Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Premi a la comunicació i a la qualitat lingüística dels treballs finals dels graus de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB

Treball Final de GrauObjecte

La Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística i dels Serveis Lingüístics, vol premiar la capacitat de comunicació a un públic de nivell acadèmic, però no especialitzat, dels resultats dels treballs finals dels graus (TFG) de Matemàtiques i d’Enginyeria Informàtica, així com la qualitat de la seva redacció.

Presentació i terminis

 • Aquest premi tindrà una periodicitat anual.
 • Els treballs hauran d’haver obtingut una qualificació mínima de 8 punts per poder optar al premi.
 • Per participar-hi, els autors dels treballs hauran de dipositar en la tasca habilitada a tal fi en el Campus Virtual de l’assignatura de TFG del semestre i grau que corresponguin, abans del 31 de juliol, un resum en pdf del contingut del seu treball, redactat en català i d’un màxim de 6 pàgines, apte per a alguna de les formes següents de difusió: article científic, ponència, article de divulgació en l’àmbit universitari o preuniversitari, blog, etc.
 • Els resums inclouran un títol (normalment el mateix que el del treball), nom i cognoms de l’autor o autora, i correu electrònic de contacte.
 • La grandària de la font serà d’11 o 12 punts i els marges d’un mínim de 2 cm.
 • Els resums podran incloure il·lustracions i taules.

Premis

S’atorgarà un premi de 300 € al millor resum presentat en cadascun dels dos graus. Sobre aquesta quantitat s’aplicaran les retencions corresponents. A més, es lliurarà un diploma als
autors premiats. Els premis podran quedar deserts i el jurat podrà atorgar, si ho creu convenient, mencions honorífiques sense dotació econòmica a altres resums presentats.

Criteris d’avaluació

En la valoració dels resums, el jurat tindrà en compte els criteris següents:

 1. l’adequació del resum a la forma de difusió escollida;
 2. l’èxit comunicatiu dels resultats del treball;
 3. la qualitat i la correcció lingüística;
 4. l’adequació i la precisió en l’ús de terminologia de l’especialitat.

Jurat

El jurat serà nomenat per la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat i estarà
format per les persones següents:

 • el degà o degana de la Facultat o la persona que delegui, que el presidirà;
 • el o la cap dels Serveis Lingüístics de la UB o la persona que delegui, que actuarà com a secretari;
 • un membre designat per la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat.

Veredicte del jurat i lliurament del premi

El veredicte del jurat, que és inapel·lable, es farà públic abans de l’acte de lliurament de diplomes de cada curs acadèmic, durant el qual es repartiran els premis.

Difusió del premi

La difusió del premi, de les seves bases i del veredicte del jurat es farà a través del web de la Facultat i el web dels Serveis Lingüístics.

La participació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.


1 comentari

La SCM convoca el premi Évariste Galois

La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) ha convocat la 48a edició del premi Évariste Galois, per a treballs d’investigació, bibliogràfics o d’assaig sobre matemàtiques.

El premi, instituït l’any 1962, està dotat amb 1.000 € i es poden concedir fins a dos accèssits. El termini de presentació s’acaba el 3 de desembre a les 13:00 hores. El lliurament de premis se celebrarà l’abril de 2011.

Les obres, d’una extensió no inferior a cinquanta fulls de format ISO A4, s’han de presentar mecanografiades a un espai i mig, enquadernades, i també en suport digital, a la seu principal de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), amb les indicacions següents: nom, adreça postal i electrònica, telèfon i NIF de l’autor i premi a què aspira l’obra. Han d’anar acompanyades d’una declaració que el treball s’ajusta a les condicions de les bases (pdf).

Évariste Galois

Imatge de domini públic

Évariste Galois (1811-1832), matemàtic francès d’original biografia, va ser capaç de determinar, essent adolescent, la condició necessària i suficient perquè un polinomi pogués ser resolt per radicals. El seu treball va oferir les bases fonamentals del que avui anomenem, en honor seu, Teoria de Galois.

La seva trajectòria va ser curta, poc convencional i fecunda. Als 12 anys va iniciar l’educació formal al Lycée Royal de Louis-le-Grand, on va començar a rebel·lar-se contra l’ordre establert, qüestionant l’autoritat, amb una clara ideologia anticlerical i republicana.

La inclinació per les matemàtiques va arribar de manera accidental: als 15 anys el director del Liceu —amb el qual no mantenia una bona relació a causa dels seus plantejaments reaccionaris—, el va obligar a repetir curs. El nou llibre de text —Élements de Géometrie, de Legendre— va despertar el seu interès. A partir d’aquell moment va començar a devorar els textos originals dels matemàtics de l’època.

Va presentar-se dues vegades als exàmens d’accés de l’École Polytechnique, la més prestigiosa al París del moment, però va fracassar en els dos intents. Finalment, va aconseguir entrar a l’École Normale, de la qual va ser expulsat per motius polítics abans de finalitzar els estudis.

Les seves actuacions públiques, clarament republicanes, van propiciar més d’una detenció i fins i tot una condemna de nou mesos de presó. Un mes després de sortir-ne, rebia un tret mortal en un duel i moria amb només 20 anys. S’ha especulat àmpliament sobre quins són els motius que el van conduir a l’enfrontament. La hipòtesi més simple apunta a una disputa amorosa però n’hi ha d’altres molt més complexes, que apuntarien a un suïcidi disfressat d’assassinat polític, amb la intenció de provocar una revolta popular.

Fonts:

Comparteix l'entrada


Deixa un comentari

Convocat el Premi Albert Dou

La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) ha convocat el Premi Albert Dou, dotat amb 2.500 €, per a treballs publicats o realitzats els darrers 2 anys i que contribueixin a fer visible la importància de les matemàtiques en el nostre món, a transmetre el coneixement matemàtic a un públic més ampli i a promoure tot el que pugui ajudar a l’extensió del prestigi de les matemàtiques en la societat.

Cal fer arribar els treballs abans del 30 de maig a la seu de la SCM, filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). El treball premiat es publicarà al Butlletí de al Societat Catalana de Matemàtiques.

Més informació:


Deixa un comentari

Fotografia matemàtica: mira el món des d’una altra perspectiva

Autor: Desconegut. Any: 2001. Nivell: Professorat. Classificació: Segon Premi. Centre: IES Montmeló.

L’Associació de Barcelona per a l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques (ABEAM) convoca, des del curs 1999-2000 el concurs de fotografia Matemàtica de l’ABEAM, adreçat a alumnes, professorat i PAS de centres d’educació primària i secundària i que premia, en cinc categories diferents, aquelles fotografies en què les matemàtiques hi siguin, d’una manera o altra, presents.

Amb la present convocatòria encara activa -el termini de presentació s’acaba el 12 de febrer de 2010, vegeu les bases (doc)-, i fruit d’un treball de recerca de Ferran Blanché, alumne de Batxillerat de l’Institut d’Educació Secundària Arquitecte Manuel Raspall de Cardedeu, s’han aplegat en un web totes les imatges premiades des de la primera edició.

Les fotografies s’organitzen en 40 galeries per categories i anys i es poden buscar per paraula clau.  Es poden exposar, imprimir i fer-ne un ús didàctic, però per a usos comercials cal posar-se en contacte amb l’ABEAM, a qui els autors han cedit els drets.

Font: Creamat

Comparteix l'entrada


Deixa un comentari

S’instaura un nou guardó en matemàtiques: la medalla Chern

Shiing-Shen ChernLa Unió Matemàtica Internacional (IMU) conjuntament amb la Fundació de la Medalla Chern (CMF) han instaurat un nou premi en matemàtiques, la Medall Chern, en memòria del matemàtic xinès Shiing-Shen Chern (1911 – 2004).

Chern va dedicar tota la seva vida a les matemàtiques, tant a la recerca com a l’ensenyament, centrant-se sobretot en la geometria. És considerat el fundador de l’àrea de la geometria diferencial global.

El premi consisteix en una medalla i 500.000 dòlars nord-americans, la meitat dels quals han d’anar destinats a alguna organització dedicada a la recerca, l’ensenyament, la divulgació o qualsevol altra activitat encaminada a promoure les matemàtiques.

Es concedirà cada quatre anys coincidint amb els Congressos Internacionals de Matemàtics, i la primera vegada es lliurarà durant la cerimònia d’obertura del Congrés Internacional de Matemàtics (ICM) 2010, que se celebrarà a Hyderabad (Índia) el 19 d’agost de 2010.

Més informació:


Deixa un comentari

Convocada l’edició 2010 del Premi Ferran Sunyer i Balaguer

Fundació Ferran Sunyer i Balagué

La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer ha convocat el Premi Ferran Sunyer i Balaguer 2010, que es concedirà a una monografia matemàtica que presenti els darrers desenvolupaments en una àrea activa en recerca i en la qual l’autor hagi contribuït significativament.

L’obra ha de ser original, inèdita, preferentment en anglès i d’una extensió mínima de 150 pàgines. El termini de presentació s’acaba el 4 de desembre de 2009 i el nom del guanyador s’anunciarà l’abril del 2010. La dotació del premi és de 15.000 euros i la monografia guanyadora es publicarà a la sèrie Progress in Mathematics de Birkhäuser Verlag.

La Fundació ha concedit el premi de l’edició 2009 a Tim Browning, professor de la Universitat de Bristol, per l’obra Quantitative Arithmetic of Projective Varieties.

Ferran Sunyer i Balaguer

Ferran Sunyer i Balaguer (1912-1967)

Més informació: