Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

El Ministeri d’Educació posa en marxa el programa Ven x +

Margarita: Derek Ramsay, CC by-sa 3.0 / Logo: CC by-sa 3.0

El Ministeri d’Educació ha impulsat el Programa d’aprofundiment de coneixements, adreçat a l’alumnat amb major capacitat i motivació per aprendre. L’objectiu és atendre especialment aquells alumnes amb més motivació i rendiment, oferint-los la possibilitat de continuar avançant tot donant resposta a les seves capacitats. Desenvolupant el màxim potencial dels alumnes, es pretén també despertar el seu interès per la recerca i fomentar-ne la vocació científica.

Pel que fa a les matemàtiques, el programa ha estat dissenyat per la Federación Española de Profesores de Matemáticas, que l’ha batejat amb el nom Ven x + matemáticas i s’adreça preferentment a alumnes de quart d’ESO, tot i que s’obre també a alumnes de tercer. Es formaran grups de 20 alumnes, coordinats per dos monitors. Cada grup realitzarà 9 sessions de 3 hores, una cada 15 dies. Entre les sessions l’alumne haurà de realitzar determinades tasques a casa.

S’ha elaborat material per a 12 sessions, de manera que els monitors poden escollir-ne 9. Cada proposta consta de les activitats a realitzar i d’una col·lecció d’enllaços seleccionats per aprofundir en el tema tractat.

Font: Mates y más

Comparteix l'entrada