Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Beques de col·laboració amb l’IMUB i ajuts de matrícula de màster 2012-2013

A finals de juliol, la Facultat de Matemàtiques i l’Institut de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona (IMUB) van convocar 2 beques i 6 ajuts de matrícula, adreçades als estudiants de la Facultat. Pel seu interès reproduïm la convocatòria:

L’IMUB convoca 2 beques de col·laboració adreçades a estudiants de postgrau, que tinguin el propòsit d’integrar-se en un grup de recerca, per tal d’iniciar una tesi doctoral en matemàtiques a la Universitat de Barcelona.

Totes dues beques tindran efectes econòmics de l’1 de novembre de 2012 al 30 de setembre de 2013. Es regeixen pel Reglament de beques de col·laboració, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, el 8 de maig de 2012. La dedicació és de 25 hores setmanals i la dotació econòmica és de 617 euros bruts al mes.

Per demanar aquestes beques caldrà estar matricular en un màster universitari de matemàtiques de la UB o en el programa de doctorat de Matemàtiques de la UB, durant el període de gaudi de la beca, no haver gaudit d’una beca d’iniciació a la recerca de l’IMUB anteriorment i lliurar un document signat pel responsable d’un grup de recerca de l’IMUB, on s’accepti la incorporació del sol·licitant a les activitats del grup en cas de concessió de la beca. Es valorarà l’expedient acadèmic i el currículum vitae dels sol·licitants.

Les sol·licituds es podran formalitzar a partir de l’1 de setembre de 2012, a través del web de Beques i Ajuts a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona. La data límit de presentació de sol·licituds s’anunciarà quan s’obri formalment la convocatòria.

A més, l’IMUB i la Facultat de Matemàtiques ofereixen conjuntament 6 ajuts de matrícula de 1.000 euros cadascun per al màster de Matemàtica avançada. Les sol·licituds d’aquests ajuts s’hauran de lliurar a la Secretaria de la Facultat de Matemàtiques a partir de l’1 d’octubre de 2012.

Barcelona, 25 de juliol de 2012


Deixa un comentari

Jornada de reflexió sobre l’ensenyament a secundària

El proper dimecres 24 de febrer la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona organitza aquestes jornades adreçades a tots els estudiants de grau que  plantegin dedicar-se a l’ensenyament de la matemàtica a secundària.

La Jornada tindrà lloc a l’aula B5 de la Facultat de Matemàtiques i constarà de dues xerrades:

– 12:15h Màster de Formació del professorat de secundària de matemàtiques a la UB, a càrrec de Antoni Benseny que a més de col·laborar de forma activa en la docència del màster, ha estat un dels interlocutors de la Facultat en l’organització del màster amb els interlocutors de les altres facultats que hi participen.

Contingut: per una banda s’exposarà quina és la metodologia que els responsables del màster han plantejat per aconseguir una preparació idònia com a docents de secundària, i per una altra, es parlarà de la importància de conèixer a fons la gran quantitat de material didàctic existent —i les seves possibilitats— en la tasca docent.

13:00h De la formació matemàtica a l’experiència docent a secundària, a càrrec de Carles Dorce, llicenciat en matemàtiques i doctorat en Història de la matemàtica, és alhora professor de secundària i de la Facultat, on s’ha especialitzat en la docència en història de la matemàtica.   A més, és també un professor del màster.

Contingut: des de la seva experiència explicarà quines són les mancances amb què es va trobar a l’hora de dur a terme la seva feina com a docent de secundària des d’una visió triple: la formació que ha rebut a la llicenciatura, els recursos docents i metodològics que ha hagut d’aconseguir com a professor de secundària i, finalment, perquè pensa que el coneixement de la visió de la història de la matemàtica —i alhora el paper que aquesta visió ha de tenir en el Màster de Formació del professorat de matemàtiques— és una de les eines que ha de conèixer tot docent de matemàtiques.

Comparteix l'entrada