Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Convocat el Premi Ferran Sunyer i Balaguer 2014

Premi Ferran Sunyer i Balaguer 2014La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer ha fet pública la convocatòria del premi homònim que  lliura cada any a una monografia matemàtica inèdita.

Bases

 • Ofert a una monografia matemàtica de caràcter expositiu que presenti els darrers desenvolupaments d’una àrea activa en recerca, en la qual el concursant hagi contribuït de manera important.
 • La monografia ha de ser original, inèdita i no sotmesa prèviament a cap compromís d’edició. Ha d’estar escrita en anglès i ha d’ocupar, com a mínim, 150 fulls de format ISO A4. En casos excepcionals poden ésser considerats originals en altres idiomes.
 • La dotació del premi, que aporta la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, és de quinze mil euros (15.000 €). La monografia guanyadora serà publicada en la sèrie Progress in Mathematics de Birkhäuser Verlag, d’acord amb les condicions usuals de copyright i de drets d’autoria d’aquesta sèrie.
 • La presentació de la monografia implica l’acceptació de les condicions damunt dites.
 • El nom de la persona guanyadora serà anunciat a Barcelona durant el mes d’abril del 2014.

 Presentació de monografies

Les monografies han de ser compostes preferentment en TeX. Tota la documentació ha de ser enviada en format digital (PDF) i amb una còpia impressa, incloent-hi una carta de presentació, a la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer (Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona; a/e ffsb@iec.cat).

Comitè científic

El guanyador del premi serà proposat per un Comitè Científic format per:

 • Alejandro Adem
  University of British Columbia
 • Hyman Bass
  University of Michigan
 • Núria Fagella
  Universitat de Barcelona
 • Eero Saksman
  University of Helsinki
 • Yuri Tschinkel
  Courant Institute of Mathematical Science. New York University

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2013, a les 13 hores.

Guanyador de l’any 2013


Deixa un comentari

Conferència: Integrals singulars, conjunts de Cantor i rectificabilitat

Xavier TolsaDilluns 15 d’abril se celebrarà a la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona la conferència Integrals singulars, conjunts de Cantor i rectificabilitat (pdf), a càrrec de Xavier Tolsa, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i investigador ICREA.

Tolsa ha estat guardonat recentment amb el Premi Ferran Sunyer i Balaguer 2013 per la monografia Analytic capacity, the Cauchy transform, and non-homogeneous Calderón-Zygmund theory (versió preliminar, pdf).

La conferència, que començarà a les 15:00 a l’aula T1, ha estat organitzada per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, la Societat Catalana de Matemàtiques i el Seminari d’Anàlisi de Barcelona.

Resum:

Sigui E un conjunt de longitud finita del pla, i sigui K:\mathbb C \times \mathbb C \rightarrow \mathbb C un nucli de Calderón-Zygmund d’homogeneïtat -1, tal com per exemple K(z) = 1/z. Sigui \mu la mesura de longitud en E. Quan l’acotació en L^2(\mu) de l’operador integral singular \int K (x-y) f (y) d \mu (y) implica la recti cabilitat de E?

En aquesta xerrada faré un repàs dels resultats coneguts i dels nombrosos problemes oberts sobre aquesta qüestió i sobre la qüestió anàloga en dimensions superiors i altres problemes relacionats. La xerrada podrà ser seguida per una audiència no especialitzada.


Deixa un comentari

Convocada l’edició 2013 del Premi Ferran Sunyer i Balaguer

Premi Ferran sunyer i Balaguer 2013La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer (FFSB) ha convocat l’edició 2013 del Premi Ferran Sunyer i Balaguer. El guardó s’ofereix a una monografia matemàtica de caràcter expositiu, que presenti els darrers desenvolupaments d’una àrea activa en recerca i en la qual l’autor hagi contribuït de manera important.

El treball, redactat en anglès i d’una extensió mínima de 150 folis DIN A4, ha de ser original, inèdit i no sotmès a cap compromís d’edició. El premi té una dotació de 15.000 € i inclou la publicació a la sèrie Progress in Mathematics de Birkhäuser Verlag, d’acord amb les seves condicions usuals de copyright i de drets d’autoria.

El termini de presentació d’originals finalitza el 3 de desembre de 2012 a les 13:00 hores. El nom del guanyador s’anunciarà a Barcelona durant el mes d’abril de 2013.

Més informació: