Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Internet Archive arriba als 3 milions de llibres digitalitzats

Internet Archive, la biblioteca digital més gran del món, va anunciar el 17 de setembre que havia digitalitzat l’exemplar 3 milions de la seva col·lecció de llibres. Es tracta de Dialogo de Cecco di Ronchitti … in perpvosito de la stella nvova : … con alcune ottaue d’incerto, per la medesima stella contra Aristotele, un pamflet que s’havia atribuït a Girolamo Spinelli i que actualment s’atribueix a Galileo Galilei, provinent de la biblioteca de la Universitat de Toronto.

Internet Archive va començar a digitalitzar llibres l’any 2.005. Des de llavors ha digitalitzat i posat a l’abast de tothom aproximadament dos milions de títols, provinents de 1.000 biblioteques i en 200 llengües diferents. El milió restant prové d’altres projectes de digitalització, com el Projecte Gutenberg o el Public Access to Court Electronic Records (PACER), dels tribunals federals nord-americans.

Font: Boing Boing


Deixa un comentari

L’Internet Archive i la conservació de llibres en paper

Encara que sembli un contrasentit, Internet Archive, la biblioteca d’Internet que es va fundar per garantir l’accés universal als continguts digitals, ha començat a conservar una còpia física de cada llibre que digitalitza.

Ho expliquen en un apunt al seu bloc i justifiquen la decisió després d’adonar-se que molts dels llibres que havien digitalitzat anaven desapareixent de les biblioteques que en tenien una còpia en paper. La causa principal és l’elevat preu de l’espai físic i la necessitat de moltes institucions de poder alliberar metres lineals per poder fer créixer les col·leccions.

Una de les principals raons per conservar la font física original és la possibilitat d’utilitzar-la com a referència davant d’una eventual controvèrsia: l’original en paper es podria consultar si hi hagués cap dubte sobre la còpia digital. Al marge de les polítiques de conservació i accés d’altres institucions —biblioteques nacionals i universitàries sobretot—, la intenció de l’Internet Archive és aconseguir una còpia digital de tots els llibres mai publicats i una còpia en paper de tants originals com sigui possible. Si diverses institucions conserven còpies d’un mateix document, cadascuna amb la seva política d’accés pròpia, poden servir més eficientment les seves comunitats.

Atès que els materials —llibres, enregistraments sonors i pel·lícules— que conté l’arxiu físic, no són de consulta habitual —per això ja hi ha la còpia digital—, calia contemplar un sistema de preservació a llarg termini que permetés la recuperació ocasional de l’exemplar. El projecte es va iniciar l’any 2009 amb Tom McCarty al capdavant, l’enginyer que ja havia dissenyat el sistema de digitalització de llibres. Tenint en compte l’abundant literatura sobre preservació i conservació existent, McCarty va dissenyar, construir i provar un sistema d’emmagatzematge modular basat en els contenidors de transport, que poden contenir uns 40.000 exemplars cadascun. D’aquesta manera, i apilant els contenidors, en un edifici de petites dimensions, s’hi poden conservar milions de llibres.

Aquest disseny té per objectiu oferir diversos nivells de protecció, fàcilment controlables periòdicament:

  • Cada llibre esta catalogat i conté, en un paper sense d’àcid, informació sobre el llibre i la seva localització.
  • Els llibres es guarden en caixes convenientment etiquetades, d’aproximadament 40 exemplars.
  • A cada palet s’hi apilen 24 caixes.
  • Cada contenidor manté unes condicions ambientals òptimes —de 10º a 15º de temperatura i un 30% d’humitat relativa— i controlables individualment.
  • Els contenidors s’emmagatzemen en edificis amb sistemes de control ambiental.
  • Organitzacions sense ànim de lucre s’encarreguen de protegir i conservar el contingut.

Malgrat que l’edifici ha estat dissenyat per resistir plagues d’insectes i rosegadors, el foc, les inundacions, el procés d’acidificació del paper, etc., sempre hi pot haver alguna font de contaminació, per la qual cosa els llibres s’emmagatzemen en ambients aïllats i amb un flux d’aire regulat.

L’Internet Archive, en la seva voluntat de preservar el coneixement imprès, fa una crida per demanar donacions a biblioteques, col·leccionistes i particulars

Font: Boing Boing