Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

La formació d’usuaris del CRAI, ara al Campus de Formació

Des d’aquesta setmana, la formació d’usuaris del CRAI està disponible al Campus de formació. D’aquesta manera s’aprofiten les característiques i especificitats de Moodle, adequant la formació d’usuaris a un entorn més adient per a l’aprenentatge en línia o semipresencial.

La formació d’usuaris té com a finalitat facilitar a la comunitat universitària el coneixement del CRAI i dels serveis i recursos d’informació que posa a l’abast dels usuaris, la formació en habilitats i competències informacionals  i el coneixement en l’ús dels recursos d’informació disponibles en qualsevol suport a les biblioteques del CRAI.

Les biblioteques del CRAI ofereixen també sessions a mida adreçades a professors i grups d’usuaris  que tenen interès en un tema específic o en un recurs concret no contemplat a les sessions programades per les biblioteques. Cada biblioteca ofereix també un formulari d’inscripció per a aquesta tipologia de sessions.

Materials d’autoaprenentatge i guies ràpides

Per tal de poder atendre els usuaris que no poden assistir a una sessió presencial o que prefereixen seguir el seu propi procés d’aprenentatge, les biblioteques del CRAI ofereixen Tutorials en format vídeo o PowerPoint i Guies ràpides d’ús.

L’accés a aquests materials es pot fer:

Tots els materials de suport a l’aprenentatge estan ubicats al Dipòsit Digital de la UB en una col·lecció específica anomenada Aprenentatge en l’ús de serveis i recursos d’informació: tutorials i guies (CRAI-UB), per tant són de lliure accés per a qualsevol persona que hi estigui interessada.

Font: UB-CRAI Formació d’usuaris

Comparteix l'entrada