Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

La piràmide dels matemàtics

Angelustenebrae, un excèntric usuari de LiveJournal, ha dedicat dos mesos a elaborar aquesta piràmide, construïda a partir del retrat de 35 matemàtics cèlebres, presentant-los en ordre descendent segons el pes de la seva contribució. Adverteix que no està del tot segur de les dades biogràfiques que ofereix de cada personatge i demana que es corregeixin si cal. Comenta també que en la selecció no hi són tots els matemàtics a qui caldria reconèixer, però es basa en aquells que millor recorda de les seves classes d’història de les Matemàtiques.

Aquesta és la llista de matemàtics presents a la il·lustració, enllaçada a la nota biogràfica que ofereix de cadascun:

Gauss, Newton, Archimedes, Euler, Cauchy, Poincare, Riemann, Cantor, Cayley, Hamilton, Eisenstein, Pascal, Abel, Hilbert, Klein, Leibniz, Descartes, Galois, Mobius, Jacob, Johann and Daniel Bernoulli, Dirichlet, Fermat, Pythagoras, Laplace, Lagrange, Kronecker, Jacobi, Bolyai i Lobatchewsky, Noether, Germain, Euclid, Legendre.

És una tria personal i sense cap voluntat de ser exhaustiva o definitiva, però la il·lustració ens ha semblat, com a mínim curiosa, i elaborada.

Font: Tito Eliatron Vidit