Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Exposició a la UAB: Modelització matemàtica

La Biblioteca de Ciència i  Tecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona va inaugurar el 7 de febrer l’exposició Modelització matemàtica. L’exhibició vol seu una mostra representativa de la diversitat d’àrees de la ciència que poden ser modelades matemàticament, i també de les diverses àrees de la matemàtica que intervenen en aquests models.

En un mapa imaginari de la ciència, les matemàtiques podrien ser una illa, situada en una posició més o menys central, de la qual surten ponts, o altres vies de comunicació, que les connecten amb les altres ciències. Un cop establertes, aquestes vies permeten que la ciència en qüestió es beneficiï de la potencia deductiva de les matemàtiques. Això és cert en la mesura en què es compleixin les hipòtesis que s’hagin adoptat en passar del món real al món ideal de les matemàtiques. En qualsevol cas, però, abans d’utilitzar aquestes vies cal construir-les. Això és precisament el que fa la modelització matemàtica.

La mostra física es complementa amb una exposició virtual, que inclou el material exposat i altres recursos relacionats.

Més informació:

Font: Creamat