Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

SIMBa: Densidades de Beurling-Landau en variedades compactas

El proper dimarts, 19 de juny, se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Bharti Pridhnani
UniversitatDepartament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi, Universitat de Barcelona.

Data: dimarts 19 de juny de 2012
Hora: 17:15, cafè i galetes; 17:30, inici

Lloc: Aula IMUB (al terrat), Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.

Títol: Densidades de Beurling-Landau en variedades compactas.

Resum: Dada una variedad riemaniana compacta M, consideramos los espacios de funciones de L^2(M) generados por los vectores propios del Laplaciano correspondientes a los valores propios menores que L \geq 1. Estudiaremos las familias de puntos de interpolación y sampling asociados a estos espacios. El resultado principal da condiciones necesarias para que una familia sea de interpolación o sampling en términos de las densidades de Beurling-Landau. Para probar dicho resultado, usaremos las técnicas que empleó Landau en el contexto de los espacios de Paley-Wiener. Es un trabajo en colaboración con Joaquim Ortega-Cerdà.

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a simba(at)imub(dot)ub(dot)es


Deixa un comentari

SIMBa: Jacobianas de grafos

El proper dimarts, 12 de juny, se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Iago Giné Vázquez
UniversitatDepartament de Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona

Data: dimarts 12 de juny de 2012
Hora: 17:15, cafè i galetes; 17:30, inici

Lloc: Aula IMUB (al terrat), Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.

Títol: Jacobianas de grafos.

Resum: Intentaré explicar qué son, de dónde vienen y a dónde van las jacobianas de grafos. Si cabe, comentaré el entorno ambiental de Bruhat-Tits, la relación de esto con lo anterior y otros improvisados comentarios.

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a simba(at)imub(dot)ub(dot)es


Deixa un comentari

SIMBa: De la Tierra a la Luna: fronteras de estabilidad y variedades invariantes

El proper dimarts, 5 de juny, se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Priscilla Souza Silva
Universitat: Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi, Universitat de Barcelona.

Data: dimarts 5 de juny de 2012
Hora: 17:15, cafè i galetes; 17:30, inici

Lloc: Aula IMUB (al terrat), Facultat de Matemàtiquesde la Universitat de Barcelona.

Títol: De la Tierra a la Luna: fronteras de estabilidad y variedades invariantes

Resum: La WSB (del inglés Weak Stability Boundary) es un concepto propuesto heurísticamente por E. Belbruno al final de los años 80 en el contexto de transferencias orbitales de la Tierra a la Luna. El concepto se relaciona al diseño de órbitas de baja energía en las cuales la astronave es capturada balísticamente por la Luna, reduciendo la masa de combustible necesaria para estabilizar la trayectoria final. Presentamos un panorama de la construcción algorítmica de la WSB, enfocando la aplicabilidad de los conjuntos de condiciones iniciales estables y la diversidad de transiciones de estabilidad. Particularmente, estamos interesados en como la WSB se relaciona con las variedades invariantes hiperbólicas de soluciones periódicas inestables del Problema Restringido de Tres Cuerpos Circular Plano.

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a simba(at)imub(dot)ub(dot)es


Deixa un comentari

SIMBa: Parametrització de corbes racionals

Avui se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Eva Martínez Romero
Universitat: Departament d’Àlgebra i Geometria, Universitat de Barcelona.

Data: dimarts 29 de maig de 2012
Hora: 17:15, cafè i galetes; 17:30, inici

Lloc: Aula IMUB (al terrat), Facultat de Matemàtiquesde la Universitat de Barcelona.

Títol: Parametrització de corbes racionals

Resum: En aquesta xerrada els objectes centrals seran les corbes planes racionals.
Una corba algebraica al pla afí és un subconjunt del pla afí format pels punts que anul·len un cert polinomi en 2 variables i direm que una corba algebraica és racional quan admet una parametrització \phi : \mathbb{C} \longrightarrow C \subset \mathbb{C}^{2}.
Al pla afí, tots hem parametritzat algun cop una circumferència mitjançant un feix de rectes des d’un punt fixat d’aquesta. Enviarem aquesta noció al pla projectiu i veurem què ocorre quan variem l’espai de paràmetres.
Així, l’objectiu central serà introduir el concepte de corba racional al pla projectiu i veure, en particular, com podem parametritzar-les amb formes de grau 2, amb un parell de pinzellades de com això dóna peu a generalitzar-ho per a formes de grau superior.

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a simba(at)imub(dot)ub(dot)es


Deixa un comentari

SIMBa: El problema 16 de Hilbert

Dijous 24 de maig se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Chara Pantazi
UniversitatDepartament de Matemàtica Aplicada I, Universitat Politècnica de Catalunya

Data: dijous 24 de maig de 2012
Hora: 17:45, cafè i galetes; 18:00, inici

Lloc: Aula IMUB (al terrat), Facultat de Matemàtiquesde la Universitat de Barcelona.

Títol: El problema 16 de Hilbert
Resum: Topològicament, les solucions d’un sistema diferencial són punts, circumferències o rectes. O sigui, són punts d’equilibri, òrbites periòdiques o la resta de les òrbites. Quan una òrbita periòdica és aïllada al conjunt de totes les òrbites periòdiques del sistema aquesta s’anomena cicle límit.La noció del cicle límit apareix als estudis dels sistemes diferencials al pla realitzats per Poincaré entre els anys 1.880 i 1.890. El 1.990 Hilbert va publicar la seva famosa llista de problemes per ser resolts durant el segle XX. Un d’aquests problemes que avui dia encara no s’ha resolt és el problema 16 de Hilbert, sobre cicles límits de sistemes diferencials polinomials al pla.L’existència, la no existència, la unicitat i altres propietats dels cicles límits han sigut intensament estudiades pels matemàtics i els físics, i més recentment, també pels químics, biòlegs i economistes, entre altres. Durant el segle XX i també al segle actual, la investigació sobre els cicles límits ha estat un dels grans objectius de la teoria qualitativa dels sistemes diferencials. En aquesta conferència divulgativa farem un històric i parlarem de l’estat actual del problema 16 de Hilbert en general, i també presentarem la seva versió restringida als sistemes de Liénard.

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a simba(at)imub(dot)ub(dot)es


Deixa un comentari

SIMBa: Aplicació dels operadors d’indistingibilitat al diagnòstic en imatges mèdiques

Dimarts 15 de maig se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Gabriel Mattioli Aramburu
UniversitatUniversitat Politècnica de Catalunya

Data: dimarts 15 de maig de 2012
Hora: 17:15, cafè i galetes; 17:30, inici

Lloc: Aula IMUB (al terrat), Facultat de Matemàtiquesde la Universitat de Barcelona.

Títol: Aplicació dels operadors d’indistingibilitat al diagnòstic en imatges mèdiques.
Resum: La lògica difusa ofereix un marc formal ideal per a modelitzar la vaguetat inherent a la realitat i a la nostra percepció de la mateixa. En aquest context els operadors d’indistingibilitat han estat introduïts per a modelitzar la intuïtiva i innata idea de “similaritat” i “igualtat” entre objectes. En aquesta xerrada s’intentarà introduir els mateixos d’una forma senzilla i divulgativa i il·lustrar com els operadors d’indistingibilitat i alguns conceptes derivats serveixen en problemes pràctics que transcendeixen de la teoria matemàtica formal com pot ser el diagnòstic mèdic de malalties. Es mostrarà com poden fer-se servir per a segmentar imatges i automatitzar el diagnòstic de malalties com la leucèmia o les malalties degeneratives de còrnia.

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a simba(at)imub(dot)ub(dot)es


Deixa un comentari

SIMBa: Solar Sails: una nova manera de navegar per l’espai

Dimarts 8 de maig se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Ariadna Farrés Basiana
Universitat: Observatori de París, Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides.

Data: dimarts 8 de maig de 2012
Hora: 17:15, cafè i galetes; 17:30, inici

Lloc: Aula IMUB (al terrat), Facultat de Matemàtiquesde la Universitat de Barcelona.

Títol: Solar Sails: una nova manera de navegar per l’espai.
Resum: Una Vela Solar (Solar Sail) és un nou sistema de propulsió espacial que s’aprofita de la pressió de radiació solar per tal d’accelerar un satèl·lit. Dotant un satèl·lit d’una superfície molt lleugera i reflectant, que anomenem vela solar, podem aprofitar l’impacte dels fotons que el Sol emet per tal d’accelerar el nostre satèl·lit.
En aquesta xerrada començarem per revisar alguns dels aspectes bàsics d’aquest nou sistema de propulsió espacial i les avantatges que poden tenir respecte el sistema clàssic de propulsió mitjançant combustió química. Actualment hi han hagut dues missions amb veles solars que han estat provades amb èxit: IKAROS (NASA) i NanoSail-D2 (NASA).
En segon lloc descriurem breument la dinàmica d’una vela solar al sistema Terra – Sol. Acabarem la xerrada explicant com usar la informació de la dinàmica local per dissenyar estratègies de control per una vela solar al voltant d’un punt fix o una orbita periòdica.

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a simba(at)imub(dot)ub(dot)es


Deixa un comentari

SIMBa: Inclusiones de Sobolev óptimas

Dimarts 24 d’abril se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Nadia Fernanda Clavero
Universitat: Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi, Universitat de Barcelona.

Data: dimarts 24 d’abril de 2012
Hora: 17:15, cafè i galetes; 17:30, inici

Lloc: Aula IMUB (al terrat), Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.

Títol:Inclusiones de Sobolev óptimas

Resum: Nuesto objetivo es estudiar las inclusiones de Sobolev en espacios de norma mixta. Es decir,

W^{1}_{0}Z(I_{n})\hookrightarrow\mathcal{R}(X,L^{\infty}) (1),

con X(I_{n-1}) y $Z(I_{n})$ espacios Banach invariantes por reordenamiento (i.r.). En particular, estamos interesados en los siguientes problemas:

  • Dado un espacio de norma mixta \mathcal{R}(X,L^{\infty}), queremos encontrar el mayor espacio dominio Banach i.r. Z_{\mathcal{R}(X,L^{\infty})} que satisface (1). Es decir, si \widetilde{Z}(I_{n}) es un espacio Banach i.r. tal que W^{1}_{0}\widetilde{Z}(I_{n})\hookrightarrow \mathcal{R}(X,L^{\infty}), entonces \widetilde{Z}(I_{n})\hookrightarrow Z_{\mathcal{R}(X,L^{\infty})}.
  • Dado un espacio Banach i.r. dominio Z(I_{n}); nos gustaría encontrar su espacio con norma mixta óptimo \mathcal{R}_{Z}(X,L^{\infty}). Es decir, \mathcal{R}_{Z}(X,L^{\infty}) el menor espacio con norma mixta que satisface (1).

Presentaremos resultados conocidos y nuestros progresos.

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a simba(at)imub(dot)ub(dot)es


Deixa un comentari

SIMBa: Fibracions de varietats (algebraiques complexes)

Dimarts 17 d’abril se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Víctor González Alonso
Universitat: Departament de Matemàtica Aplicada I, Universitat Politècnica de Catalunya.

Data: dimarts 17 d’abril de 2012
Hora: 17:15, cafè i galetes; 17:30, inici

Lloc: Aula IMUB (al terrat), Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.

Títol: Fibracions de varietats (algebraiques complexes).
Resum: En aquesta xerrada introduirem el concepte de “fibració” o “família plana” de varietats algebraiques complexes i presentarem algunes de les seves propietats bàsiques. En primer lloc presentarem les varietats complexes (algebraiques, o més generalment Kähler), els seus invariants numèrics més importants (nombres de Betti, de Hodge, característica de Euler), i les compararem amb les varietats diferenciables reals. A continuació parlarem de fibracions, estudiant també les similituds i diferències amb el cas real, i veurem algunes desigualtats que relacionen alguns invariants numèrics de la base, l’espai total i les fibres.

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a simba(at)imub(dot)ub(dot)es


Deixa un comentari

SIMBa: El Problema (restringit) de Tres Cossos o quan tres són multitud

Dimarts 27 de març se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Daniel Pérez Palau
Universitat: Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi (MAIA), Universitat de Barcelona

Data: dimarts 27 de març de 2012
Hora: 17:15, cafè i galetes; 17:30, inici

Lloc: Aula IMUB (al terrat), Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.

Títol: Una aplicació de supersimetria en geometria
Resum: En aquesta xerrada viatjarem a la difusa frontera entre les matemàtiques i la física per tal de trobar el problema (restringit i circular) dels tres cossos. Per fer aquest camí necessitarem l’ajuda de dos dels principals legisladors de la ciència: Kepler i Newton, els quals, i tal i com veurem, ens permeten establir i definir un model matemàtic que expliqui alguns dels perquès dels moviments planetaris. Un cop arribats al nostre destí estudiarem alguna de les propietats del nostre sistema i en mirarem alguna de les aplicacions que se’n poden donar.

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a simba(at)imub(dot)ub(dot)es