Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

La Biblioteca Patrimonial Digital inaugura la col·lecció «Matemàtica»

Biblioteca Patrimonial DigitalDes del dia 5 de juny es pot consultar la col·lecció «Matemàtica» a la Biblioteca Patrimonial Digital (BiPaDi) de la Universitat de Barcelona.

La col·lecció, formada per 87 volums, recull obres procedents del CRAI Biblioteca de Reserva i del CRAI Biblioteca de Matemàtiques, ambdues considerades de referència en els seus àmbits respectius.

Pel que fa a les obres procedents de Reserva, la més antiga, de l’any 1516 i impresa a Venècia, és Contenta : Evclidis Megarensis Geometricorum eleme[n]torum libri XV. Campani … in eosdem co[m]mentariorum libri XV. Theonis Alexandrini Bartholamaeo Zamberto … interprete, in tredecim priores, commentariorum libri XIII. Hypsiclis … in duos posteriores, eode[m] Bartholamaeo Zamberto … interprete, comme[n]tariorum libri II, d’Euclides.

La tria inclou obres en llatí, castellà i català, escrites per autors italians, castellans, francesos, alemanys o catalans.

Quant al fons antic de la Biblioteca de Matemàtiques, posterior a 1820, s’han seleccionat 65 títols, prioritzant les obres d’autors en llengua catalana i castellana, d’autors relacionats amb la UB, i traduccions al castellà d’obres escrites originalment en altres llengües no peninsulars. La selecció s’ha fet sota la supervisió del Dr. Josep Pla, professor emèrit del Departament d’Àlgebra i Geometria, a qui agraïm molt la seva col·laboració.

Hi trobareu obres d’Euclides, de Niels Henrick Abel, d’Isaac Newton, de Henri Poincaré, de Felix Klein, de Julio Rey Pastor, de Josep Maria Orts, o de Ferran Sunyer i Balaguer, entre moltes altres.

Biblioteca Patrimonial Digital > Matemàtica

 

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

 Petita mostra de les obres digitalitzades


1 comentari

El projecte Klein i l’ensenyament de les matemàtiques a secundària

Felix Klein (1849-1925)L’any 1908 Felix Klein va publicar un recull de conferències, Elementarmathematik vom höheren standpunkte, que aviat es va convertir en un punt de referència. Ràpidament es va traduir a moltes llengües, entre elles el castellà, amb el títol Matemática elemental desde un punto de vista superior. L’objectiu de Klein era ajudar a relacionar les matemàtiques com a assignatura amb la disciplina científica; el que s’ensenya a les aules amb la recerca matemàtica, i anava específicament adreçat als professors de secundària.

Des de 1908 han passat cent anys i hi ha hagut molts canvis: el naixement de la computació, l’emergència de nous camps, la resolució de problemes centenaris, nous àmbits d’aplicació de les matemàtiques, per la qual cosa es feia necessària una revisió de l’obra de Klein. D’aquesta manera va néixer el Projecte Klein, impulsat per la Internacional Mathematical Union i dirigit per Bill Barton, professor de la Universitat d’Auckland. El projecte es proposa un triple objectiu: elaborar un llibre i publicar-lo simultàniament en diverses llengües, crear un DVD de recursos per als professors que vulguin aplicar-los a les seves classes i generar un wiki per vehicular les contribucions voluntàries.

L’equip que gestiona el projecte està format per 8 professors d’universitats d’arreu del món, que es van trobar per primera vegada entre maig i juny d’enguany a la Universitat Paris Diderot. Fruit d’aquella reunió van publicar un primer informe en el qual s’expliquen les característiques del llibre i es convida investigadors i docents per igual a fer-hi aportacions. Si algú vol ser inclòs a la llista de correu per seguir el desenvolupament del projecte ha d’enviar un missatge a Bill Barton.