Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Exposició virtual: matemàtiques experimentals

Matemáticas experimentales és una exposició virtual, adreçada a docents de matemàtiques i els seus alumnes —especialment de secundària— i a tothom que tingui curiositat per les matemàtiques o la ciència en general. És una iniciativa de la UNESCO que proposa experiments fàcils de realitzar i amb material a l’abast de tothom: el cap i les mans, paper, llapis, cartró, filferro, claus… Per a aquells que no tenen ordinadors ni accés a Internet, i amb la intenció de no fer més profunda l’escletxa numèrica i digital, es poden imprimir les fitxes de cada activitat per poder realitzar-les sense necessitat de connexió ni d’ordinadors.

L’exposició presenta més de 200 situacions matemàtiques que proposen als alumnes experimentar, assajar, plantejar hipòtesis, intentar validar-les, i, en definitiva, buscar, demostrar i debatre sobre les propietats matemàtiques.

Inspirada en l’exposició interactiva ¿Por que las matemáticas?, és fruit de la col·laboració entre la UNESCO, el Centre·Sciences d’Orleans i l’Associació per al Desenvolupament de la Cultura Matemàtica (Adecum), també d’Orleans.

Font: Tito Eliatron Vidit