Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

AQU Catalunya presenta els resultats de l’estudi d’inserció laboral dels matemàtics i dels enginyers informàtics

Agència per la Qualitat del sistema Universitari de CatalunyaDimecres, 5 de desembre, l’Aula Magna de l’Edifici Històric va acollir la conferència acadèmica «La inserció laboral dels matemàtics i dels enginyers informàtics», a càrrec del director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), Josep Anton Ferré, que va exposar els resultats de l’enquesta d’inserció laboral de matemàtics i enginyers informàtics feta per AQU Catalunya l’any 2011. La xerrada va ser promoguda pel grup d’innovació docent de la UB Transició als Estudis de la Facultat de Matemàtiques (TEFAMA). El seu coordinador, Ventura Verdú, professor del Departament de Probabilitat, Lògica i Estadística, va presentar l’acte.

El 2011, AQU Catalunya va dur a terme la quarta edició de l’Enquesta d’inserció laboral dels titulats del sistema universitari català. En aquesta edició, en què van participar totes les universitats catalanes, es presenta l’anàlisi més extensa d’aquest tipus que s’hagi fet mai a la Unió Europea. Es va analitzar una població de 28.616 titulats el curs 2006-2007 i una mostra de 16.182 persones. Es va estudiar la inserció laboral de la població graduada el curs 2006-2007 i doctorada els anys 2006 i el 2007, i es va fer un estudi específic des de la perspectiva de gènere dels graduats i graduades fa deu anys, per descobrir possibles diferències entre homes i dones. A més de les dades d’inserció laboral, l’objectiu de l’enquesta també era recollir informació sobre la qualitat i la satisfacció amb l’ensenyament per titulació i universitat.

En la conferència s’hi van exposar els resultats de l’estudi d’AQU Catalunya pel que fa a la inserció laboral de matemàtics i enginyers informàtics, i la valoració que fan, després de tres anys, de la formació rebuda.

Font: Notícies de la UB