Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica

El matemàtic i astrònom Louis Godin s’afegeix a la nostra base de dades d’Antics Posseïdors

Deixa un comentari

Blog de Reserva

Tal i com us anem informant mensualment, la Base de Dades d’Antics Posseïdors  va creixent mica en mica. Com sabeu, a mesura que anem catalogant llibres, tots els antics propietaris institucionals queden inclosos a la base de dades. Per contra, en el cas de persones individuals, només s’inclouen les que es consideren rellevants per diversos motius, fet pel qual molts personatges, degut al seu caire anònim, queden descartats.

A vegades, però, tenim veritables sorpreses, i aquest seria el cas recent de les tres obres localitzades al nostre fons amb l’ex-libris manuscrit del matemàtic i astrònom francès Louis Godin.

Louis Godin (París, 1704 – Cadis, 1760) ha passat a ser especialment recordat per haver format part de l’expedició geodèsica que l’any 1736 va marxar al Perú -per encàrrec de l’Académie des Sciences, de la que ell formava part-, amb l’objectiu de mesurar un arc de meridià per tal de…

View original post 453 more words

This gallery contains 1 photo.


Deixa un comentari

Gran assistència a la presentació d’«Història de la matemàtica» del Dr. Pla

Dimecres 22 de març la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona (UB) va acollir, amb notable afluència de públic, la presentació de la darrera obra del professor emèrit de la Facultat Josep Pla i Carrera, Història de la matemàtica: resultats, textos i contextos. L’aula B5 va encabir amb prou feines les més de 130 persones congregades —entre alumnes, professors i visitants diversos— fins al punt d’haver d’improvisar una fila extra de cadires.

La presentació, que va esdevenir una lliçó magistral, es va centrar en l’explicació de tres problemes concrets, dels quals s’han trobat transcripcions —ja sigui en tauletes d’argila, papirs o documents d’altra naturalesa— i que apareixen en els dos volums publicats fins ara, convenientment contextualitzats i comentats.

Plimpton 322

Plimpton 322

Imatge de domini públic

Datada entre 1900 i 1600 aC i trobada a Larsa, aquesta tauleta babilònica, en escriptura cuneïforme, forma part actualment de la col·lecció Plimpton de la Universitat de Columbia. Atès que no hi ha correccions, hom considera que és una transcripció “en net” d’una anotació anterior.

Formada per una taula de 15 files i 4 columnes, i deteriorada per la part superior esquerra i esberlada pel mateix lateral, conté terns pitagòrics amb 5 errors remarcables, de càlcul o còpia. La darrera columna expressa el número de fila, mentre la segona i la tercera es corresponen amb un catet i la hipotenusa d’un triangle rectangle respectivament.

El Menó de Plató. La reminiscència segons Sòcrates

«Ningú no pot buscar el que no coneix perquè no sap què és el que ha de buscar.»

Per al segon exemple, el Dr. Pla va partir d’un diàleg platònic —el Menó—, que se centra en la naturalesa de la virtut: què és? es pot ensenyar? es pot adquirir amb la pràctica? Del diàleg entre Sòcrates i Menó es desprèn que la virtut no es pot ensenyar, però es pot abastar mitjançant la reminiscència: el renaixement continuat de l’ànima, plena de records, permetria que l’alumne trobi en ell mateix un saber que ni tan sols sabia que existís.

L’exemple del qual es va servir és un problema de caire geomètric que Sòcrates planteja a un esclau de la casa de Menó. Sòcrates demana a l’esclau que s’imagini un quadrat de dos peus de costat. Després li demana que divideixi cada costat per la meitat i observi quants quadrats d’un peu conté, a la qual cosa l’esclau respon: «quatre». Aleshores Sòcrates demana: quants quadrats d’un peu contindrà un quadrat doble d’aquest de quatre peus? L’esclau respon instintivament: «vuit». Amb successives preguntes, i esmenant els errors de l’esclau, Sòcrates acaba induint-lo a oferir una resposta correcta, que no sabia que sabia, cosa que demostraria la reminiscència i, en conseqüència, la immortalitat de l’ànima.

Plató: duplicació del quadrat i Teorema de Pitàgores

Imatge de Francisco Javier Blanco González, sota llicència CC-BY-SA 3.0

Per què no quadrem el cercle?

Papir de Rhind

Imatge de Paul James Cowie, sota domini públic

«Estudi complet i profund de tot el que existeix, penetració de tots els misteris […] de tots els secrets.»

Qudratura del cercle

El primer text on apareix una quadratura del cercle és el papir de Rhind. Datat pels volts de 1650 aC i escrit en hieràtic antic, disposem de la traducció jeroglífica de Chace. Va ser copiat per un escriba —Ahmés— l’any 33 del regnat d’Apepi (XV dinastia), d’un papir anterior, escrit durant el regnat d’Amenemhat III, de la dinastia XII.

Conté 87 problemes d’àlgebra, geometria i trigonometria. L’exemple triat és el problema 50: quina és la superfície d’un camp circular de 9 khets de diàmetre? L’algorisme que segueix l’escriba per resoldre’l és el següent: pren 1/9 del diàmetre. El romanent és 8. Multiplica 8 vegades 8 i el resultat és 64, que és l’àrea en setats.

Podeu veure l’enregistrament íntegre de la presentació, realitzat pel Servei d’Audiovisuals de la UB.

Vídeo de la presentació

Apunts relacionats


Deixa un comentari

Dues noves obres candidates a l’apadrinament

Blog de Reserva

Us anunciem la incorporació de dues noves obres a la iniciativa del CRAI de la Universitat de Barcelona Apadrina un document.

Kepler, Johannes (1571-1630). Ioannis Keppleri Harmonices mundi libri V … Lincii Austriae [Linz] : sumptibus Godofredi Tampachii bibl. Francof. : excudebat Ioannes Plancus, 1619.

portada

Primera edició de la magnífica obra on Johannes Kepler exposà la seva teoria sobre l’harmonia de l’univers. Kepler creia que dels moviments i de la velocitat dels planetes se’n desprenien notes musicals.

A l’Harmonices, a més, es descriu per primer cop la tercera llei del moviment planetari de Kepler que va ser un ferm defensor de les teories copernicanes. Per elaborar les il·lustracions que es troben al llarg de tota l’obra, comptà amb la col·laboració de Wilhelm Schickard. L’obra contribuí, indiscutiblement, amb grans aportacions i nous descobriments dirigits al camp de l’astronomia, de les matemàtiques i de la música.

L’Harmonices

View original post 435 more words


1 comentari

Josep Pla presenta «Història de la matemàtica: resultats, textos i contextos»

Història de la matemàtica: resultats, textos i contextosDimecres 22 de març, a les 12:00 a l’aula B5 de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona (UB), se celebrarà la presentació de la darrera obra del Dr. Josep Pla i Carrera, Història de la matemàtica: resultats, textos i contextos. La Facultat i el CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica coorganitzen l’acte.

Una obra ingent destinada a omplir un buit

La Història de la matemàtica que proposa el Dr. Pla omple un buit pel que fa a la traducció de textos científics grecs en català. Selecciona i recull acuradament aquelles obres més significatives que han esdevingut clàssics del coneixement matemàtic i les contextualitza respecte al moment històric en què es van confegir i respecte al moment científic —per dir-ho d’alguna manera—, que les va veure néixer.

Extrapolant la premissa d’Isaac Newtonsi he vist més lluny que no pas els altres, és perquè m’he enfilat damunt les espatlles dels gegants—, seria difícil explicar la matemàtica grega si no ens remuntem abans a les primeres civilitzacions sorgides entre el Tigris i l’Èufrates —Mesopotàmia— o al voltant del Nil —Egipte—, afavorides per un desenvolupament de l’agricultura lligat al naixement de les ciutats i, alhora, a l’exigència d’una administració eficaç que requeria l’escriptura, la mesura del temps, el coneixement del calendari o la comptabilitat. D’aquí la necessitat d’un volum previ, que recull els testimonis matemàtics escrits en l’antiguitat més remota, i que floririen generosament en el període clàssic.

«Els qui em coneixen saben que, des de sempre, he estat un aferrissat defensor de la nostra llengua: el català. La raó és simple. Si no l’usem, de manera natural i tan àmplia com sigui possible a casa —als Països Catalans—, ningú no ho farà per nosaltres i, cada cop més, la llengua s’empobrirà de manera indiscutible i, a poc a poc, irreversible.

És per aquesta raó que m’ha semblat raonable —com a herència de la meva vida docent i de recerca— deixar una Història de la matemàtica en català, tan detallada com sigui capaç de fer-ho, en la qual es posin en relleu els resultats més notables que s’han assolit i els contextos en els quals això ha esdevingut, complementada amb textos font, traduïts al català, seguint la tradició anglosaxona dels source books.

És una tasca ambiciosa que m’ocuparà un grapat d’anys, però a la qual no vull renunciar i no ho vull fer perquè estic convençut del valor cultural —ja esmentat— que comporta una història de la matemàtica ben confegida. Però també pel valor que té com a eina i criteri docent. Ras i curt: tot docent d’una disciplina, científica o no —i, en particular, tot el qui ensenya matemàtica—, n’ha de conèixer el valor didàctic des de la història.»

Un projecte sota el paraigua de l’IEC

Aquesta obra magna és el resultat del projecte que va proposar l’autor en la sol·licitud per al nomenament de professor emèrit a la UB, avalat per l’aleshores Departament de Probabilitat, Lògica i Estadística, i que es va iniciar l’1 de gener de 2013. Emmarcat en la Secció de Ciència i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i sota la direcció de la Dra. Pilar Bayer, té per objectiu la redacció d’una història de la matemàtica grega en quatre volums —més un de preliminar— en català. Cada volum constarà de dues parts diferenciades: un corpus històric i la traducció de textos clàssics del període estudiat.

Dels dos volums publicats fins al moment, el primer —Història de la matemàtica. Egipte i Mesopotàmia : resultats, textos i contextos— és un compendi previ que abasta les primeres civilitzacions del creixent fèrtil, Mesopotàmia i Egipte. El segon volum, Història de la matemàtica. Grècia I (de Tales i Pitàgores a Plató i Aristòtil) : resultats, textos i contextos, parteix de l’època de Tales i Pitàgores (segle VI aC) fins arribar a Plató i Aristòtil (segle IV aC).

El tercer volum contindrà una adaptació anotada i comentada d’Els Elements d’Euclides. El quart volum cobrirà la matemàtica grega del segle III aC amb textos d’Euclides, Apol·loni, Arquímedes, Eratòstenes i Aristarc de Samos. El cinquè volum abastarà la resta de la matemàtica grega fins a la fi del segon període de l’Escola d’Alexandria, al segle IV dC, amb la mort d’Hipàtia. La part principal de les traduccions inclourà l’Aritmètica de Diofant.

La lògica, la història, la docència i la recerca

Cartell de la presentació«Josep Pla de jove volia estudiar quelcom que fos racional i que es pogués ensenyar, i ara que ja ha arribat a la maduresa sap i sabem que ha aconseguit plenament allò que s’havia proposat.»

Eduard Recasens Gallart
Elogi del professor Josep Pla i Carrera

Josep Pla i Carrera és professor emèrit de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB, especialista en lògica i en història de la matemàtica. És membre de la Reial Acadèmia de Doctors des de l’any 2003. El curs 2006-2007, amb motiu de la seva jubilació, la Facultat de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) el distingí amb el títol de Magister Honoris Causa.

Va iniciar la carrera docent el curs 1969-1970 a la UB i també va ser un dels primers professors de matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que tot just naixia. El 17 d’octubre de 1975 va defensar la seva tesi doctoral —la primera de l’àmbit de matemàtiques escrita en català—, Contribució a l’estudi de les estructures algebraiques dels sistemes lògics deductius, que va obtenir la màxima qualificació.

Des de llavors ha dedicat tota la seva vida professional a la recerca i a la docència a la UB, exercint també diversos càrrecs acadèmics a la facultat. Entre els anys 1985 i 1989 va ser cap d’estudis; de 1989 a 1992 degà i de 1992 a 1994 vicedegà. Posteriorment va ser director del Departament de Probabilitat, Lògica i Estadística.

Fins a mitjan anys 80 va treballar en el camp de la lògica algebraica, però a partir de llavors va submergir-se en la història de la matemàtica, estudiant-la en profunditat i ensenyant-la als seus alumnes. Va impartir per primera vegada l’assignatura durant el curs 1984-1985. Ja no deixaria de fer-ho fins a la jubilació.

És autor de diverses obres i articles especialitzats i també ha publicat articles de divulgació adreçats a estudiants i professors de matemàtiques. És autor de la novel·la Damunt les espatlles dels gegants, sobre Évariste Galois, que li va valdre el Premi de Literatura Científica, atorgat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI). L’any 1992, la seva obra Axiomes alternatius de la teoria de conjunts i llur influència en matemàtiques, va ser guardonada amb el Premi Ferran Sunyer i Balaguer de l’IEC. Dins de la seva obra destacaran sempre els  estudis crítics sobre les grans ments matemàtiques universals i les seves contribucions a la didàctica de la història de les matemàtiques en llengua catalana.

Més informació


Deixa un comentari

Novetats del fons: primera quinzena de març

Compra | Subscripció

Compra

Advanced Analytics with SparkTítol: Advanced analytics with Spark
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Bright, brave, open minds : engaging young children in math inquiryAutor: Brodsky, Julia
Títol: Bright, brave, open minds : engaging young children in math inquiry
Sol·licitat per: Ignasi Mundet

 

Convex optimization : algorithms and complexityAutor: Bubeck, Sébastien
Títol:
Convex optimization : algorithms and complexity
Sol·licitat per:
Biblioteca

 

Clean code: a handbook of agile software craftsmanship Títol: Clean code: a handbook of agile software craftsmanship
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Think Bayes Autor: Downey, Allen
Títol: Think Bayes
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Think statsAutor: Downey, Allen
Títol: Think Stats
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Dynamical Systems, Number Theory and Applications: a Festschrift in Honor of Armin Leutbecher's 80th BirthdayTítol: Dynamical systems, number theory and applications : a festschrift in honor of Armin Leutbecher’s 80th birthday
Sol·licitat per: Pilar Bayer

 

A First Course in Network TheoryAutor: Estrada, Ernesto
Títol: A first course in network theory
Sol·licitat per: Biblioteca

 

 Information Dashboard Design : Displaying Data for at-a-Glance MonitoringAutor: Few, Stephen
Títol: Information dashboard design : displaying data for at-a-glance monitoring
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Deep LearningAutor: Goodfellow, Ian
Títol: Deep learning
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Data Science from ScratchAutor: Grus, Joel
Títol: Data science from scratch : first principles with Python
Sol·licitat per: Biblioteca

 

The Handbook of Computational Linguistics and Natural Language ProcessingTítol: The handbook of computational linguistics and natural language processing
Sol·licitat per: Biblioteca

 

D3.js by ExampleAutor: Heydt, Michael
Títol: D3.js by example : create attractive web-based data visualizations using the amazing JavaScript library D3.js
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Introducción a Apache Spark : para empezar a programar el big dataTítol: Introducción a Apache Spark : para empezar a programar el big data
Sol·licitat per: Biblioteca

 

 

Indian mathematics : engaging with the world, from ancient to modern timesAutor: Joseph, George Gheverghese
Títol: Indian mathematics : engaging with the world, from ancient to modern times
Sol·licitat per: Pilar Bayer

 

Visual Storytelling with D3 : An Introduction to Data Visualization in JavaScriptAutor: King, Ritchie S.
Títol: Visual storytelling with D3 : An introduction to data visualization in JavaScript
Sol·licitat per: Biblioteca

 

 Doing Bayesian Data Analysis : A Tutorial with R, JAGS, and StanAutor: Kruschke, John K.
Títol: Doing Bayesian data analysis : a tutorial with R, JAGS, and Stan
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Natural Language Processing with PythonTítol: Natural language processing with Python
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Agile Data Science : Building Data Analytics Applications with HadoopAutor: Russell, Jurney
Títol: Agile data science
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Doing Data Science : Straight Talk from the FrontlineAutor: Schutt, Rachel
Títol: Doing data science : [straight talk from the frontline]
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Python Data Science HandbookAutor: VanderPlas, Jacob T.
Títol: Python data science handbook : essential tools for working with data
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Visualize This : The FlowingData Guide to Design, Visualization, and StatisticsAutor: Yau, Nathan C.
Títol:   Visualize this : the flowing data guide to design, visualization, and statistics
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Inici

Subscripció

Random Walks on Reductive GroupsAutor: Benoist, Yves
Títol:
 Random walks on reductive groups
Col·lecció: Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete

 

Inici

 


Deixa un comentari

Novetats del fons: segona quinzena de febrer (monografies)

Compra | Subscripció

Compra

Drawing Ideas : A Hand-Drawn Approach for Better DesignAutor: Baskinger, Mark
Títol: Drawing ideas : a hand-drawn approach for better design
Sol·licitat per: Biblioteca

 

 Combinatorics : Topics, Techniques, AlgorithmsAutor: Cameron, Peter J.
Títol: Combinatorics : topics, techniques, algorithms
Sol·licitat per: Joaquim Ortega

 

Speech and Language Processing : International EditionAutor: Jurafsky, Dan, 1962-
Títol:
Speech and language processing : an introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition
Sol·licitat per:
Biblioteca

 

Probabilistic Graphical Models : Principles and TechniquesAutor: Koller, Daphne
Títol: Probabilistic graphical models : principles and techniques
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Machine Learning : A Probabilistic PerspectiveAutor: Murphy, Kevin P., 1970-
Títol: Machine learning : a probabilistic perspective
Sol·licitat per: Biblioteca

 

My Search for Ramanujan : How I Learned to CountAutor: Ono, Ken, 1968-
Títol: My search for Ramanujan : how I learned to count
Sol·licitat per: Pilar Bayer

 

Stochastic Differential Games. Theory and ApplicationsAutor: Ramachandran, K. M.
Títol: Stochastic differential games : theory and applications
Sol·licitat per: Josep Vives

 

The mathematics of metamathematicsAutor: Rasiowa, Helena
Títol: The mathematics of metamathematic
Sol·licitat per: Juan Carlos Martínez

 

The Data Librarian's HandbookAutor: Rice, Robin
Títol: The data librarian’s handbook
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Sketching User ExperiencesTítol: Sketching user experiences : the workbook
Sol·licitat per: Biblioteca

 

 Sourcebook in the Mathematics of Medieval Europe and North AfricaTítol: Sourcebook in the mathematics of medieval Europe and North Africa
Sol·licitat per: Josep Pla

 

Applied Time Series Analysis, with RAutor: Woodward, Wayne A.
Títol: Applied time series analysis with R
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Inici

Subscripció

Ergodic Theory and Dynamical SystemsAutor: Coudène, Yves
Títol:
Ergodic theory and dynamical systems
Col·lecció: Universitext

 

Fundamentals of functional analysisAutor: Farenick, Douglas R
Títol:
Fundamentals of functional analysis
Col·lecció: Universitext

 

Stabilisation de la Formule des Traces Tordue : Volume 1Autor: Moeglin, Colette
Títol: Stabilisation de la formule des traces tordue
Col·lecció: Progress in Mathematics

 

Inici

 


Deixa un comentari

Novetats del fons: primera quinzena de febrer (monografies)

Compra | Subscripció

Compra

Earthquakes : Models, Statistics, Testable ForecastsAutor: Kagan, Yan Y.
Títol: Earthquakes : models, statistics, testable forecasts
Sol·licitat per: Josep Vives

 

Excel and R Companion to Quantifying the User Experience : Rapid Answers to over 100 Examples and ExercisesAutor: Lewis, James R.
Títol: Excel and R companion to “Quantifying the user experience: practical statistics for user research” : rapid answers to over 100 examples and exercises
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Prime Numbers, Friends Who Give Problems: a Trialogue with Papa PauloAutor: Ribenboim, Paulo
Títol: Prime numbers, friends who give problems
Sol·licitat per: Teresa Crespo

 

Inici

Subscripció

Layer Potentials and Boundary-Value Problems for Second Order Elliptic Operators with Data in Besov SpacesAutor: Barton, Ariel
Títol:
Layer potentials and boundary-value problems for second order ellliptic operators with data in Besov spaces
Col·lecció: Memoirs of the American Mathematical Society

 

 Monoidal Categories and the Gerstenhaber Bracket in Hochschild CohomologyAutor: Hermann, Reiner
Títol: Monoidal categories and the Gerstenhaber bracket in Hochschild cohomology
Col·lecció: Memoirs of the American Mathematical Society

 

Rohlin Flows on Von Neumann AlgebrasAutor: Masuda, Toshihiko
Títol: Rohlin flows on von Neumann algebras
Col·lecció: Memoirs of the American Mathematical Society

 

Stochastic AnalysisAutor: Shigekawa, Ichiro, 1953-
Títol: Stochastic analysis
Col·lecció: Translations of mathematical monographs

 

Inici