Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

La LERU proposa una ruta cap a l’accés obert amb exemples de la UB

Logo d'Open Access, dissenyat per la Public Library Of Science i lliurada al domini públic

Pel seu interès, copiem la informació que oferien ahir els companys de Notícies UB:

Les universitats que formen part de la Lliga Europea d’Universitats de Recerca (LERU), entre les quals hi ha la Universitat de Barcelona (UB), han consensuat un document que recull una guia dirigida a potenciar l’accés obert a les universitats. Un dels exemples de bones pràctiques recollits en el document fa referència als ajuts per publicar en accés obert que ofereix la UB.

Un altre dels punts que suggereix la guia de la LERU és potenciar polítiques d’accés obert en la línia del document Política d’accés obert a la Universitat de Barcelona que es va aprovar el 7 de juny passat al Consell de Govern. En el document de la UB s’estableix que qualsevol membre de la comunitat acadèmica ha de dipositar una còpia electrònica de les seves publicacions acadèmiques al repositori institucional de la UB. Així mateix, es recomana a la comunitat acadèmica que publiqui en revistes d’accés obert sempre que sigui possible i alhora se l’encoratja a oferir els recursos educatius de manera oberta.

Des del 2010, la UB ofereix la possibilitat de rebre ajuts per publicar en revistes d’accés obert amb l’objectiu de desenvolupar una política de lliure difusió del coneixement que inclogui diferents vies d’actuació. Les revistes en accés obert ofereixen gratuïtament els textos complets dels articles sense necessitat d’estar-hi subscrit, i a més, en molts casos es permet reutilitzar-los.

La publicació científica té un cost i, per tant, algunes revistes tenen unes tarifes de publicació que normalment assumeixen les institucions o els organismes que financen la recerca o bé les institucions on els investigadors duen a terme la recerca. La convocatòria dels ajuts de la UB complementa la despesa que fa la universitat en el pagament de subscripcions a revistes científiques per tal de no menystenir aquest nou model de publicació en obert, que també té un cost. La creació d’aquesta convocatòria d’ajuts segueix el model impulsat per institucions universitàries de prestigi d’arreu del món.

En la mateixa línia, la UB va signar l’any passat el Pacte per a l’equitat de les publicacions en accés obert, en què es demana «la conveniència de l’accés obert en la bibliografia acadèmica» i una font de finançament estable per als editors que ofereixen les seves revistes en obert.

Font: Notícies UB


Deixa un comentari

Política d’accés obert a la Universitat de Barcelona

En el darrer Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, que va tenir lloc el passat 7 de juny, es va aprovar el document Política d’accés obert a la Universitat de Barcelona (pdf), que va presentar la vicerectora de Política Docent i Científica, M. Teresa Anguera. Aquest document estableix que qualsevol membre de la comunitat acadèmica ha de dipositar una còpia electrònica de les seves publicacions acadèmiques al dipòsit digital de la Universitat de Barcelona immediatament després que es publiquin, en un termini no superior als sis mesos.

L’aprovació d’aquesta política s’inscriu en el marc dels compromisos que la Universitat va adquirir pel que fa a l’accés obert, entre els quals destaca la signatura de la Declaració de Berlín, l’acord marc de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya o les recomanacions sobre l’accés obert de l’EUA o la LERU.

En el mateix document, es recomana a la comunitat acadèmica que publiqui en revistes d’accés obert sempre que sigui possible i ofereixi facilitats com ara l’actual convocatòria d’ajuts per publicar-hi, i alhora se’ls encoratja a oferir els recursos educatius de manera oberta mitjançant el repositori institucional i el projecte OpenCourseWare.

Per tal de facilitar la publicació en el repositori institucional, s’està treballant en la interoperabilitat de l’aplicació curricular del GREC i el repositori amb la participació de l’Àrea de Tecnologies i el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI).

Font: Notícies UB | Notícies del CRAI