Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

El CRAI de la Universitat de Barcelona present en diversos repositoris digitals consorciats amb el CSUC

Blog CRAI Universitat de Barcelona

Us volem presentar de forma gràfica la participació de la Universitat de Barcelona en cada un dels repositoris consorciats i la seva evolució al llarg dels últims anys, a partir de les dades proporcionades pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) en aquest any 2016.

Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO).  La Universitat de Barcelona hi publica les revistes científiques.

RACO_01    RACO_02

Materials Docents en Xarxa (MDX). Aquest repositori recol·lecta els documents de les col·leccions de docència del Dipòsit Digital de la Universitat.

MDX_01    MDX_02

Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT). Aquest repositori recol·lecta els documents de les col·leccions de recerca del Dipòsit Digital de la Universitat.

RECERCAT_01     RECERCAT_02

DIALNET . S’hi publiquen els sumaris de les revistes editades per la Universitat i algunes altres que estan dipositades en algun dels CRAI Biblioteques de la Universitat.

DIALNET_01     DIALNET_02

Tesis…

View original post 24 more words


Deixa un comentari

Demà se celebrarà la II Jornada Documat

La Facultat de Ciències Matemàtiques de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) acollirà el 26 de novembre a l’aula Miguel de Guzmán la II Jornada Documat: Digitalizaciones y documentación matemática.

El matí serà íntegrament dedicat a les comunicacions i a la tarda es faran dues presentacions i la taula rodona “Digitalizaciones y documentación científica en matemáticas”. Podeu consultar el programa (pdf) per a més detalls.

Documat és una xarxa bibliotecària i documental de matemàtiques formada per universitats i centres de matemàtiques espanyols que té com a principi la cooperació. l’Any 2008 va posar en funcionament un portal temàtic especialitzat, sorgit del projecte Dialnet, que aplega les tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles (moltes a text complet); un directori de matemàtics i un subportal de revistes espanyoles o revistes en les quals col·laboren matemàtics espanyols. La Biblioteca de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona en forma part des de l’origen.

Enllaços relacionats: