Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Reports de la recerca a Catalunya: Matemàtiques

Ja es pot consultar el document de treball (pdf) referent a la recerca en Matemàtiques, elaborat per Manuel Castellet i Margarida Mitjana en el marc del projecte dels Reports de la recerca a Catalunya (2003-2009).

Els investigadors de l’àrea de Matemàtiques tenen un període de 4 setmanes —fins el 14 de novembre— per fer un comentari al Bloc de l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) o enviar un correu electrònic a l’OR-IEC. Un cop finalitzat el període de debat públic, els redactors estudiaran els comentaris rebuts i tancaran definitivament el text, que serà preparat per a editar. L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) fa una crida a la comunitat científica a participar-hi fent aportacions o comentaris i difonent la iniciativa.

L’IEC va començar, a principis d’any, la redacció dels Reports de la Recerca a Catalunya (2003-2009). El projecte té per objectiu oferir una visió objectiva i exhaustiva de l’estat de la recerca del país durant el període 2003-2009. Per fer-ho, s’encarrega a reconeguts especialistes de cada àrea científica la redacció d’informes periòdics que recullin tota l’activitat compresa en el període estudiat. Les dues edicions anteriors dels Reports (1990-1995 i 1996-2002), en les quals va participar també la Generalitat de Catalunya, són consultables a text complet al web de l’IEC.

Font: Bloc de l’Observatori de la Recerca


Deixa un comentari

Cinquena convocatòria d’ajuts i-MATH

i-MATHS’ha obert la cinquena convocatòria d’ajuts i-MATH per al cofinançament d’activitats emmarcades dins de les actuacions o objectius de les plataformes i-MATH. S’hi pot presentar qualsevol investigador o grup de recerca del projecte i el termini d’admissió de sol·licituds acabarà el 16 d’octubre a les 12:00. Només es consideraran les activitats emmarcades en les directrius de les plataformes del projecte i que es vulguin realitzar durant el 2010.

Ingenio MATHEMATICA (i-MATH) és un projecte Consolider de recerca per al període 2006-2011, impulsat i finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència amb diversos objectius:

  • Millorar el paper de la recerca en matemàtiques dins del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació.
  • Promoure el contacte entre investigadors i grups de recerca d’institucions diferents.
  • Promoure l’ús de mètodes computacionals dins i fora de la recerca matemàtica.
  • Aconseguir més reconeixement per als grups de recerca espanyols.
  • Aprofitar la recerca i la innovació per millorar l’educació matemàtica a tots els nivells.
  • Fer més accessibles els resultats de la recerca.

Més informació:

Font: Matematicalia