española


Deixa un comentari

Que les matemàtiques es facin visibles

El País publicava el dia 19 de maig Que las matemáticas se hagan visibles, article d’Alfredo Bermúdez de Castro, professor del Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat de Santiago de Compostela, que analitza, amb exemples concrets, la invisibilitat de les matemàtiques malgrat que les seves aplicacions tenen cada vegada més importància en la nostra vida quotidiana.

La invisibilidad de las matemáticas es, probablemente, la causa fundamental de su falta de aprecio social. La mayoría de los ciudadanos consideran que se trata de una disciplina demasiado abstracta, lejos de su realidad más cercana y, además, difícil de aprobar. Sin embargo, los ejemplos anteriormente mencionados indican que no es así. Las matemáticas son hoy omnipresentes, están en multitud de elementos cotidianos importantes para la calidad de nuestras vidas. La predicción del tiempo, la cirugía correctora de la miopía o la gestión del espacio aéreo, por citar solo tres ejemplos de índole bien distinta, no serían posibles sin sofisticados desarrollos matemáticos.

Font: Mirada matemática

Comparteix l'entrada