Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Millores en el préstec de documents als nostres CRAI Biblioteques: entra en vigor el nou reglament

Taulell de la Biblioteca de Lletres

Ahir va entrar en vigor un nou Reglament de Préstec als CRAI Biblioteques de la Universitat de Barcelona, aprovat per la Comissió de Biblioteca delegada del Consell de Govern.

El nou reglament millora les condicions del servei, ampliant el nombre de documents i la durada del préstec de cada modalitat, i reorganitza les tipologies d’usuari.

Els canvis s’han realitzat per diversos motius, però molt especialment per la voluntat d’oferir un reglament amb més dies de préstec i més documents, aspectes reiteradament demanats pels nostres usuaris a les enquestes de percepció i al Servei d’Atenció als usuaris (SAU), tant els estudiants com el personal docent i investigador.

D’altra banda l’actualització inclou, tal com disposa la Universitat, la consideració dels estudiants i dels docents amb “venia docendi” dels centres adscrits, com a personal de la Universitat.

El nou reglament també farà més àgil el préstec consorciat PUC en benefici de tots, en homogeneïtzar-se les tipologies d’usuari.

Teniu publicat el nou reglament al Web del CRAI > Serveis que ofereix el CRAI > Préstec > Préstec, reserves i renovacions de documents de la UB > Reglament del Servei de Préstec.

Font: Blog del CRAI


1 comentari

Ha entrat en vigor el nou reglament de préstec

Ahir, 1 de setembre, va entrar en vigor el nou Reglament de Préstec, aprovat el curs anterior per la Comissió de Biblioteques de la UB. Entre les novetats més destacables hi ha:

  • Augment dels documents que es poden tenir en préstec (depenent de cada tipologia d’usuari).
  • Creació d’una tipologia de document nova (Bibliografia recomanada), amb un tractament diferenciat i destinat a garantir la màxima circulació dels llibres recomanats pels professors a les diverses assignatures.
  • Canvis en les sancions per retard en la devolució.
  • Augment del nombre de reserves que pot fer cada usuari.

El següent quadre resumeix algunes d’aquestes novetats:

Tipus d'usuari i condicions de préstec

Renovacions, reserves i sancions

Més informació:

Font: Servei d’alerta de notícies del CRAI

Comparteix l'entrada