Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Petia Radeva: «La transferència de coneixement és un motor de motivació per als investigadors»

El web de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG) ofereix una entrevista a Petia Radeva, professora del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona (UB) i investigadora del Centre de Visió per Computador (CVC). La reproduïm íntegrament pel seu interès.

Petia RadevaLa passió que des de ben petita va sentir Petia Radeva pels números la va portar a llicenciar-se en Matemàtiques i en Informàtica, a cursar un màster en Processament d’Imatges i Intel·ligència Artificial i a doctorar-se amb una tesi sobre la visió per computadora. Ara, aquesta investigadora de Bulgària establerta a Barcelona dirigeix el grup de recerca Computer Vision de la UB i està adscrita al CVC, on treballa en el desenvolupament d’algorismes i models matemàtics i estadístics per al processament d’imatges adquirides per lifelogging.

Què és exactament el ‘lifelogging’?

El lifelogging és el procés de captar imatges sobre la vida d’una persona. Per exemple, el Facebook és lifelogging perquè explica la nostra vida. Si parlem del visual lifelogging parlem d’una càmera portàtil, molt lleugera i fàcil d’usar –no té cap botó– que fa dues fotos per minut i amb la qual pots saber tot el que has fet durant el dia: on has estat, amb qui has parlat, què has menjat… Això obre el camí a moltíssimes aplicacions, perquè cada dia s’aporten més evidències que l’estil de vida repercuteix en la majoria de les malalties importants. Gràcies a aquesta tecnologia, un pacient pot mostrar objectivament al seu metge si menja a l’hora que diu, si surt a passejar, si porta una vida activa…

Què té a veure tot això amb les matemàtiques?

La càmera capta dues imatges per minut; per tant, al final del dia tenim dues mil imatges. D’aquestes, n’hi ha molt poques que aportin informació. Si haguéssim de repassar-les cada dia, al final del mes tindríem fins a 100.000 imatges que ningú no es miraria. Nosaltres dissenyem algorismes computacionals i models matemàtics i estadístics per saber si una imatge és semànticament rica o no. Ja tenim uns algorismes desenvolupats, validats i publicats i d’altres en què estem treballant.

Quina aplicació pot tenir aquest procés?

Amb l’equip de la Dra. Maite Garolera, del Consorci Sanitari de Terrassa, treballem per aplicar el lifelogging a malalts amb deteriorament cognitiu lleu. Aquestes persones encara són autònomes, poden viure soles a casa, però comencen a tenir els primers símptomes d’una malaltia que els afecta en la seva vida quotidiana. Tenim la teoria que utilitzant el lifelogging i treballant amb les seves imatges biogràfiques es pot exercitar la memòria i alentir el procés. Avui dia aquests pacients fan sudokus i exercicis matemàtics per exercitar la memòria, exercicis molt poc naturals per a un malalt. Nosaltres pensem que treballar amb les imatges biogràfiques és el més natural, perquè les emocions que hi ha darrere les imatges també poden ajudar i fer que les teràpies siguin molt més eficients. Per altra banda, també treballem amb qüestions relacionades amb la nutrició, amb les migranyes, amb la depressió i amb l’assistència a casa de persones grans o amb discapacitats.

Podria tenir aquesta tecnologia alguna altra aplicació fora de l’àmbit sanitari?

El lifelogging podria ser una eina molt interessant per poder preservar l’herència cultural intangible: els costums, les tendències, les tradicions, els moviments socials… Amb les càmeres portàtils i les xarxes socials guardem moltíssima informació de la nostra vida cultural, i processar tota aquesta informació ens permet guardar i preservar la nostra cultura intangible per a les següents generacions.

Com veu la situació actual de la recerca a Espanya i a Catalunya?

Penso que estem pitjor que fa cinc anys: el finançament dels projectes públics és molt més baix i s’aproven menys projectes i amb menys pressupost. A Espanya no hi ha diners, i per això ara mateix hi ha una forta pressió perquè demanem projectes europeus, però no hi ha una infraestructura de suport. Per als projectes europeus no només has de proposar una tecnologia de recerca, sinó que també has de saber fer un pla de negoci i tenir la capacitat i l’expertesa de gestionar grans grups, cosa que requereix tenir unes fortes capacitats de direcció. Tota aquesta crisi la patirem, com a mínim, els pròxims vint anys. Dels quinze doctorands que jo he tingut, sis estan treballant a l’estranger, i tot allò que Espanya hi ha invertit ara no ho pot aprofitar. Els investigadors que podrien portar projectes, fer recerca o avançar amb la tecnologia aquí, estan fora. Amb això estem perdent molt, però és difícil intentar convèncer algú que no vol escoltar.

Quina opinió té sobre la transferència de coneixement?

Crec molt en la transferència de coneixement, perquè, per un costat, és una eina de validació de tota la feina que fem amb els models teòrics i, per un altre costat, és un motor de motivació tant per a nosaltres com per als nostres alumnes. El fet que allò que inventem, a més de ser innovador, pugui ajudar persones, motiva molt. A més, hi ha empreses que plantegen uns problemes que moltes vegades poden ser més complexos que els que nosaltres mai ens podríem imaginar. Les empreses tenen un vincle directe amb el mercat, i per tant són les que poden portar un producte al mercat, una feina que està poc relacionada amb la recerca que nosaltres fem.

Més sobre Petia Radeva

La millor qualitat d’un científic

La curiositat

El millor invent de la història

L’ordinador, perquè la digitalització de la informació ha accelerat la nostra vida.

L’FBG és…

… molt útil per als investigadors, perquè fa l’enllaç amb la societat, amb les institucions i amb les empreses que els investigadors no tenim temps de fer.

Més informació


Deixa un comentari

Algorismes de visió artificial per a la salut coronària

Reproduïm íntegrament una informació publicada a Notícies de la UB:

Petia Ivanova

Petia Ivanova, professora del Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi

Les intervencions en les malalties coronàries tenen actualment com a suport important les imatges d’ultrasò intravascular (imatges IVUS), que s’obtenen mitjançant la introducció d’un catèter a l’interior dels vasos coronaris per tal de tenir una millor visió i inspecció de les artèries per dins. A més, permeten mesurar la placa arterioscleròtica i s’utilitzen per guiar els tractaments intervencionistes coronaris. Ara bé, les imatges IVUS sovint presenten ambigüitats que han de resoldre els mateixos metges, i analitzar-les requereix temps d’aquests professionals per mesurar i quantificar les lesions coronàries i els dispositius de tractament. El grup BCN Perceptual Computing Lab de la Facultat de Matemàtiques de la UB ha desenvolupat una aplicació informàtica que estudia les imatges IVUS i en facilita la interpretació i quantificació. Els investigadors, dirigits per la professora de la UB Petia Ivanova Radeva, han treballat conjuntament amb l’equip clínic de l’Hospital Germans Trias i Pujol, dirigit per la doctora Josepa Mauri, i l’empresa nord-americana Boston Scientific, líder mundial en dispositius d’intervencions coronàries. Aquesta firma ja ha iniciat el procés per incorporar el programari creat a la UB i a l’hospital als equipaments que fabrica i distribueix arreu. «Per nosaltres és molt motivador saber que alguns dels nostres algorismes permetran a metges de tot el món tenir més eines per fer les intervencions i millorar la cura dels pacients», explica Ivanova Radeva, del Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la UB.

La col·laboració entre la UB, l’Hospital Germans Trias i Pujol i Boston Scientific, que ha obtingut el Premi Antoni Caparrós al millor projecte de transferència de coneixement que atorguen el Consell Social de la UB i la Fundació Bosch i Gimpera, va arrencar l’any 2005 i ha tingut dues etapes. En la primera, els investigadors de la Universitat i de l’Hospital van desenvolupar uns algorismes basats en visió per ordinador i aprenentatge automàtic amb l’objectiu de detectar i quantificar els contorns de les artèries coronàries. Aquesta observació dels contorns dels vasos sanguinis és necessària per observar i mesurar la presència de plaques formades per colesterol, calci i teixit fibrós, les quals poden causar trombosis o isquèmies pròpies de les malalties coronàries. La segona fase del projecte va consistir a desenvolupar una metodologia innovadora amb la finalitat concreta de detectar, en les imatges IVUS, la posició dels stents, els dispositius metàl·lics de forma cilíndrica que s’introdueixen en els vasos sanguinis per evitar que es col·lapsin.

Sobre les imatges IVUS, els metges poden veure els dibuixos del contorn de les artèries i dels stents, elaborats a través del programari creat pels investigadors de la UB. Amb aquest sistema de visió per ordinador s’aconsegueix objectivitat (s’eliminen factors subjectius que afecten els experts, com ara el cansament), precisió (el processament i l’extracció d’informació de les imatges és igual de bona que la visió dels experts) i rapidesa (el programa informàtic s’executa en el mateix moment en què es fa la intervenció en el pacient, de manera que permet guiar-la i corregir-la en cas necessari). El programari permet reduir el temps que triguen els metges a analitzar les imatges i possibilita estudiar-ne moltes més. Així es pot, d’una banda, tenir una estimació més fiable de les lesions, i de l’altra, fer més intervencions a pacients.

Actualment, la malaltia coronària és la causa de mort principal als països desenvolupats. En el cas d’Europa, representa el 21 % de les causes de mortalitat. Així mateix, el 80 % de les intervencions coronàries requereixen que s’implantin stents, de manera que és extraordinàriament rellevant tenir eines per analitzar de manera ràpida i robusta com s’ha de fer. La detecció automàtica de l’stent permet al metge diagnosticar el resultat de la intervenció i, per tant, el risc que el pacient pateixi episodis cardíacs en el futur, d’una manera més ràpida i objectiva. Boston Scientific comercialitza els seus productes en un centenar de països de tots els continents. El seu dispositiu més venut és l’ecògraf iLab, per al qual els investigadors de la UB i l’Hospital han desenvolupat el programari. Per al grup de recerca, la col·laboració amb aquesta empresa i amb l’equip de l’hospital els ha suposat tres patents internacionals i diverses publicacions al congrés més prestigiós sobre anàlisi d’imatge mèdica, el MICCAI.

Font: Notícies de la UB