Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Proliferen noves eines per fomentar l’interès per les matemàtiques

Fotografia: Laura Guerrero

El dia 29 d’abril, La Vanguardia publicava un article en què analitza les noves eines digitals que s’utilitzen, dins i fora de les aules, per fomentar l’interès per les matemàtiques. Més enllà del mètode d’ensenyament tradicional en què un professor transmet els seus coneixements i posa a prova després els alumnes per avaluar el que han après, es busquen noves vies que facin de l’alumne subjecte actiu i que trenquin un esquema rígid que ha variat poc al llarg dels temps.

Una d’aquestes experiències innovadores és Sangakoo, una plataforma educativa que trasllada el concepte de xarxa social aplicant-lo a l’aprenentatge de les matemàtiques. Creada per Enrique Gracián l’any 2009, ofereix a l’alumne no només continguts per aprendre i problemes per resoldre sinó implicar-lo també en la correcció de problemes que han resolt els altres usuaris.

L’alumne ha de triar una unitat didàctica -que anomenen cèl·lula-, estudiar-ne els continguts, generar i resoldre un problema, enviar-lo perquè el sistema l’assigni a un altre usuari i corregir a la vegada un problema resolt per un tercer. Amb aquest procediment es pretén fomentar la iniciativa, l’esperit col·laboratiu i la creativitat al mateix temps que l’alumne adquireix els coneixements de la unitat didàctica.

Comparteix l'entrada