Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Calculus Rhapsody

Aquest divertit homenatge al clàssic de Queen és obra de Phil Kirk i Mike Gospel, soferts estudiants de Matemàtiques i aficionats a la música. Impressionant.

Calculus Rhapsody

Is this x defined?
Is f continuous?
How do you find out?
You can use the limit process.

Approach from both sides,
The left and the right and meet.
Im a just a limit, defined analytically

Functions continuous,
Theres no holes,
No sharp points,
Or asymptotes.

Any way this graph goes
It is differentiable for me for me.

All year, in Calculus
Weve learned so many things
About which we are going to sing

We can find derivatives
And integrals
And the area enclosed between two curves.

Y prime oooh
Is the derivative of y
Y equals x to the n, dy/dx
Equals n times x
To the n-1.

Other applications
Of derivatives apply
If y is divided or multiplied
You use the quotient
And product rules

And dont you forget
To do the dance

Also oooh (dont forget the chain rule)
Before you are done,
You gotta remember to multiply by the chain

(Instrumental solo)

I need to find the area under a curve
Integrate! Integrate! You can use the integration

Raise exponent by one multiply the reciprocal
Plus a constant
Plus a constant
Add a constant
Add a constant
Add a constant labeled C
(Labeled C-ee-ee-ee-ee)

Im just a constant
Nobody loves me.
Hes just a constant
Might as well just call it C
Never forget to add the constant C

Can you find the area between f and g
In-te-grate f and then integrate g
(then subtract)
To revolve around the y-axis
(integrate)
outer radius squared minus inner radius squared
(multiplied)
multiplied by pi
(multiply)

Multiply the integral by pi!

Pi tastes real good with whipped cream!

Mama-Mia, Mama-Mia
Mama-Mia let me go.
Pre-calculus did not help me to prepare for Calculus, for Calculus, help me!

So you think you can find out the limit of y?
So you think youll find zero and have it defined
Oh baby cant define that point baby
Its undefined
Goes to positive and negative infinity

Oooh. Oooh yeah, oooh yeah.
Differentiation
Anyone can see
Any mere equation
It is differentiable for me.

(Any way this graph goes)

Font: Fuck Yeah Mathematics


Deixa un comentari

Què es Internet?

Com explicaries què és Internet a un nen del carrer britànic del segle XIX?

Suposem que viatges en la teva màquina del temps fins el Londres victorià i vols explicar, en aquell context dickensià de fam, plagues i pobresa, què és Internet a un nen orfe que viu al carrer. Aquest diagrama et podria ajudar, però compte! L’opció incorrecta et podria conduir a un desenllaç fatal.

El diagrama és obra de Doogie Horner, autor de Everything Explained Through Flowcharts.

Font: Boing Boing

Comparteix l'entrada


Deixa un comentari

8 de cada 6 periodistes no entenen de números

Fotografia de Hannes Grobe i subjecta a una llicència BY-SA de Creative Commons

Un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revelado que 8 de cada 6 periodistas tienen serios problemas para resolver cálculos mentales: “Los más rápidos suelen tardar media hora en realizar una suma y los más lentos hasta 30 minutos”, aseguraba esta mañana el responsable de prensa de la institución. El informe añade que, de todas las asignaturas que se imparten en el plan de estudios oficial de la carrera de periodismo, sólo tres de ellas incluyen habilidades de cálculo. “Si la carrera dura cinco años y sólo en tres asignaturas hay cálculo, la proporción es de una asignatura y media por año y, si se repite curso, de cuatro por dos años ampliable a tres si se convalidan”, aclara el INE.

La notícia sencera a El Mundo Today: 8 de cada 6 periodistas no entienden de números

Font: El Máquina de Turing

Comparteix l'entrada