Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Els supercomputadors del TOP500 en gràfics

Acaba de sortir la llista del TOP500 corresponent al mes de juny i la BBC ha realitzat un exercici visual en Flash consistent a representar gràficament les dades que conté. Cada gràfic mostra la llista segons un concepte: velocitat de càlcul, sistema operatiu instal·lat, l’ús a què està destinat, país on s’allotja, marca del processador i fabricant.Cada màquina es representa amb un quadre, més o menys gran, en funció de la velocitat de càlcul. Situant el cursor a sobre, facilita les dades bàsiques.

No hi ha sorpreses en cap dels conceptes. Pel que fa a fabricants, IBM i Hewlett-Packard ostenten el 76,4% del total. Quant a països on s’allotgen, el 56,4% són als EUA. El 80,2% tenen processadors Intel i el 91% funcionen amb alguna distribució de Linux.

Més informació:

Font: SomGNU

Comparteix l'entrada


1 comentari

Els supercomputadors d’IBM inclouran EyeOs

IBM i EyeOs han signat un acord en virtut del qual els supercomputadors System Z portaran de sèrie el programari de la companyia catalana. La notícia és especialment rellevant perquè la sèrie System Z d’IBM inclou alguns dels supercomputadors més potents del món, usats per administracions, grans empreses i milers d’organitzacions, que necessiten una gran potència de càlcul a banda d’una robustesa -de maquinari i programari- indiscutible.

En la decisió d’IBM s’hi han valorat diversos factors: que EyeOs sigui programari lliure, que compti amb una comunitat de desenvolupadors important, que pugui funcionar en pràcticament qualsevol ordinador amb un navegador i que hagi demostrat que funciona molt bé encara que molt usuaris hi treballin simultàniament. EyeOs incorpora tots els avantatges del cloud computing amb l’afegit que es pot descarregar lliurament per instal·lar-lo al propi servidor, de manera que no cal confiar la gestió de les nostres dades a un tercer.

EyeOs ha superat ja el mig milió de descàrregues i al gener es presentarà la versió 2.0, com ja anunciàvem el 15 d’octubre. Si voleu saber com funciona podeu crear-vos gratuïtament un compte al seu servidor i treballar-hi.

Font: Vilaweb


1 comentari

Gairebé el 90% dels supercomputadors del TOP500 usa Linux

S’han publicat les dades del TOP500 corresponents al mes de novembre i, pel que fa a famílies de sistemes operatius, el 89,2% fan servir alguna distribució de Linux; l’1% Windows; el 5% Unix; el 0,20% BSD i el 4,60% instal·lacions mixtes.

Les dades constaten la preeminència de Linux com a sistema més usat i la presència residual de Windows en els supercomputadors d’arreu del món inclosos en la classificació. Des del punt de vista històric es poden comparar les dades actuals amb totes les anteriors i es pot veure el creixement continuat de Linux especialment en detriment de Unix.

Quant a fabricants, actualment es disputen la major part del mercat IBM (37%) i Hewlett-Packard (41,80%) i pel que fa als països on s’ubiquen no hi ha sorpreses: Estats Units d’Amèrica (55,40%); Regne Unit (9%); Alemanya (5,40%); França (5,20%).

El projecte TOP500 és una classificació dels 500 supercomputadors més potents del món, iniciada el 1993 i actualitzada cada sis mesos. Va néixer davant la necessitat de definir el terme supercomputador per tenir estadístiques comparables entre si.

Font: Barrapunto