Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Vuitena Jornada d’Ensenyament de les Matemàtiques

Dissabte 17 de setembre se celebrarà a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) la Vuitena Jornada d’Ensenyament de les Matemàtiques, amb el títol específic L’avaluació a l’aula des d’infantil fins a la universitat: una eina per a millorar l’aprenentatge de l’alumnat.

En els últims anys, l’allau de proves externes i d’estudis internacionals per a mesurar l’aprenentatge de l’alumnat en el marc d’un currículum per competències podria deixar en un segon terme l’avaluació com a eina del professorat, d’ús intern, per a fer el seguiment de l’aprenentatge del seu alumnat. L’objectiu de la trobada és posar en comú les expectatives i les inquietuds que genera l’avaluació, en aquest segon vessant, i compartir algunes experiències que s’han dut a terme.

Organitzen la jornada la Federació d’Entitats per a l’Esenyament de les Matemàtiques de Catalunya (FEEMCAT), la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), la Societat Balear de Matemàtiques (SBM-XEIX) i la Societat d’Educació Matemàtica Al-Khwarizmi.

Més informació:


2 comentaris

Com ha evolucionat l’ensenyament de les matemàtiques?

El debat sobre el nivell formatiu de les noves generacions és recurrent i la conclusió a la qual s’arriba sovint és que cada vegada els alumnes arriben menys preparats a la Universitat. Hem rebut un missatge en cadena que, ni que sigui per una vegada, no ha anat directament a la paperera. Exposa en to humorístic l’evolució de l’ensenyament de les matemàtiques des de 1950 fins a l’actualitat, a través del plantejament d’un problema. El reproduïm tal i com ens ha arribat:

1. Enseñanza de matemáticas en 1950:

Un cortador de leña vende un carro de leña por 100€. El costo de producción de ese carro de leña es igual a 4/5 del precio de la venta. ¿Cuál es la ganancia?

2. Enseñanza de matemáticas en 1970:

Un cortador de leña vende un carro de leña por 100€. El costo de producción de ese carro de leña es igual al 80% del precio de la venta. ¿Cuál es la ganancia?

3. Enseñanza de matemáticas en 1980:

Un cortador de leña vende un carro de leña por 100€. El costo de producción de ese carro de leña es de 80€.¿Cuál es la ganancia?

4. Enseñanza de matemáticas modernas en 1985:

Un leñador cambia un carro “P” de leña por un conjunto “M” de monedas. El cardinal del conjunto “M” es igual a 100€. y cada elemento vale 1 €. Dibuja 100 puntos gordos que representan los elementos del conjunto M. El conjunto “F” de los gastos de producción comprende 80 puntos gordos del conjunto “M”.
Representa el conjunto “F” como subconjunto del conjunto “M”, estudia cuál será su unión y su intersección, y da respuesta a la cuestión siguiente:

¿Cuál es el cardinal del conjunto “B” de los beneficios? Dibuje B con color rojo.

5. Enseñanza LOGSE:

Un leñador vende un carro de leña por un importe de 100€. Los gastos de producción se elevan a 80€, y el beneficio es de 20€.
Actividad: subraya la palabra “leña” y discute sobre ella con tu compañero.

6. Enseñanza de matemáticas en 1990:

Un cortador de leña vende un carro de leña por 100€. El costo de producción de ese carro de leña es de 80€. Escoja la respuesta correcta, que indica la ganancia:
20€ – 40€ – 60€ – 80€ – 100€

7. Enseñanza de matemáticas en 2000:

Un cortador de leña vende un carro de leña por 100€. El costo de producción de ese carro de leña es de 80€. La ganancia es de 20€. ¿Es correcto? Si – No

8. Enseñanza de matemáticas en 2008:

Un cortador de leña vende un carro de leña por 100€. El costo de producción de ese carro de leña es de 80€. Si Ud. sabe leer coloque una X en los 20€ que representan la ganancia.

20€ – 40€ – 60€ – 80€ – 100€

9. Enseñanza de matemática curso 2009/2010

No se preocupen si no saben responder el ejercicio anterior, llevarán a los profesores a la Oficina de Supervisión del Ministerio de Educación y les exigirán, a los profesores, repetir la prueba en vista de que la pregunta es de alta dificultad.
Además, también pueden valerse, como elemento de apoyo, de chuletas, libro o de cualquier método o sistema para copiar en el examen sin que por ello sea explusado de dicho examen ni suspendido, ya que, según la Universidad de Sevilla, están en su derecho.

La próxima reforma:

El enunciado será algo así:
“Ebaristo, labriego y leñador, burgues, latifundista espanyol facista spekulador i intermediario es un kapitalista insolidario y centralista q sa enriquezio con 100 pabos al bender espekulando un mogollón de leña. Bibe al hoeste de Madrid esplotando ha los magrevies. Lleba a sus ijos a una ejcuela de pago.”

Analiza el testo, vusca las faltas desintasis, dortografia, de puntuazión, y si no las bes no te traumatices q no psa nda.

Ejcribe tono, politono o sonitono con la frase “QUE LISTO EL EBARISTO” y envia unos sms a tus colejas komentando los avusos antidemocráticos d Ebaristo i conbocando una manifa expontanea d protesta. Si bas a la mani sortearan un buga guapeado. SALU

Comparteix l'entrada


1 comentari

El projecte Klein i l’ensenyament de les matemàtiques a secundària

Felix Klein (1849-1925)L’any 1908 Felix Klein va publicar un recull de conferències, Elementarmathematik vom höheren standpunkte, que aviat es va convertir en un punt de referència. Ràpidament es va traduir a moltes llengües, entre elles el castellà, amb el títol Matemática elemental desde un punto de vista superior. L’objectiu de Klein era ajudar a relacionar les matemàtiques com a assignatura amb la disciplina científica; el que s’ensenya a les aules amb la recerca matemàtica, i anava específicament adreçat als professors de secundària.

Des de 1908 han passat cent anys i hi ha hagut molts canvis: el naixement de la computació, l’emergència de nous camps, la resolució de problemes centenaris, nous àmbits d’aplicació de les matemàtiques, per la qual cosa es feia necessària una revisió de l’obra de Klein. D’aquesta manera va néixer el Projecte Klein, impulsat per la Internacional Mathematical Union i dirigit per Bill Barton, professor de la Universitat d’Auckland. El projecte es proposa un triple objectiu: elaborar un llibre i publicar-lo simultàniament en diverses llengües, crear un DVD de recursos per als professors que vulguin aplicar-los a les seves classes i generar un wiki per vehicular les contribucions voluntàries.

L’equip que gestiona el projecte està format per 8 professors d’universitats d’arreu del món, que es van trobar per primera vegada entre maig i juny d’enguany a la Universitat Paris Diderot. Fruit d’aquella reunió van publicar un primer informe en el qual s’expliquen les característiques del llibre i es convida investigadors i docents per igual a fer-hi aportacions. Si algú vol ser inclòs a la llista de correu per seguir el desenvolupament del projecte ha d’enviar un missatge a Bill Barton.