Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Eleccions al Rectorat de la UB

Bloc de Lletres

Les eleccions al Rectorat a la Universitat de Barcelona tindran lloc el dijous 22 de novembre. Hi concorren aquestes 4 candidatures:

A la pàgina de les Eleccions al Rectorat 2012 hi trobareu tota la informació sobre aquest procés electoral.

Si voleu seguir l’actualitat de la campanya, podeu fer-ho a través de la pàgina orladiari.cat. També disposeu dels vídeos que la universitat ha penjat a Youtube.

View original post

Escut de la Universitat de Barcelona


Deixa un comentari

Comunicat del Rectorat arrel de la detenció de 3 estudiants de la UB el 19 de març

Escut de la Universitat de BarcelonaEl 29 de març van ser detinguts tres estudiants de la Universitat de Barcelona: un de l’ensenyament de Física, un altre que està fent la doble titulació de Física i Matemàtiques i un tercer que és alumne del màster universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. La detenció es va produir en el marc de les protestes i aldarulls ocorreguts en la jornada de vaga general.

En relació amb aquest fet, el Rectorat de la Universitat de Barcelona vol manifestar:

  1. Des del moment en què la Universitat va tenir coneixement de les detencions, es va activar el protocol d’atenció als membres de la comunitat universitària. La UB ha estat en contacte permanent, entre d’altres, amb la representació legal dels estudiants, els seus familiars, els seus centres d’estudi i amb l’associació d’estudiants a què pertanyen dos dels detinguts.
  2. La detenció d’aquests estudiants no s’ha fet com a conseqüència de cap denúncia de la Universitat ni de cap acte que hagi passat al si de la nostra institució, per la qual cosa la UB no és part del procés judicial obert.
  3. La UB valida, i així ho ha comunicat expressament, els bons currículums acadèmics dels estudiants detinguts i les activitats que duen a terme al si de la comunitat universitària. També fa constar que no hi ha cap expedient disciplinari ni queixa contra ells per motius docents i d’estudi.
  4. Es treballa per garantir que els tres estudiants puguin continuar el curs acadèmic en què estan matriculats. Així, la UB s’ha dirigit amb caràcter immediat als centres penitenciaris corresponents per tal de poder agilitzar les formalitats que requereix la llei penitenciària, amb l’objectiu de donar les màximes facilitats als estudiants per a l’estudi i la realització d’exàmens.
  5. La celeritat amb què s’han iniciat els contactes ha permès que, en coordinació amb la institució penitenciària i els familiars, el cap de setmana passat ja s’hagi iniciat el procediment establert prèviament per les dues institucions (centre penitenciari i UB) i que els estudiants de grau hagin rebut un primer lliurament de llibres i apunts.
  6. Aquestes detencions no han de prejutjar la valoració dels esdeveniments fins que finalitzi el procediment. La incertesa de la situació judicial actual no s’ha d’utilitzar com a excusa per tractar injustament o atacar les associacions estudiantils, les quals es distingeixen pel respecte dels valors universitaris.
  7. Aquest Rectorat reitera la seva comprensió vers els moviments estudiantils i socials que, pacíficament, manifesten la seva preocupació i descontentament per la difícil situació en què ens trobem, així com vers algunes mesures per afrontar-la. Alhora, rebutja i condemna qualsevol tipus d’accions violentes.
  8. Per últim, des del respecte degut a la institució judicial, aquest Rectorat demana, dins de les garanties dels drets i deures constitucionals, la màxima diligència i celeritat d’actuació en el procediment obert.
Font: Notícies de la UB