Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Disponible la traducció al català de l’OpenOffice 3.1

OpenOffice 3.1

OpenOffice 3.1

Softcatalà va anunciar el dia 3 de juny que ja es pot descarregar la versió catalana de l’OpenOffice 3.1. L’OpenOffice és el paquet ofimàtic lliure i gratuït més complet que hi ha actualment i està disponible per a sistemes GNU/Linux, Unix, Mac, Solaris i Windows. També és el primer que implementa l’estàndard Open Document Format, la qual cosa garanteix que es pugui fer servir amb qualsevol aplicació informàtica i que serà llegible i editable en un futur, al marge dels interessos dels fabricants de programari privatiu.

Incorpora un mòdul de bases de dades (Base), un editor de text (Writer), un gestor de fulls de càlcul (Calc), un editor de presentacions (Impress) i un editor de dibuix (Draw).

Per als qui encara es mostrin reticents argumentant que tindran problemes de compatibilitat amb Microsoft Office, només recordar que OpenOffice pot obrir documents dels formats privatius de Microsoft i que, en tot cas, qui s’ha caracteritzat històricament per la seva incompatibilitat amb els formats oberts és justament el paquet ofimàtic de  Microsoft.

Més informació: