Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

SIMBa: Stochastic modelling in Mathematical Biology

El proper dilluns, 4 de març, se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Daniel Sánchez-Taltavull
Universitat: Centre de Recerca Matemàtica (CRM)

Data: dilluns 4 de març de 2013
Hora: 12:15, cofee-break; 12:30, inici
Lloc: Aula IMUB (al terrat), Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.

Títol: Stochastic modelling in Mathematical Biology.
Resum: There exists the general idea that randomness and noise simply add an unsystematic perturbation to a well-defined average behaviour. In this talk I will present several examples of systems in which noise contributes to the behaviour of the system in a non-trivial manner and it is fundamental to understand the system. From these examples I will extract rules of thumb for ascertaining when randomness plays a fundamental role. I will show you how to modelize some natural process in a better way than using Differential Equations. To do this I will explain what a Master Equation is and I will give an introduction to Monte Carlo Simulation methods. Finally I will show you a way to modelize Kinetic Chemical Reactions and what is the Gillespie Stochastic Simulation Algorithm.

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a simba(at)imub(dot)ub(dot)es


Deixa un comentari

SIMBa: Equacions en Derivades Parcials i equacions no locals

El proper dilluns, 18 de febrer, se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Xavier Ros Oton
Universitat: Departament de Matemàtica Aplicada I, Universitat Politècnica de Catalunya

Data: dilluns 18 de febrer de 2013
Hora: 12:15, cofee-break; 12:30, inici
Lloc: Aula IMUB (al terrat), Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.

Títol: Equacions en Derivades Parcials i equacions no locals.
Resum: L’objectiu de la xerrada és presentar els resultats obtinguts per l’autor en el seu estudi d’Equacions en Derivades Parcials (EDPs) no lineals, i d’algunes equacions no locals.
Per una banda, començarem introduint el concepte de difusió a través del moviment brownià, i veurem la seva relació amb l’equació de la calor. Veurem també quina classe d’equacions s’obtenen al canviar el moviment brownià per altres processos de Lévy més generals, i explicarem els resultats obtinguts en un treball conjunt amb Joaquim Serra sobre algunes equacions no locals.
Per altra banda, farem una breu explicació de la relació entre les EDPs i l’anàlisi funcional, i introduirem alguns problemes clàssics relacionats amb la regularitat dels minimitzants de certs funcionals. Veurem les semblances que hi ha entre alguns problemes geomètrics i alguns problemes d’EDPs no lineals, i finalment presentarem els resultats obtinguts per l’autor en equacions de reacció-difusió i en desigualtats de Sobolev amb pesos.

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a simba(at)imub(dot)ub(dot)es


Deixa un comentari

SIMBa: Dominis d’estabilitat efectiva entorn dels punts d’equilibri triangulars del PR3C

El proper dilluns, 28 de gener, se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Priscilla Souza Silva (amb la col·laboració d’Arturo Vieiro Yanes)
UniversitatDepartament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi, Universitat de Barcelona.

Data: dilluns 28 de gener de 2013
Hora: 12:15, cafè i galetes; 12:30, inici.
Lloc: Aula IMUB (al terrat), Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.

Títol: Dominis d’estabilitat efectiva entorn dels punts d’equilibri triangulars del PR3C.
Resum: L’objectiu d’aquesta presentació és descriure progressos recents en lainvestigació dels mecanismes responsables del confinament de llarga durada de trajectòries en un domini força gran entorn dels punts d’equilibri triangulars (L4 i L5) del Problema Restringit de Tres Cossos. Els resultats que presentarem mostren clarament el paper jugat per diverses varietats de codimensió-1 en la determinació dels dominis d’estabilitat efectiva. En concret, il·lustrarem dues situacions per un petit valor del paràmetre de massa en les quals el domini d’estabilitat està limitat per:

  • les varietats estable i inestable de la varietat central del punt de libració colinear L3.
  • les varietats estable i inestable de la varietat central d’una família d’òrbites periòdiques el·líptiques-hiperbòliques que bifurca de la òrbita periòdica vertical en la varietat central de L5 (L4).

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a simba(at)imub(dot)ub(dot)es


Deixa un comentari

SIMBa: Structural biomathematics: an overview of molecular simulations and protein structure prediction

El proper dilluns, 10 de desembre, se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Bernat Anton Martos
Universitat: Grup de Recerca en Informàtica Biomèdica, Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

Data: dilluns 10 de desembre de 2012
Hora: 12:15, cafè i galetes; 12:30, inici
Lloc: Aula IMUB (al terrat), Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.

Títol: Structural biomathematics: an overview of molecular simulations and protein structure prediction.
Resum: Since the complete sequentiation of the human genome (2001), the fields of genomics and proteomics have enormously grown due to the scientific and technical advances of the last decade. The purpose of this talk will be to give a generic introduction to the mathematical tools that are used in structural biology.
A brief introduction to biomathematics will be given, specifically those applied in the fields of molecular simulations and protein structure prediction. In the first case, we will see the complexity of the computations involved in a simulation. For the latter, a maximum entropy method for amino acid coevolution’s noise removal will be explained in detail, together with the necessary tools to understand this state of the art method for prediction of protein folding.

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a simba(at)imub(dot)ub(dot)es


Deixa un comentari

SIMBa: Partial boundary value problems on finite networks

El proper dilluns, 26 de novembre, se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Cristina Araúz Lombardía.
Universitat: Departament de Matemàtica Aplicada III, Universitat Politècnica de Catalunya

Data: dilluns 26 de novembre de 2012
Hora: 12:15, cafè i galetes; 12:30, inici
Lloc: Aula IMUB (al terrat), Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.

Títol: Partial boundary value problems on finite networks
Resum: Inverse boundary-value problems were born to answer the question of whether it is possible to determine the conductivity of a body by means of boundary measurements. These problems are exponentially ill-posed since its solutions are highly sensitive to changes in the boundary data. We are mainly interested on the discrete version of the problem, that is, the inverse boundary-value problems on finite weighted networks. The aim here is to study partial inverse boundary-value problems, which are characterized by the existance of a part of the boundary where no data is known.
Given a weighted network with conductances on the edges \Gamma=(V,c), we fix a proper and connected subset F\subset V and will consider a certain kind of boundary value problems in which the values of the functions and of their normal derivatives are known at the same part of the boundary of F and there exists another part of the boundary where no data is known. We determine when there is existance and/or uniqueness of solution on \bar F. For, it is mandatory to consider the Dirichlet-to-Neumann map of the network, its kernel and a local inverse of the matrix given by this kernel. We also observe that the kernel of the Dirichlet-to-Neumann map is a Schur Complement of the Schrödinger operator of the network.
Joint work with Ángeles Carmona and Andrés M. Encinas.

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a simba(at)imub(dot)ub(dot)es


Deixa un comentari

SIMBa: Nombres d’intersecció en espais de moduli de superfícies de Riemann i les equacions KdV

El proper dilluns, 12 de novembre, se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Elba García Failde
UniversitatDepartament d’Àlgebra i Geometria, Universitat de Barcelona.

Data: dilluns 12 de novembre de 2012
Hora: 12:15, cofee-break; 12:30, inici
Lloc: Aula IMUB (al terrat), Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.

Títol: Nombres d’intersecció en espais de moduli de superfícies de Riemann i les equacions KdV.
Resum: La gravetat quàntica és un camp de la física que intenta unificar la mecànica quàntica amb la relativitat general. Analitzant dos models diferents de gravetat quàntica 2-dimensional, Witten va formular una conjectura que els relacionava. Un dels models es pot descriure en termes de nombres d’intersecció de l’espai de moduli de corbes i l’altre està determinat per les anomenades equacions KdV, dos móns que a primera vista no semblen tenir relació. En aquesta xerrada veurem les eines necessàries per entendre la conjectura de Witten.

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a simba(at)imub(dot)ub(dot)es


Deixa un comentari

SIMBa: On the weak convergence of stochastic processes in the space of continuous functions

El proper dilluns, 29 d’octubre 5 de novembre, se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Noèlia Viles Cuadros
Universitat: Departament de Probabilitat, Lògica i Estadística, Universitat de Barcelona.

Data: dilluns 29 d’octubre 5 de novembre de 2012
Hora: 12:15, refrigeri; 12:30, xerrada
Lloc: Aula IMUB T2 (al terrat), Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.

Títol: On the weak convergence of stochastic processes in the space of continuous functions.
Resum: In this talk we will discuss how to prove the weak convergence of stochastic processes in the space of continuous functions. We will explain the concept of tightness. One of the most important results to prove it is the well-known Billingsley’s criterion. We will also give some examples.

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a simba(at)imub(dot)ub(dot)es


Deixa un comentari

SIMBa: Some Fermat-type equations of signature (r, r, p) via modularity

El proper dimecres, 17 d’octubre, se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Nuno Freitas
UniversitatDepartament d’Àlgebra i Geometria, Universitat de Barcelona.

Data: dimecres 17 d’octubre de 2012
Hora: 12:15, refrigeri; 12:30, xerrada
Lloc: Aula IMUB (al terrat), Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.

Títol: Some Fermat-type equations of signature (r, r, p) via modularity.
Resum: In this talk we will discuss how to apply several versions of the modular approach to some Fermat-type equations of signature (r,r,p). We will start by applying Siksek multi-Frey technique with two \mathbb Q-curves to equations of the form x^5 + y^5 = Cz^p. Then we will describe a general method to attack equations of signature (r,r,p) for r \geq 7. For r=7 this method results in a classic approach with elliptic curves over \mathbb{Q} and for r=13 we need to apply a modular approach via Hilbert cuspforms. For the latter case to be completed we will also need to introduce a new modularity theorem for elliptic curves over totally real fields satisfying some local conditions at 3.

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a simba(at)imub(dot)ub(dot)es


Deixa un comentari

SIMBa: La transformada de Hilbert sobre la paràbola

El proper dimecres, 10 d’octubre, se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: Carlos Domingo Salazar
UniversitatDepartament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi, Universitat de Barcelona.

Data: dimecres 10 d’octubre de 2012
Hora: 12:15, refrigeri; 12:30, xerrada
Lloc: Aula B1 (planta baixa), Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.

Títol: La transformada de Hilbert sobre la paràbola.
Resum: La transformada de Hilbert clàssica en el pla es pot interpretar com la transformada sobre la corba \Gamma(t)=(t,t). Aquesta generalització hereta totes les bones propietats de la transformada unidimensional, però què passa si canviem la recta per la paràbola \Gamma(t)=(t,t^2)? En aquesta xerrada comentarem els resultats d’acotació d’aquest nou operador, així com les tècniques que necessitem per a obtenir-los. No obstant, la idea és començar recordant els conceptes d’anàlisi que apareixen en el problema i evitar detalls tècnics a base d’exemples i idees.

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a simba(at)imub(dot)ub(dot)es


Deixa un comentari

SIMBa: Intoducció a la dinàmica holomorfa transcendent

El proper dimarts, 26 de juny, se celebrarà una nova sessió del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona (SIMBa).

Speaker: David Martí Pete
UniversitatDepartament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi, Universitat de Barcelona.

Data: dimarts 26 de juny de 2012
Hora: 17:15, cafè i galetes; 17:30, inici

Lloc: Aula IMUB (al terrat), Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.

Títol: Introducció a la dinàmica holomorfa transcendent.

Resum: La dinàmica complexa estudia la iteració d’una funció holomorfa f en superfície de Riemann S . Quan f(S) \subseteq S, aquest estudi es redueix als casos en que S és l’esfera de Riemann \widehat{\mathbb C} = \mathbb C \cup \{\infty\} (funcions racionals), el pla complex \mathbb C (funcions enteres transcendents) o \mathbb C^* = \mathbb C \setminus \{0\}. En les dues darreres situacions, la presència de singularitats essencials fa que la dinàmica sigui força més complicada: sovint trobem Cantor bouquets, o continus indescomposables. Faré un repàs dels resultats principals, incloent els avenços més recents deguts a la millor comprensió de l’escaping set I(f) = \{z \in \mathbb C : |f^n(z)| \rightarrow \infty\}..

Si voleu rebre informació dels propers seminaris us podeu subscriure a la llista de correu. Si voleu contactar amb els responsables podeu escriure un missatge a simba(at)imub(dot)ub(dot)es