Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Recursos educatius oberts: Declaració de París de 2012

Un dels resultats tangibles del Congrés Mundial sobre els Recursos Educatius Oberts que va tenir lloc a la seu parisenca de la UNESCO els proppassats 20-22 de juny és la Declaració sobre recursos educatius oberts. Aquest document, en què s’expliciten els textos internacionals precedents que s’han tingut en consideració en redactar-lo, fa una aposta decidida i irrenunciable a favor de l’obertura i la gratuïtat dels materials d’ensenyament, aprenentatge i investigació, i de manera especial els dels nivells superiors. Entre aquests textos d’àmbit internacional s’inclouen les declaracions de Ciutat del Cap de 2007 i de Dakar de 2009, com també les més recents directrius de la UNESCO i de la Commonwealth of Learning. Són força significatives les recomanacions que la Declaració de París adreça als estats, i també tenen un interès enorme les línies d’actuació política que s’hi proposen a fi d’assolir la màxima obertura dels recursos educatius. L’Oficina de Difusió del Coneixement del CRAI de la UB ha traduït aquesta Declaració amb el desig de contribuir a la divulgació d’aquest objectiu.

Font: Notícies del CRAI


Deixa un comentari

El futur de la publicació en matemàtiques

La Biblioteca ha rebut recentment dues publicacions que inclouen articles sobre la publicació matemàtica, des de vessants ben diferents:

Per una banda, Cowling, Michael G.1 Scripta Manent: The Future of Mathematical Publishing. Dins: Notices of the American Mathematical Society. Vol. 59, n. 4, April 2012. Pp. 558-559. ISSN 0002-9920, enumera els problemes als quals s’han d’enfrontar els matemàtics a l’hora de publicar: preus de l’edició comercial, qualitat del contingut i tot allò derivat dels aspectes formals, bibliogràfics i tipogràfics, que hauria de tenir qualsevol article per ser considerat de qualitat.

D’una altra, Chercheurs, éditeurs: le débat. Dins Gazette des Mathématiciens. N. 132. Avril 2012. Pp. 73-86. ISSN 0224-8999, on la Société de Mathématique de France (SMF) fa una crida a la reflexió als investigadors d’institucions públiques, sobre la gestió, per part de les editorials, del procés de publicació. L’article parteix de la següent premissa: si el procés que dóna fruit a la publicació d’un article científic es finança amb diners públics, i l’adquisició de les revistes que els inclouen també, com és possible que els beneficis reverteixen en una empresa privada, gairebé en règim de monopoli?

És per això que l’Institut Fourier À Grenoble, amb el suport de la SMF, la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI) i la Société Française de Statistique (SFdS), ha iniciat una  campanya per tal de negociar el concert econòmic entre Springer i els investigadors d’institucions públiques.

La SMF dóna suport, també, a la iniciativa plantejada per Timothy Gowers contra Elsevier i a la qual s’han afegit milers d’investigadors, docents, bibliotecaris, d’arreu del món. L’article inclou les cartes enviades a Springer i Elsevier, un article que explica la posició de la SMF davant d’aquesta situació, un article que desglossa el cost del saber, i, per últim, la carta que la SMF va rebre d’Springer com a resposta.

Trobareu ambdues publicacions en paper a l’hemeroteca de la Biblioteca. En el cas Notices of the American Mathematical Society, disposa també d’edició electrònica de lliure accés.

1 El Dr. Cowling (membre del’Australian Mathematical Society) ha escrit altres articles sobre com escriure literatura matemàtica: “Writing mathematics” i “Notes on Mathematical typing”.


1 comentari

Cinquenes Jornades Catalanes de Revistes Científiques

Els dies 24 i 25 de maig se celebraran, a la sala Prat de la Riba de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), les Cinquenes Jornades Catalanes de Revistes Científiques (JCRC).

L’objectiu de les jornades és oferir un punt de trobada a editors, científics i professionals per compartir experiències i, alhora, donar suport als consells de redacció de les revistes científiques per dotar-los d’eines i coneixements, que els permetin millorar els aspectes formals i els estàndards de qualitat. Un altre objectiu és potenciar la difusió, la  internacionalització i la visibilitat de les publicacions, indexant-les en bases de dades i repertoris.

Durant les jornades es tractaran temes relacionats amb la gestió de revistes científiques, l’edició de revistes en el món digital i les noves eines 2.0, l’accés i els continguts oberts, els models de negoci o les fonts de finançament, l’avaluació de la ciència i les implementacions de futur.

Ignasi Labastida, responsable de la Oficina de Difusió del Coneixement del Centre de Recerca per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona (UB) hi presentarà la ponència Què entenem per obert, quan parlem d’accés obert? (pdf)

La inscripció es tancarà dilluns 21 de maig a les 12:00 hores. Les sessions es podran seguir en directe o en diferit mitjançant la videoteca de l’IEC.

Més informació:

Font: Bloc de l’Observatori de la Recerca


Deixa un comentari

Open Access Week 2011

Reproduïm íntegrament l’apunt que publicaven els nostres companys del Bloc d’Economia i Empresa la setmana passada, avançant-se a nosaltres:

La celebració de l’Open Access Week 2011 està a punt de començar. Aquest any es celebrarà a tot el món del 24 al 30 octubre de 2011.

L’Open Access Week 2011 és un esdeveniment global que es presenta com una oportunitat per a la comunitat acadèmica i de recerca per continuar aprenent sobre els beneficis potencials de l’accés obert, per compartir coneixements amb persones interessades i per ajudar a inspirar una major participació que faci d’accés obert una nova norma en estudi i la investigació.

L’accés obert té potencial per maximitzar les inversions en recerca, augmentant l’exposició i l’ús de la investigació publicada i facilitant la capacitat de realitzar investigacions a través de la literatura disponible.

Agències de finançament, institucions acadèmiques, investigadors, professors, estudiants i membres del públic en general recolzen aquest moviment cap al lliure accés de la informació en un nombre creixent cada any. La Open Access Week és, per tant, una oportunitat per a tots els membres de la comunitat acadèmica per mantenir aquest impuls cap endavant.

A la Universitat de Barcelona és l’Oficina de Difusió del Coneixement qui assessora i informa als membres de la UB en tot el que fa referència a la difusió del coneixement científic, així com en la utilització de materials aliens, posant èmfasi especial en les alternatives de divulgació lliure.


5 comentaris

JSTOR posa en accés obert part de la seva col·lecció històrica

JSTOR va anunciar el 6 de setembre que havia posat en accés obert aproximadament 500.000 articles, corresponents a 200 revistes, publicats abans de 1.923 als EUA o abans de 1.870 a la resta del món. El volum alliberat representa aproximadament el 6% del total de JSTOR.

Al comunicat, signat per Laura Brown, màxima responsable de JSTOR, s’expliquen les motivacions de la companyia a l’hora de fer aquest pas, tot repassant les tímides iniciatives anteriors encaminades a “proporcionar el major accés possible al contingut de JSTOR i alhora garantir la preservació a llarg termini d’aquest important material”. En el paràgraf final es reconeix explícitament que els incidents d’aquest estiu, protagonitzats per Aaron Swartz primer i Greg Maxwell després —dels quals us vam informar oportunament— han precipitat un projecte anterior, per evitar “conclusions incorrectes sobre les nostres motivacions”.

Les dates escollides —1.923 per als EUA i 1.870 per a la resta del món— no són arbitràries sinó que responen als límits legals fixats perquè les obres impreses passin a domini públic. En el cas de la resta del món, s’estableix després de 70 anys de la mort de  l’autor, i JSTOR ha assumit que els drets de les obres publicades abans de 1.870 ja han expirat.


Deixa un comentari

La LERU proposa una ruta cap a l’accés obert amb exemples de la UB

Logo d'Open Access, dissenyat per la Public Library Of Science i lliurada al domini públic

Pel seu interès, copiem la informació que oferien ahir els companys de Notícies UB:

Les universitats que formen part de la Lliga Europea d’Universitats de Recerca (LERU), entre les quals hi ha la Universitat de Barcelona (UB), han consensuat un document que recull una guia dirigida a potenciar l’accés obert a les universitats. Un dels exemples de bones pràctiques recollits en el document fa referència als ajuts per publicar en accés obert que ofereix la UB.

Un altre dels punts que suggereix la guia de la LERU és potenciar polítiques d’accés obert en la línia del document Política d’accés obert a la Universitat de Barcelona que es va aprovar el 7 de juny passat al Consell de Govern. En el document de la UB s’estableix que qualsevol membre de la comunitat acadèmica ha de dipositar una còpia electrònica de les seves publicacions acadèmiques al repositori institucional de la UB. Així mateix, es recomana a la comunitat acadèmica que publiqui en revistes d’accés obert sempre que sigui possible i alhora se l’encoratja a oferir els recursos educatius de manera oberta.

Des del 2010, la UB ofereix la possibilitat de rebre ajuts per publicar en revistes d’accés obert amb l’objectiu de desenvolupar una política de lliure difusió del coneixement que inclogui diferents vies d’actuació. Les revistes en accés obert ofereixen gratuïtament els textos complets dels articles sense necessitat d’estar-hi subscrit, i a més, en molts casos es permet reutilitzar-los.

La publicació científica té un cost i, per tant, algunes revistes tenen unes tarifes de publicació que normalment assumeixen les institucions o els organismes que financen la recerca o bé les institucions on els investigadors duen a terme la recerca. La convocatòria dels ajuts de la UB complementa la despesa que fa la universitat en el pagament de subscripcions a revistes científiques per tal de no menystenir aquest nou model de publicació en obert, que també té un cost. La creació d’aquesta convocatòria d’ajuts segueix el model impulsat per institucions universitàries de prestigi d’arreu del món.

En la mateixa línia, la UB va signar l’any passat el Pacte per a l’equitat de les publicacions en accés obert, en què es demana «la conveniència de l’accés obert en la bibliografia acadèmica» i una font de finançament estable per als editors que ofereixen les seves revistes en obert.

Font: Notícies UB


Deixa un comentari

Política d’accés obert a la Universitat de Barcelona

En el darrer Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, que va tenir lloc el passat 7 de juny, es va aprovar el document Política d’accés obert a la Universitat de Barcelona (pdf), que va presentar la vicerectora de Política Docent i Científica, M. Teresa Anguera. Aquest document estableix que qualsevol membre de la comunitat acadèmica ha de dipositar una còpia electrònica de les seves publicacions acadèmiques al dipòsit digital de la Universitat de Barcelona immediatament després que es publiquin, en un termini no superior als sis mesos.

L’aprovació d’aquesta política s’inscriu en el marc dels compromisos que la Universitat va adquirir pel que fa a l’accés obert, entre els quals destaca la signatura de la Declaració de Berlín, l’acord marc de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya o les recomanacions sobre l’accés obert de l’EUA o la LERU.

En el mateix document, es recomana a la comunitat acadèmica que publiqui en revistes d’accés obert sempre que sigui possible i ofereixi facilitats com ara l’actual convocatòria d’ajuts per publicar-hi, i alhora se’ls encoratja a oferir els recursos educatius de manera oberta mitjançant el repositori institucional i el projecte OpenCourseWare.

Per tal de facilitar la publicació en el repositori institucional, s’està treballant en la interoperabilitat de l’aplicació curricular del GREC i el repositori amb la participació de l’Àrea de Tecnologies i el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI).

Font: Notícies UB | Notícies del CRAI