Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


2 comentaris

Feliç dia de Tau

Si el 14 de març (3/14) celebràvem el Dia de Pi, avui, 28 de juny (6/28), se celebra el Dia de Tau.

I per fer-ho us oferim What Tau Sounds Like, el vídeo que ha fet Michael John Blake interpretant amb diversos instruments la melodia de la constant. Es dóna la circumstància que Blake és el mateix creador del vídeo What Pi Sounds Like, que va ser retirat de YouTube a causa d’una reclamació de drets d’autor de Lars Erickson, autor de Pi Symphony, com us vam explicar al seu moment.

Font: Divúlgame