Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


5 comentaris

JSTOR posa en accés obert part de la seva col·lecció històrica

JSTOR va anunciar el 6 de setembre que havia posat en accés obert aproximadament 500.000 articles, corresponents a 200 revistes, publicats abans de 1.923 als EUA o abans de 1.870 a la resta del món. El volum alliberat representa aproximadament el 6% del total de JSTOR.

Al comunicat, signat per Laura Brown, màxima responsable de JSTOR, s’expliquen les motivacions de la companyia a l’hora de fer aquest pas, tot repassant les tímides iniciatives anteriors encaminades a “proporcionar el major accés possible al contingut de JSTOR i alhora garantir la preservació a llarg termini d’aquest important material”. En el paràgraf final es reconeix explícitament que els incidents d’aquest estiu, protagonitzats per Aaron Swartz primer i Greg Maxwell després —dels quals us vam informar oportunament— han precipitat un projecte anterior, per evitar “conclusions incorrectes sobre les nostres motivacions”.

Les dates escollides —1.923 per als EUA i 1.870 per a la resta del món— no són arbitràries sinó que responen als límits legals fixats perquè les obres impreses passin a domini públic. En el cas de la resta del món, s’estableix després de 70 anys de la mort de  l’autor, i JSTOR ha assumit que els drets de les obres publicades abans de 1.870 ja han expirat.