Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès

Blog de Física i Química-CRAI

Manual Xarxa Vives

La Xarxa Vives d’Universitats ha publicat l’Interuniversity Style Guide for Writing Institutional Texts in English (Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès), una publicació que es presenta tant en paper com en línia.

El Manual respon al repte de garantir la qualitat i la coherència dels documents que les universitats de la Xarxa Vives publiquen en anglès. El llibre vol ser una eina de suport per a l’estratègia d’internacionalització de les universitats, i està pensada per a docents, investigadors, personal d’administració i serveis i professionals de la llengua que hagin de redactar textos en aquesta llengua. Elaborat pel Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Xarxa, i coordinat pels Serveis Lingüístics de la UB, el Manual tracta tots els aspectes de la redacció de textos institucionals i ofereix eines per a la redacció i la traducció, entre altres recursos addicionals.

Podeu consultar-lo…

View original post 7 more words


Deixa un comentari

Activitats gratuïtes dels Serveis Lingüístics de la UB

Els Serveis Lingüístics de La Universitat de Barcelona ofereixen als estudiants la possibilitat de practicar llengües de manera informal i complementària als cursos presencials o virtuals.

Grups de conversa d’anglès

Activitat guiada, organitzada pels centres d’autoaprenentatge de llengües de la UB. D’una hora setmanal, amb un màxim de vuit estudiants i dinamitzats per un estudiant nord-americà. L’assistència és gratuïta per als estudiants de la UB. Les inscripcions s’obren dijous 23 de febrer a les 22:00.

Borsa d’intercanvi lingüístic

Intercanvi de conversa entre iguals de català per altres llengües. Informació i inscripcions