Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Les revistes científiques de la Universitat de Barcelona. Convocatòries de reconeixement i concessió d’ajuts

Blog CRAI Universitat de Barcelona

Recentment, i  per sisè any consecutiu, s’han publicat i resolt les  Convocatòries de reconeixement de les revistes científiques de la UB i de concessió d’ajuts per publicar-les que realitza el Vicerectorat de Comunicació i Projecció amb la col·laboració dels vicerectorats de Professorat, de Recerca, Innovació i Transferència, i de Política Científica.

Aquestes convocatòries van néixer el 2010 amb la finalitat d’atorgar una ajuda econòmica a aquelles revistes editades per membres de la Universitat de Barcelona (grups de recerca, professorat a títol individual, centres o departaments de la Universitat) que publiquin o vulguin publicar revistes en edició digital, tot i que també es pot aplicar la subvenció a l’edició paral·lela en paper.

Obtenir el segell de revista reconeguda per la Universitat de Barcelona suposa un ajut econòmic que acostuma a ser d’una quantitat que oscil·la entre els 350 euros i els 2000 euros i que a més a més, permet una…

View original post 246 more words


Deixa un comentari

Beques de col·laboració amb l’IMUB i ajuts de matrícula de màster 2012-2013

A finals de juliol, la Facultat de Matemàtiques i l’Institut de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona (IMUB) van convocar 2 beques i 6 ajuts de matrícula, adreçades als estudiants de la Facultat. Pel seu interès reproduïm la convocatòria:

L’IMUB convoca 2 beques de col·laboració adreçades a estudiants de postgrau, que tinguin el propòsit d’integrar-se en un grup de recerca, per tal d’iniciar una tesi doctoral en matemàtiques a la Universitat de Barcelona.

Totes dues beques tindran efectes econòmics de l’1 de novembre de 2012 al 30 de setembre de 2013. Es regeixen pel Reglament de beques de col·laboració, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, el 8 de maig de 2012. La dedicació és de 25 hores setmanals i la dotació econòmica és de 617 euros bruts al mes.

Per demanar aquestes beques caldrà estar matricular en un màster universitari de matemàtiques de la UB o en el programa de doctorat de Matemàtiques de la UB, durant el període de gaudi de la beca, no haver gaudit d’una beca d’iniciació a la recerca de l’IMUB anteriorment i lliurar un document signat pel responsable d’un grup de recerca de l’IMUB, on s’accepti la incorporació del sol·licitant a les activitats del grup en cas de concessió de la beca. Es valorarà l’expedient acadèmic i el currículum vitae dels sol·licitants.

Les sol·licituds es podran formalitzar a partir de l’1 de setembre de 2012, a través del web de Beques i Ajuts a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona. La data límit de presentació de sol·licituds s’anunciarà quan s’obri formalment la convocatòria.

A més, l’IMUB i la Facultat de Matemàtiques ofereixen conjuntament 6 ajuts de matrícula de 1.000 euros cadascun per al màster de Matemàtica avançada. Les sol·licituds d’aquests ajuts s’hauran de lliurar a la Secretaria de la Facultat de Matemàtiques a partir de l’1 d’octubre de 2012.

Barcelona, 25 de juliol de 2012