Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Campanya idCAT per al PDI (del 18 d’octubre al 17 de desembre de 2021) — Blog CRAI Universitat de Barcelona

Originally posted on Blog de Física i Química-CRAI: Del 18 d’octubre al 17 de desembre de 2021 es durà a terme la campanya d’emissió de l’idCAT Certificat per al Personal Docent i Investigador (PDI) de la UB. L’idCAT Certificat és un certificat digital de persona física. És un certificat reconegut (o qualificat d’identificació)…

Campanya idCAT per al PDI (del 18 d’octubre al 17 de desembre de 2021) — Blog CRAI Universitat de Barcelona


Deixa un comentari

Neix el títol universitari en format electrònic

Signe, empresa especialitzada en la fabricació de documents de seguretat per a institucions públiques i privades, ha creat el primer títol universitari en format digital. La iniciativa, en col·laboració amb Universia, no només pretén combatre el frau sinó que també agilitzarà i abaratirà els tràmits administratius. Està previst que es posi en marxa el setembre d’aquest any.

L’e-títol consta de dues parts: el certificat digital amb signatura electrònica avançada, que contindrà la informació sobre la titulació, i per altra banda, la còpia digital autèntica del Títol Oficial que expedeix el Rector de la Universitat.

Els titulats per les universitats que l’adoptin rebran, a banda del títol oficial en paper, un fitxer en format pdf signat electrònicament, que conté una còpia del títol i un certificat digital amb atributs de la titulació. També rebran un compte d’usuari per accedir al Portal del Titulat i gestionar el certificat digital, obtenir còpies del títol i omplir i actualitzar el Curriculum Vitae Europass.

Mentre el preu del títol en paper ronda els 170 €, el títol electrònic, que no susbtitueix l’anterior, s’expedirà per uns 10 €. L’estalvi es produirà en les compulses, els desplaçaments i les legalitzacions, a banda de l’evident comoditat que representa poder acreditar electrònicament la condició de llicenciat o diplomat.

Més informació:

Font: Aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el entorno universitario

Comparteix l'entrada