Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Convocatòria de beques de col·laboració amb la Universitat de Barcelona — Bloc de Lletres

Ja ha sortit la convocatòria ordinària de 180 beques de col·laboració amb la Universitat de Barcelona. Si us interessa, s’hi ofereixen beques per col·laborar amb diferents CRAI Biblioteques, també amb la Biblioteca de Lletres. El termini de presentació de sol·licituds és del 26 d’abril al 21 de maig de 2021.

Convocatòria de beques de col·laboració amb la Universitat de Barcelona — Bloc de Lletres


Deixa un comentari

Beques de col·laboració amb l’IMUB i ajuts de matrícula de màster 2012-2013

A finals de juliol, la Facultat de Matemàtiques i l’Institut de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona (IMUB) van convocar 2 beques i 6 ajuts de matrícula, adreçades als estudiants de la Facultat. Pel seu interès reproduïm la convocatòria:

L’IMUB convoca 2 beques de col·laboració adreçades a estudiants de postgrau, que tinguin el propòsit d’integrar-se en un grup de recerca, per tal d’iniciar una tesi doctoral en matemàtiques a la Universitat de Barcelona.

Totes dues beques tindran efectes econòmics de l’1 de novembre de 2012 al 30 de setembre de 2013. Es regeixen pel Reglament de beques de col·laboració, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, el 8 de maig de 2012. La dedicació és de 25 hores setmanals i la dotació econòmica és de 617 euros bruts al mes.

Per demanar aquestes beques caldrà estar matricular en un màster universitari de matemàtiques de la UB o en el programa de doctorat de Matemàtiques de la UB, durant el període de gaudi de la beca, no haver gaudit d’una beca d’iniciació a la recerca de l’IMUB anteriorment i lliurar un document signat pel responsable d’un grup de recerca de l’IMUB, on s’accepti la incorporació del sol·licitant a les activitats del grup en cas de concessió de la beca. Es valorarà l’expedient acadèmic i el currículum vitae dels sol·licitants.

Les sol·licituds es podran formalitzar a partir de l’1 de setembre de 2012, a través del web de Beques i Ajuts a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona. La data límit de presentació de sol·licituds s’anunciarà quan s’obri formalment la convocatòria.

A més, l’IMUB i la Facultat de Matemàtiques ofereixen conjuntament 6 ajuts de matrícula de 1.000 euros cadascun per al màster de Matemàtica avançada. Les sol·licituds d’aquests ajuts s’hauran de lliurar a la Secretaria de la Facultat de Matemàtiques a partir de l’1 d’octubre de 2012.

Barcelona, 25 de juliol de 2012


Deixa un comentari

Beques d’iniciació a la recerca en Matemàtiques

L’Institut de Matemàtica de la Universitat de Barcelona (IMUB), amb la col·laboració de la Facultat de Matemàtiques, ha convocat dues beques d’iniciació a la recerca per a estudiants de postgrau que vulguin iniciar una tesi doctoral de Matemàtiques a la Universitat de Barcelona.

El període de la beca és de l’1 d’octubre de 2010 al 31 de maig de 2011, prorrogable fins al 30 de setembre de 2011. L’import és de 900 € bruts al mes. A més de la documentació acadèmica, es demana el compromís de cursar el postgrau a la Facultat de Matemàtiques de la UB i una carta de recomanació d’un/a investigador/a de l’IMUB o de la Facultat.

Les sol·licituds es poden lliurar entre l’1 i el 15 de setembre de 2010 a l’Oficina de recerca de la Facultat de Matemàtiques.

Més informació:

Així mateix, per resolució de la Degana de la Facultat de Matemàtiques, el 2 de setembre es va convocar una beca de col·laboració en projectes de recerca per a estudiants de tercer cicle de la UB.

La beca s’adscriu al Grup de reconeixement de formes i d’anàlisi d’imatges i la tasca a realitzar és el desenvolupament d’un programari en C++ per a l’anàlisi intel·ligent d’imatges fent ús de mecanismes de visió artificial. El període de realització és de l’1 d’octubre de 2010 al 30 de setembre de 2011, amb una jornada de 40 hores setmanals i un sou mensual brut de 1.235,45 € . Com a requisit específic, cal fer el Màster en Intel·ligència Artificial.

Les sol·licituds es poden lliurar del dia 1 de setembre de 2010 al dia 15 de setembre de 2010, ambdós inclosos.

Més informació:

Comparteix l'entrada


Deixa un comentari

Convocatòria de 334 beques amb la Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona ha convocat 334 beques de col·laboració (pdf) per al curs vinent, adreçades als estudiants de qualsevol cicle de la UB. Entre les beques convocades hi ha les corresponents al CRAI, ja sigui a les diverses biblioteques o a altres unitats .

Cal omplir la sol·licitud electrònica i lliurar el resguard, junt amb la documentació especificada a la base IV, a qualsevol de les oficines de Registre abans del 9 d’abril de 2010.

Més informació: