Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Novetats del fons: Desafíos matemáticos

Desafíos matemáticos : propuestos por la Real Sociedad Matemática Española en su centenarioL’any 2011, la Real Sociedad Matemática Española (RSME) va complir 100 anys. Per commemorar l’aniversari, i en col·laboració amb El País, el diari va publicar al web una sèrie de 40 problemes matemàtics que plantejaven, setmana rera setmana, diverses persones vinculades amb les matemàtiques: des de catedràtics d’universitat a estudiants de secundària i Batxillerat.

L’èxit de la iniciativa va portar la RSME i Ediciones SM a editar un llibre, que recull tots els problemes plantejats, i que ha arribat aquesta setmana a la biblioteca.

El coordinador de l’obra és Adolfo Quirós, doctor en Matemàtiques per la Universitat de Minnesota, professor titular d’Àlgebra a la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i codirector de La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española.

Sesenta autores, desde Catedráticos de Universidad hasta estudiantes de Secundaria y Bachillerato nos presentan los cuarenta desafíos que la Real Sociedad Matemática Española propuso con motivo de su Centenario.
Son cuarenta estimulantes retos que avivan el ingenio. Enfréntandose a ellos, el lector se sentirá un auténtico investigador Matemático.
Pero no hay que asustarse. No es necesario saber muchas matemáticas. La herramienta herramienta esencial para resolver los desafíos es pensar ordenadamente.
Coordinada por Adolfo Quiros, esta obra no dejara indiferente a los que se sumergan en resolverlos.


Deixa un comentari

Resolt el problema del quadrat màgic

El País ha publicat la solució al problema plantejat divendres passat,  sobre el quadrat màgic de productes.

Hi ha vuit possibles solucions, totes amb els mateixos números disposats en llocs diferents, en les quals el producte de qualsevol fila, columna o diagonal, dóna 3.375.

S’han rebut 4.300 respostes, de les quals el 90% correctes.

El següent problema es plantejarà dijous enlloc de divendres a petició d’alguns centres educatius, que volen tenir temps per treballar-lo amb els seus alumnes.


1 comentari

Un quadrat màgic de productes

Javier Cilleruelo, professor de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) i membre de l’Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), va ser l’encarregat de plantejar el repte matemàtic que publicava divendres passat El País.

Podeu visualitzar-lo clicant sobre la imatge del vídeo.

El problema consiste en completar un cuadrado de tres por tres, donde ya se ha escrito el 15 en la posición central, con otros ocho números enteros positivos, todos ellos distintos entre sí y de tal manera que al multiplicar los tres números de cada fila, de cada columna y de cada una de las dos diagonal obtengamos, en todos los casos, el mismo resultado.

No hace falta explicar cómo se ha encontrado. Es suficiente con enviar el cuadrado de la manera siguiente, sustituyendo las cruces por los números del cuadrado:

  • Fila 1: x x x
  • Fila 2: x 15 x
  • Fila 3: x x x

Cualquier cuadrado que cumpla las condiciones del problema (recordad que los 9 números deben de ser enteros positivos y distintos) será considerado una respuesta correcta.

Recordeu que podeu participar al concurs fins les 00:00 de dimarts 5 d’abril. Només cal enviar un missatge a problemamatematicas@elpais.es amb la solució, i entrareu en el sorteig d’una col·lecció completa de la biblioteca matemática, que ofereix el diari cada diumenge.


1 comentari

Reptes matemàtics d’El País: una formiga amenaçada

Divendres es va publicar el segon desafiament matemàtic d’El País. Fernando Blasco, professor de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) és l’encarregat de plantejar-lo:

Una hormiga se desplaza sin parar por las aristas de un cubo. Parte del vértice marcado con el número 1 (ver dibujo del profesor Blasco en la pizarra) por una de las tres aristas que salen de ese punto (con probabilidad 1/3 de tomar cualquiera de los caminos). Cada vez que llega a un nuevo vértice prosigue su paseo por una de las tres aristas que convergen en ese punto (vuelve para atrás, tira para un lado o para el otro), de nuevo con probabilidad 1/3 de tomar cada una de las rutas.

Los vértices 7 y 8 (ver dibujo en la pizarra) se rocían de insecticida, que es el único método que hay para matar a la hormiga: si el insecto llega a cualquiera de ellos morirá fulminantemente. Se pregunta: Partiendo del vértice 1. ¿Qué probabilidad hay de que la hormiga no muera nunca? ¿Qué probabilidad hay de que muera en el vértice 7? ¿Y en el 8?

Recordeu que teniu de termini fins el dimarts a les 00:00 per resoldre’l. Podeu enviar un missatge de correu electrònic a problemamatematicas@elpais.es. Entre els encertants se sortejarà, com cada setmana, una col·lecció completa de llibres de matemàtiques.