Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Matemàtiques per al planeta Terra

Matemàtiques del Planeta TerraL’edició del dia 1 d’abril del diari El País, inclou a la secció Societat un extens article de Miguel A. Herrero, catedràtic de Matemàtica Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), sobre l’Any de les Matemàtiques del Planeta Terra, commemoració que se celebra enguany arreu del món.

El text se centra en els problemes que ha d’afrontar la humanitat per tal de garantir la supervivència del planeta i els qui l’habitem. Com podem garantir l’alimentació, l’accés a l’aigua potable, a l’aire net, a la sanitat, a l’educació o a l’energia a una població que supera ja els 7.000 milions? Com podem predir l’expansió de regions on determinades malalties són endèmiques? Com podem afrontar l’envelliment de la població —i l’augment conseqüent de malalties degeneratives, amb l’impacte econòmic que això suposa— als països més desenvolupats o els fluxos migratoris provinents dels més desfavorits?

Per poder afrontar totes aquestes problemàtiques cal un lideratge polític fort i compromès, que posi en marxa les iniciatives necessàries. I només la ciència i la tecnologia, especialment les matemàtiques, en poden estimar les conseqüències, fer-ne les valoracions quantitatives i les distincions fenomenològiques.

Necesitamos encontrar soluciones a estos (y otros) problemas que superan las fronteras nacionales, y tenemos que hacerlo con rapidez. La tarea no es fácil en absoluto. No será posible conseguirlo sin contar con líderes políticos cuya capacidad esté a la altura de los desafíos planteados. Aun admitiendo que tales líderes existan, para tomar decisiones políticas adecuadas hará falta una estimación precisa y fiable de las consecuencias de las iniciativas consideradas, y esta valoración solo nos la puede dar la ciencia y la tecnología. De hecho, los sistemas de ayuda a la decisión que necesitamos poner en marcha deben proporcionar resultados cuantitativos muy precisos. Además, han de permitirnos distinguir causas y efectos entre lo que se nos presenta como una confusa acumulación de fenómenos, aparentemente contradictorios en muchos casos. Es precisamente en estos terrenos (cuantificación y distinción entre causas y efectos) donde las Matemáticas están llamadas a jugar un papel crucial. Ello se debe a que hasta la fecha ninguna otra rama del pensamiento ha sido capaz de desarrollar herramientas tan poderosas como ellas para abordar, mediante una adecuada modelización y posterior análisis, tales cuestiones.

Font: Divulgamat


Deixa un comentari

Demà se celebrarà la II Jornada Documat

La Facultat de Ciències Matemàtiques de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) acollirà el 26 de novembre a l’aula Miguel de Guzmán la II Jornada Documat: Digitalizaciones y documentación matemática.

El matí serà íntegrament dedicat a les comunicacions i a la tarda es faran dues presentacions i la taula rodona “Digitalizaciones y documentación científica en matemáticas”. Podeu consultar el programa (pdf) per a més detalls.

Documat és una xarxa bibliotecària i documental de matemàtiques formada per universitats i centres de matemàtiques espanyols que té com a principi la cooperació. l’Any 2008 va posar en funcionament un portal temàtic especialitzat, sorgit del projecte Dialnet, que aplega les tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles (moltes a text complet); un directori de matemàtics i un subportal de revistes espanyoles o revistes en les quals col·laboren matemàtics espanyols. La Biblioteca de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona en forma part des de l’origen.

Enllaços relacionats: