Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Pots obtenir 2 crèdits de lliure elecció participant a les Jornades sobre els Problemes del Mil·leni

La Facultat de Matemàtiques ofereix 2 crèdits de lliure elecció per participar a les Jornades sobre Els Problemes del Mil·lenni, organitzades per l’IMUB conjuntament amb la Real Sociedad Matemática Española (RSME).

Per obtenir els crèdits caldrà presentar una còpia del certificat d’assistència i també resums (d’una pàgina) de 3 de les 6 sessions.

Així mateix, l’IMUB atorgarà 20 beques d’inscripció per als alumnes de la Facultat. Per sol·licitar-les cal omplir el formulari electrònic habilitat a tal efecte.

Font: Facultat de Matemàtiques


Deixa un comentari

La cerimònia inaugural del Congrés del Centenari en vídeo

La Universitat de Salamanca ha incorporat a la seva mediateca, USAL TV, la cerimònia inaugural del Congrés del Centenari de la Real Sociedad Matemática Española (RSME), celebrat a Àvila a principis de febrer.

El vídeo, de 55 minuts de durada, inclou la intervenció de María Jesús Carro, Presidenta del Comité C3 per a la Celebració del Centenari de la RSME i professora del Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la Universitat de Barcelona.

La gravació es distribueix sota Llicència Pública General (GPL) de GNU.


Deixa un comentari

Els matemàtics espanyols temen l’envelliment de la seva comunitat

Aquest és el títol de l’article que publicava El País el 7 de febrer, una vegada clausurat el Congrés del Centenari de la Real Sociedad Matemática Española (RSME). El text se centra en la preocupació que manifesten molts dels matemàtics reunits a Àvila la setmana passada, pel que fa a l’alta mitjana d’edat dels professors de matemàtiques de les universitats espanyoles i la dificultat d’incorporar matemàtics joves en les escassíssimes places que es convoquen.

Los trabajos publicados por matemáticos españoles logran ahora un índice de impacto un 4% superior a la media internacional, lo que supone un gran avance respecto a hace dos décadas. Pero María Jesús Carro advierte de que “hoy por hoy no tenemos suficiente cantera para mantener estos logros. Uno de nuestros principales problemas es el del relevo generacional”.

Font: 2+2=5


Deixa un comentari

El futur de la literatura matemàtica

Com ja vam informar la setmana passada, aquests dies se celebra a Àvila el Congrés del Centenari de la Real Sociedad Matemática Española (RSME). Entre les moltes sessions previstes, avui i demà se celebrarà la sessió especial El futur de la literatura matemàtica (pdf). S’hi tractaran qüestions com els portals de matemàtiques, les bases de dades, les revistes electròniques, els índexs d’impacte o els preus de les revistes.

Recientemente, la Comisión Europea ha decidido financiar con 1,6 millones de euros el proyecto EuDML European Digital Mathematics Library, para la creación de un portal matemático europeo bajo los auspicios de la EMS. Este portal coordinará los proyectos de digitalización de literatura matemática de cada país (en España DML-E) y otras infraestructuras como la base de datos ZMATH.

Por otra parte la RSME está participando en proyectos conjuntos con DOCUMAT (Red de Bibliotecas de Matemáticas) para la creación de un portal matemático que incluye tesis doctorales en texto completo y acceso a información bibliográfica.

Además de estos desafíos técnicos, los investigadores en Matemáticas se enfrentan a una política agresiva de precios de revistas y derechos de autor por parte de las editoriales comerciales y a una utilización abusiva de algunos índices de impacto y calidad para evaluar la producción científica.

Finalmente, el éxito creciente de servidores de preprints como arXiv y de las revistas publicadas solamente en formato electrónico hace suponer que nos esperan grandes cambios en el modo en que entendemos la evaluación, publicación y archivo de la literatura matemática.

Pretendemos que la sesión sea atractiva para los matemáticos “usuarios” presentes en el Congreso, pero también para documentalistas y bibliotecarios.

Enrique Macías Virgós, professor de geometria i topologia de la Universidade de Santiago de Compostela, membre de la comissió Bibliogràfica de la RSME i organitzador de la sessió.

Font: Erdös: Blog de la Red Documat