Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Si us plau, respecteu el marc de convivència

Darrerament, hem detectat un augment de conductes incíviques que dificulten la convivència i el bon funcionament de les nostres instal·lacions.

Hi ha usuaris que no respecten l’ambient de treball necessari per als seus companys o que traslladen cadires i butaques d’una sala a l’altra.

Us recordem que la Carta de serveis del CRAI estableix com a deures dels usuaris, entre d’altres:

  • Respectar la integritat dels equipaments, les instal·lacions i els espais, i utilitzar-los exclusivament per a les funcions que tinguin assignades.
  • Complir les indicacions del personal i les disposicions que regulin els diferents serveis dels CRAI biblioteques, i identificar-se com a usuaris de la Universitat quan les persones designades a aquest efecte ho requereixin.
  • Evitar qualsevol comportament que interfereixi en els drets de la resta d’usuaris.

Gràcies per la vostra col·laboració.