Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

El CRAI de la Universitat de Barcelona present en diversos repositoris digitals consorciats amb el CSUC

Blog CRAI Universitat de Barcelona

Us volem presentar de forma gràfica la participació de la Universitat de Barcelona en cada un dels repositoris consorciats i la seva evolució al llarg dels últims anys, a partir de les dades proporcionades pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) en aquest any 2016.

Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO).  La Universitat de Barcelona hi publica les revistes científiques.

RACO_01    RACO_02

Materials Docents en Xarxa (MDX). Aquest repositori recol·lecta els documents de les col·leccions de docència del Dipòsit Digital de la Universitat.

MDX_01    MDX_02

Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT). Aquest repositori recol·lecta els documents de les col·leccions de recerca del Dipòsit Digital de la Universitat.

RECERCAT_01     RECERCAT_02

DIALNET . S’hi publiquen els sumaris de les revistes editades per la Universitat i algunes altres que estan dipositades en algun dels CRAI Biblioteques de la Universitat.

DIALNET_01     DIALNET_02

Tesis…

View original post 24 more words


1 comentari

Novetats en el procés d’edició electrònica de les tesis doctorals de la UB

El proppassat 10 de febrer va entrar en vigor l’article 14 del Reial decret 99/2011 (pdf) pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

En aquest article s’estableix que:

Una vegada aprovada la tesi doctoral, la universitat s’ha d’ocupar del seu arxiu en format electrònic obert en un repositori institucional i ha de remetre, en format electrònic, un exemplar d’aquesta tesi, així com tota la informació complementària que sigui necessària al Ministeri d’Educació als efectes oportuns.

Per aquesta raó, a partir d’aquell dia, totes les tesis llegides a la Universitat de Barcelona s’arxivaran al repositori institucional de la UB i al repositori cooperatiu de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

Amb aquesta nova normativa desapareix el contracte d’edició utilitzat fins i ara i es crea un nou document (pdf) que caldrà omplir un cop aprovada la tesi, on s’ofereix la possibilitat d’ajornar l’accés al text complet durant uns mesos (embargar-la) i la possibilitat d’utilitzar llicències obertes o mantenir tots els drets reservats.

Trobareu tota la informació a la pàgina Edició electrònica de tesis doctorals accessible des del Web del CRAI > Serveis > Oficina de Difusió del Coneixement.

Podeu accedir al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa TDX des del Web del CRAI > e-dipòsits > TDX.

Font: Notícies del CRAI


Deixa un comentari

I Setmana Internacional de l’Accés Obert a la UB

Cartell de la I Setmana Internacional de l'Accés Obert a la UB

Del 19 al 23 d’octubre se celebra a la Universitat de Barcelona la I Setmana Internacional de l’Accés Obert Open Access Week.

L’Oficina de Difusió del Coneixement ha editat un punt de llibre, i amb la col·laboració de les Biblioteques del CRAI, s’ha preparat un programa de xerrades.

Els principals actes són:

  • Dimarts 20 d’octubre, 13:00 h a la Biblioteca de Biologia – Aula S2.  “Revistes en accés obert: El cas de BioMed Central” a càrrec de la Sra. Rosa Zaborras i Sr. Manel Ibáñez, personal del CRAI de la UB.
  • Dimecres 21 d’octubre, 12:00 h a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona.  “La difusió de la recerca en accés obert” presentat per la vicerectora de Política Científica, Dra. M. Teresa Anguera, i la delegada del rector com a coordinadora dels Sistemes d’ Informació i Documentació, Dra. Carina Rey.  També tindran lloc les conferències: “Què significa dipositar la teva tesi al TDX? Procediment i conseqüències de fer-ho“, a càrrec del Dr. Ignasi Labastida, responsable de l’Oficina de Difusió del Coneixement del CRAI UB, i “El portal de revistes RACO“, a càrrec de la Sra. Judit Casals, responsable de la Unitat de Projectes del CRAI UB. Entremig es lliuraran els certificats de les tesis 6.000 i 7.000 i de les tres tesis més consultades en el dipòsit TDX durant el curs acadèmic 2008-09 per part del Sr. Lluís Anglada, director tècnic del CBUC, i el Sr. Miquel Huguet en representació del CESCA.
  • Dijous 22 d’octubre, 10:30 h a la Biblioteca de Física i Química, Aula d’Informàtica.  “ArXiV: 18 anys compartint el coneixement científic en obert” a càrrec del Dr. José Ignacio Latorre, del Departament d’Estructura i Constituents de la Matèria de la UB.
  • Dijous 22 d’octubre, 14:00 h a la Facultat de Medicina – Casanova, Aula 11.  “Revistes en accés obert: El cas de BioMed Central” a càrrec de la Sra. Rosa Zaborras i Sr. Manel Ibáñez, personal del CRAI de la UB.