Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

El cub de suma zero no existeix

S’ha fet pública la solució al vuitè problema plantejat pel diari El País, per commemorar el centenari de la Real Sociedad Matemática Española (RSME). El cub de l’enunciat no pot existir, però calia demostrar-ho per optar al premi.

S’han rebut 980 respostes dins del termini, un 85% de les quals correctes. Entre els encertants s’ha sortejat una biblioteca matemàtica completa.