Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Les revistes científiques de la Universitat de Barcelona. Convocatòries de reconeixement i concessió d’ajuts

Blog CRAI Universitat de Barcelona

Recentment, i  per sisè any consecutiu, s’han publicat i resolt les  Convocatòries de reconeixement de les revistes científiques de la UB i de concessió d’ajuts per publicar-les que realitza el Vicerectorat de Comunicació i Projecció amb la col·laboració dels vicerectorats de Professorat, de Recerca, Innovació i Transferència, i de Política Científica.

Aquestes convocatòries van néixer el 2010 amb la finalitat d’atorgar una ajuda econòmica a aquelles revistes editades per membres de la Universitat de Barcelona (grups de recerca, professorat a títol individual, centres o departaments de la Universitat) que publiquin o vulguin publicar revistes en edició digital, tot i que també es pot aplicar la subvenció a l’edició paral·lela en paper.

Obtenir el segell de revista reconeguda per la Universitat de Barcelona suposa un ajut econòmic que acostuma a ser d’una quantitat que oscil·la entre els 350 euros i els 2000 euros i que a més a més, permet una…

View original post 246 more words


Deixa un comentari

Convocatòria d’ajuts per a revistes científiques UB

El Vicerectorat d’Informació i Comunicació, amb la col·laboració dels vicerectorats de Professorat, de Recerca i de Política Docent i Científica, obre una convocatòria de reconeixement de les revistes científiques de la UB i de concessió d’ajuts per publicar-les.

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 30.000 euros.

Poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria els grups de recerca, el professorat a títol individual, els centres o els departaments de la UB que publiquin o vulguin publicar revistes en edició digital.

Per a més detalls podeu consultar les bases de la convocatòria (pdf, cal autenticació UB). Si voleu participar-hi, heu d’omplir el formulari de sol.licitud inclòs en el document.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 1 de juny de 2012.

Font: Notícies del CRAI


Deixa un comentari

Convocatòria de 334 beques amb la Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona ha convocat 334 beques de col·laboració (pdf) per al curs vinent, adreçades als estudiants de qualsevol cicle de la UB. Entre les beques convocades hi ha les corresponents al CRAI, ja sigui a les diverses biblioteques o a altres unitats .

Cal omplir la sol·licitud electrònica i lliurar el resguard, junt amb la documentació especificada a la base IV, a qualsevol de les oficines de Registre abans del 9 d’abril de 2010.

Més informació:


Deixa un comentari

Cinquena convocatòria d’ajuts i-MATH

i-MATHS’ha obert la cinquena convocatòria d’ajuts i-MATH per al cofinançament d’activitats emmarcades dins de les actuacions o objectius de les plataformes i-MATH. S’hi pot presentar qualsevol investigador o grup de recerca del projecte i el termini d’admissió de sol·licituds acabarà el 16 d’octubre a les 12:00. Només es consideraran les activitats emmarcades en les directrius de les plataformes del projecte i que es vulguin realitzar durant el 2010.

Ingenio MATHEMATICA (i-MATH) és un projecte Consolider de recerca per al període 2006-2011, impulsat i finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència amb diversos objectius:

  • Millorar el paper de la recerca en matemàtiques dins del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació.
  • Promoure el contacte entre investigadors i grups de recerca d’institucions diferents.
  • Promoure l’ús de mètodes computacionals dins i fora de la recerca matemàtica.
  • Aconseguir més reconeixement per als grups de recerca espanyols.
  • Aprofitar la recerca i la innovació per millorar l’educació matemàtica a tots els nivells.
  • Fer més accessibles els resultats de la recerca.

Més informació:

Font: Matematicalia