Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Estadístiques de Documat de l’any 2012

DocumatDocumat, la xarxa bibliotecària i documental de Matemàtiques, formada per universitats i centres de recerca de l’Estat espanyol, ha presentat les estadístiques corresponents a l’any 2012 en un apunt a Erdös, el seu bloc oficial.

Les dades mostren un augment significatiu en general pel que fa a l’ús i també quant a continguts disponibles.

Tesis doctorals

En acabar l’any hi havia 7.125 tesis doctorals, 490 més que l’any 2011, que representen un creixement del 6,6%. Pel que fa a les tesis a text complet, n’hi ha 1.603, 129 més que l’any anterior, un creixement del 8%.

Llibres

Actualment hi ha un total de 21.212 llibres al portal, dels quals 6.340 corresponen a llibre antic i 4.258 estan disponibles a text complet. Durant l’any 2012 s’hi han incorporat 671 nous registres.

Articles de revistes

S’hi han afegit 10.318 articles de revista, un 10% dels quals corresponen a revistes de l’àmbit estatal i Llatinoamericà.

Directori de matemàtiques

Un dels objectius del portal és disposar d’un directori actualitzat de matemàtics de l’Estat, organitzat per àrees de coneixement i centres de recerca. L’any 2012 s’hi han afegit 669 investigadors, que representen un creixement de l’11%, arribant a un total de 6.166.

Accessos al portal

  • Descàrrega d’articles de revista: 4.321
  • Descàrrega de capítols de llibre: 766
  • Descàrrega de tesis doctorals: 108.209
  • Descàrrega de llibre antic: 74.450

Estadístiques de consulta

Estadístiques de consulta de Documat durant el 2012

Font: Erdös


Deixa un comentari

XXI reunió de la xarxa Documat

El dia 11 de novembre es va celebrar la XXI reunió de la Comissió Documat al nou edifici de l’Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), al campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Hi van assistir els representants de les universitats de Barcelona (UB), Santiago de Compostela (USC), Valladolid (UVA), La Rioja, La Laguna (ULL), València (UV), Salamanca (USAL), UNED, Politécnica (UPM) i Complutense de Madrid, així com del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i de la Real Sociedad Matemática Española (RSME).

Documat es una xarxa bibliotecària i documental de Matemàtiques, formada per universitats i centres de matemàtiques espanyols, que té com a principi fonamental la cooperació. Es va iniciar l’any 1988 i la biblioteca de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona hi participa des del primer moment. A partir de l’any 2008, Documat va impulsar un portal documental de matemàtiques —allotjat en un servidor de la Universidad de la Rioja—, que conté informació sobre les tesis llegides a les universitat espanyoles, sobre el professorat, articles de revistes, prepublicacions, llibres i ressenyes bibliogràfiques. La intenció és oferir, sempre que sigui possible, l’accés al text complet, apostant per l’accés obert a la literatura matemàtica generada dins de l’Estat espanyol.

Actualment el portal Documat recull aproximadament 7.000 tesis de Matemàtiques —unes 1.500 a text complet—, 20.000 llibres —més de 4.000 a text complet—, gairebé 100.000 articles —uns 13.000 a text complet— i, pel que fa al fons antic, 6.000 llibres (des del segle XV fins a 1.949), el 80% dels quals a text complet.

La III Jornada Documat se celebrarà el 2012 a la UPM, i la propera reunió de la comissió se celebrarà a la UNED.


Deixa un comentari

El futur de la literatura matemàtica

Com ja vam informar la setmana passada, aquests dies se celebra a Àvila el Congrés del Centenari de la Real Sociedad Matemática Española (RSME). Entre les moltes sessions previstes, avui i demà se celebrarà la sessió especial El futur de la literatura matemàtica (pdf). S’hi tractaran qüestions com els portals de matemàtiques, les bases de dades, les revistes electròniques, els índexs d’impacte o els preus de les revistes.

Recientemente, la Comisión Europea ha decidido financiar con 1,6 millones de euros el proyecto EuDML European Digital Mathematics Library, para la creación de un portal matemático europeo bajo los auspicios de la EMS. Este portal coordinará los proyectos de digitalización de literatura matemática de cada país (en España DML-E) y otras infraestructuras como la base de datos ZMATH.

Por otra parte la RSME está participando en proyectos conjuntos con DOCUMAT (Red de Bibliotecas de Matemáticas) para la creación de un portal matemático que incluye tesis doctorales en texto completo y acceso a información bibliográfica.

Además de estos desafíos técnicos, los investigadores en Matemáticas se enfrentan a una política agresiva de precios de revistas y derechos de autor por parte de las editoriales comerciales y a una utilización abusiva de algunos índices de impacto y calidad para evaluar la producción científica.

Finalmente, el éxito creciente de servidores de preprints como arXiv y de las revistas publicadas solamente en formato electrónico hace suponer que nos esperan grandes cambios en el modo en que entendemos la evaluación, publicación y archivo de la literatura matemática.

Pretendemos que la sesión sea atractiva para los matemáticos “usuarios” presentes en el Congreso, pero también para documentalistas y bibliotecarios.

Enrique Macías Virgós, professor de geometria i topologia de la Universidade de Santiago de Compostela, membre de la comissió Bibliogràfica de la RSME i organitzador de la sessió.

Font: Erdös: Blog de la Red Documat


Deixa un comentari

Disponibles en línia les ponències de la II Jornada Documat

El 26 de novembre d’enguany es va celebrar a la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universitat Complutense de Madrid la II Jornada Documat, amb el títol genèric Digitalizaciones y documentación científica en Matemáticas.

Al marge del programa i el cartell, ja es poden consultar les ponències a text complet:

Més informació:

Font: Documat: Red Bibliotecaria y Documental Matemática


Deixa un comentari

Demà se celebrarà la II Jornada Documat

La Facultat de Ciències Matemàtiques de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) acollirà el 26 de novembre a l’aula Miguel de Guzmán la II Jornada Documat: Digitalizaciones y documentación matemática.

El matí serà íntegrament dedicat a les comunicacions i a la tarda es faran dues presentacions i la taula rodona “Digitalizaciones y documentación científica en matemáticas”. Podeu consultar el programa (pdf) per a més detalls.

Documat és una xarxa bibliotecària i documental de matemàtiques formada per universitats i centres de matemàtiques espanyols que té com a principi la cooperació. l’Any 2008 va posar en funcionament un portal temàtic especialitzat, sorgit del projecte Dialnet, que aplega les tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles (moltes a text complet); un directori de matemàtics i un subportal de revistes espanyoles o revistes en les quals col·laboren matemàtics espanyols. La Biblioteca de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona en forma part des de l’origen.

Enllaços relacionats:


Deixa un comentari

Es debat a Santiago la necessitat d’una Biblioteca Digital Europea de Matemàtiques

Cap a una biblioteca virtual europea de matemàtiques

Cap a una Biblioteca Digital Europea de Matemàtiques

Els dies 13 i 14 de març es va celebrar a la Universitat de Santiago de Compostela el congrés Cap a una Biblioteca Virtual Europea de Matemàtiques. Matemàtics, informàtics i bibliotecaris d’arreu d’Europa es van reunir durant dos dies amb la intenció de crear una estructura continental per digitalitzar i garantir l’accessibilitat a publicacions científiques, tesis doctorals i bases de dades bibliogràfiques de matemàtiques.

La European Science Foundation (ESF) ha encarregat a aquest grup d’experts la redacció d’un informe sobre la Biblioteca Digital de Matemàtiques, que garantiria l’accés instantani a tota la literatura disponible.

Hi ha precedents de projectes similars, com la  Biblioteca Digital Española de Matemáticas (DML-E), que recull revistes especialitzades en matemàtiques publicades a Espanya a partir de 1980; o Documat, que aplega les tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles i manté un directori d’autors, incloent la institució o universitat a la qual pertanyen i l’àrea de coneixement en què estan especialitzats.

A nivell mundial, a partir de l’any 2000 va començar a prendre forma el projecte d’una Biblioteca Digital Mundial de Matemàtiques (WDML en les sigles angleses), amb el mateix objectiu: facilitar l’accés a tota la literatura matemàtica i preservar-la.

Font: Vieiros