Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Novetats del fons: primera quinzena de juny

Compra | Subscripció | Donatiu

Compra

Commutative Algebra with a View Toward Algebraic GeometryAutor: Eisenbud, David
Títol: Commutative algebra : with a view toward algebraic geometry. Corr. 2nd print
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Representation Theory : A First CourseAutor: Fulton, William
Títol: Representation theory : a first course
Sol·licitat per: Biblioteca

 

 Elliptic Partial Differential Equations of Second OrderAutor: Gilbarg, David
Títol: Elliptic partial differential equations of second order. 2nd ed., rev. 3rd printing
Sol·licitat per: Biblioteca

 

A User's guide to network analysis in RAutor: Luke, Douglas A.
Títol: A user’s guide to network analysis in R
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Inici

Subscripció

Analysis in banach spaces : Volume 1: Martingales and Littlewood-Paley theoryAutor: Hytönen, Tuomas
Títol:
Analysis in banach spaces : Volume 1: Martingales and Littlewood-Paley theory
Col·lecció: Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete

 

Arbeitstagung Bonn 2013 : in memory of Friedrich HirzebruchAutor: Ballmann, Werner [et al.], editors
Títol: Arbeitstagung Bonn 2013 : in memory of Friedrich Hirzebruch
Col·lecció: Progress in mathematics

 

Introduction to Partial Differential EquationsAutor: Borthwick, David
Títol: Introduction to partial differential equations
Col·lecció: Universitext

 

Stochastic ModelingAutor: Lanchier, Nicolas
Títol: Stochastic modeling
Col·lecció: Universitext

 

Inici

Donatiu

 Human pose analysis and gesture recognition from depth maps : methods and applicationsAutor: Reyes Estany, Miguel
Títol: Human pose analysis and gesture recognition from depth maps : methods and applications

 

Inici


2 comentaris

Cerques guiades: arXiv

arXivArXiv és un repositori autogestionat de preprints en accés obert especialitzat en física, matemàtiques, informàtica, biologia, estadística i matemàtica financera, accessible en línia. Treballa amb format d’arxiu TeX, tot i que també ofereix l’arxiu en PDF. El juny de 2016, 25 anys després de la seva creació, incloïa més d’1.200.000 preprints, descarregats prop de 139 milions de vegades.

S’hi accedeix per la pàgina principal (arXiv.org) o a través de diferents rèpliques (mirror sites) que permeten fer cerques per subcamps, sindicar continguts, etc.

El seu model de finançament es basa en les subvencions rebudes de la Cornell University Library —que n’és la responsable administrativa i financera—, la Simons Foundation i la quota voluntària anual de les institucions membres, basada normalment en la quantitat de preprints descarregats des de la institució.

Com funciona?

Arxiv compta amb moderadors especialistes en cada àrea de coneixement, que s’encarreguen de garantir que els articles siguin de caràcter científic —no s’accepten els de caràcter divulgatiu—, i que estiguin correctament classificats per matèria. Els moderadors no fan avaluació d’experts, no revisen els possibles errors dels articles, sinó que comproven que són adequats per a l’àrea temàtica suggerida per l’autor, mitjançant un sistema de recolzament o suport (endorsement), i així assegurar que la investigació acceptada és rellevant per a la disciplina especificada. En escollir una categoria de la llista de matèries es recomana no fer-ne servir més de dues de secundàries, i no utilitzar els conceptes que descriuen el treball sinó els termes que ajudaran al possible lector a decidir-se per consultar-lo.

Per poder enviar treballs per primer cop —i poder revisar els dels altres autors— cal ser acceptat per un autor aprovat (endorsed). L’excepció a aquest procediment és l’acceptació automàtica d’autors i investigadors d’institucions reconegudes. Per això és recomanable identificar-se amb una adreça de correu electrònic institucional.

La gestió dels drets

Gestió de dretsEls preprints acceptats admeten diverses proteccions de drets: des del domini públic, passant per totes les llicències Creative Commons, al copyright de l’editor d’una revista, tot i que els autors tenen dret a distribuir els preprints i donen a arXiv una llicència irrevocable, no exclusiva, per distribuir-los. Elsevier, per exemple, afirma: «creiem que els autors han de poder distribuir els seus manuscrits per necessitats i interessos personals; així com publicar-los als seus llocs web o repositoris institucionals, o enviar-los per correu electrònic als seus col·legues. Per tant, els autors també es reserven el dret de publicar la seva pròpia versió del manuscrit acceptat en el repositori temàtic arXiv».

Els administradors afegeixen una nota indicant quan hi ha un solapament entre preprints, però en cap cas és sinònim de plagi. La nota indica que hi ha múltiples paraules consecutives en comú amb treballs anteriors. En carregar un article els autors poden anticipar-se a l’addició d’aquesta nota afegint al camp de comentaris aquest solapament: per exemple, “aquest article es basa en gran mesura de arXiv: x, arXiv: i “, o” aquest article reemplaça arXiv: z “. En cas de detectar-se plagi el preprint és retirat immediatament.

La cortesia recomana que en citar un article localitzat a arXiv s’inclogui el número d’arxiu precedit del prefix “arXiv”, i es prioritzi l’enllaç al preprint abans que a la versió publicada en una revista. Ex.: Dmitry Kleinbock, Gregory Margulis. Flows on homogeneous spaces and Diophantine approximation on manifolds, Ann. of Math. (2) 148 (1998), 339-360, arXiv:math.NT/9810036.

Punts forts

 1. Referència. Amb el temps ha esdevingut el lloc de referència de la comunitat matemàtica; l’espai on publicar les versions preliminars dels articles que permet, alhora, estar al cas dels avenços dels col·legues
 2. El preu. La quota és voluntària, però encara que la institució la pagui, sempre és molt més econòmica que la subscripció a qualsevol publicació.
 3. Immediatesa. Publicar l’article a arXiv evita el retard entre l’acceptació de l’article i la publicació, que augmenta encara més si la publicació no s’edita en línia.
 4. ORCID. Permet la interconnexió entre les dues plataformes: des d’arXiv s’inclou l’identificador ORCID i a ORCID s’inclou l’enllaç als preprints inclosos a arXiv.
 5. Retirada. Hi ha la possibilitat de retirar un article contemplant dos estats:
  • Si l’article encara no es troba disponible públicament es pot eliminar o retardar la seva inclusió a ArXiv.
  • Si l’article es troba disponible públicament no es pot esborrar, però sí que es pot anul·lar la disponibilitat pública. Cal estar al cas de demanar que les versions anteriors de l’article es retirin també, per tal que aquestes no estiguin disponibles públicament.
 6. Autogestió. És el propi autor qui gestiona la seva producció a la plataforma i és el responsable de fer-ne el seguiment, d’assegurar-se que la informació és correcta, completa i pertinent.

Punts a millorar

 1. En no revisar-se el contingut dels preprints, de vegades se n’accepten de controvertits o poc fiables. Aquesta manca de mesures de control de qualitat també afecta la detecció d’autoplagi; així com la responsabilitat d’esborrar dades confidencials incloses a l’article.
 2. Encara no està adaptat a dispositius mòbils.
 3. Pot ser que la versió inclosa a arXiv no contingui tots els gràfics inclosos al preprint perquè no accepta més fitxers addicionals que els estrictament necessaris.
 4. Manca de consistència en l’actualització d’informació sobre la publicació de la versió definitiva: no incorpora un enllaç a la revista que publica l’article.
 5. En enllaçar preprints a través del camp de citacions o el de bibliografia has de sortir d’arXiv. De vegades, les fonts d’informació incloses en aquests camps no són enllaçables.
 6. Manca d’interoperabilitat per poder enviar arxius directament des d’altres plataformes d’edició en línia, com Overleaf o Authorea, en format PDF, i sense límit de pes en els arxius d’acompanyament.
 7. Pel que fa als arxius de suport dels preprints com poden ser les dades de recerca, codi, etc. (ancillary files), arXiv va col·laborar del 2010 al 2013 en un projecte pilot per a la conservació de dades. El projecte de repositori Data Conservancy va ser finançat inicialment per la National Science Foundation, però es va abandonar el 2015. Les dades bolcades en aquest repositori s’han fusionat amb el cos dels preprints d’arXiv.

La cerca

 • Cerca simple. Es fa sobre totalitat dels preprints. Per autor, per títol, per vocabulari lliure inclòs al camp del resum o a tot el cos del preprint o per codi identificatiu del preprint. Les paraules es busquen amb l’operador booleà AND per defecte.
 • Cerca avançada. Afegeix la possibilitat de seleccionar àrees temàtiques per restringir la cerca. Per buscar un autor determinat és millor fer servir la cerca avançada: per exemple nom cognom (Laura Costa vs Laura AND Costa). Inclou suggeriments d’ajuda per cercar informació: cerca booleana, etc.

Els resultats

La pantalla de resultats inclou la URL permanent de la cerca i el llistat de coincidències. A més, arXiv ofereix la possibilitat d’activar i desactivar Mathsjax per tal de visualitzar les fórmules matemàtiques amb LaTeX o MathML. Quant a les cerques en el camp de la informàtica, ofereix la possibilitat d’ampliar-les amb SemanticScholar, un cercador especialitzat en publicacions de recerca en els camps de la informàtica i la neurologia, que analitza i extreu la informació utilitzant tècniques d’aprenentatge automàtic. Els resultats inclouen gràfics en format PNG i en arxius independents al cos de l’article.

Pantalla de resultats

Cada registre inclou la següent informació:

 • Enllaços als altres repositoris que inclouen l’article.
 • Historial d’acceptació del document.
 • Adreça electrònica de l’autor.
 • Possibilitat de descàrrega en diferents formats: PDF, PostScript, etc., amb informació del tipus de llicència signada pels autors i l’historial de la tramesa.
 • Nom de la matèria i submatèria , i el codi numèric que la representa. Possibilitat de cercar pel terme genèric de matèria, o d’altres submatèries suggerides .
 • Referències i citacions: enllaç al repositori NASA ADS (servei de resums que permet trobar-ne de relacionats –els que coincideixin amb les preferències establertes-, referències bibliogràfiques incloses als articles, cites a l’article, cites revisades a l’article, articles suggerits i historial de lectures. Ofereix l’abstract en format Bibtex, i la possibilitat d’enviar correccions del registre).
 • Enllaç a d’altres repositoris on es troba el preprint (DBLP, per exemple), i a d’altres formats per crear llistes de referències.
 • Possibilitat de compartir el registre a diversos serveis web: reddit, Mendeley, scienceWISE, CiteULike, BibSonomy.

Bibliografia


Deixa un comentari

Novetats del fons: segona quinzena de maig

Compra | Subscripció | Donatiu

Compra

 Todo está en los números : las matemáticas de la vida cotidianaAutor: Alsina, Claudi
Títol: Todo está en los números : las matemáticas de la vida cotidiana
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Numerical Semigroups and ApplicationsAutor: Assi, Abdallah
Títol: Numerical semigroups and applications
Sol·licitat per: José María Giral

 

Von Neumann : teoría de juegos y las matemáticas de la negociaciónAutor: Gracián, Enrique
Títol: Von Neumann : teoría de juegos y las matemáticas de la negociación
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Turing : la mente que inauguró la era de la computaciónAutor: Lahoz-Beltrá, Rafael
Títol: Turing : la mente que inauguró la era de la computación
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Arquímedes, el del teorema : una historia de la ciencia para reír, llorar y pasar miedoAutor: Alcalde, Jorge
Títol: Arquímedes, el del teorema : una historia de la ciencia para reír, llorar y pasar miedo
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Inici

Subscripció

Inverse problems for partial differential equationsAutor: Isakov, Victor
Títol:
Inverse problems for partial differential equations
Col·lecció: Applied mathematical sciences

 

Quantizations of conical symplectic resolutionsAutor: Braden, Tom [et al.]
Títol: Quantizations of conical symplectic resolutions
Col·lecció: Astérisque

 

Instanton moduli spaces and W-algebrasAutor: Braverman, Alexander ; Finkelberg, Michael ; Nakajima, Hiraku
Títol: Instanton moduli spaces and W-algebras
Col·lecció: Astérisque

 

Gaussian Processes on Trees : From Spin Glasses to Branching Brownian MotionAutor: Bovier, Anton
Títol: Gaussian processes on trees : from spin glasses to branching Brownian motion
Col·lecció: Cambridge studies in advanced mathematics

 

Analysis : From Concepts to ApplicationsAutor: Penot, Jean-Paul
Títol: Analysis : from concepts to applications
Col·lecció: Universitext

 

Dynamic optimization : deterministic and stochastic modelsAutor: Hinderer, Karl ; Rieder, Ulrich ; Stieglitz, Michael
Títol: Dynamic optimization : deterministic and stochastic models
Col·lecció: Universitext

 

Representation theory of finite monoidsAutor: Steinberg, Benjamin
Títol: Representation theory of finite monoids
Col·lecció: Universitext

 

Inici

Donatiu

Geometry and dynamics of integrable systemsAutor: Bolsinov, A. V. ; Morales Ruiz, Juan José ; Zung, Nguyen Tien
Títol: Geometry and dynamics of integrable systems

 

Geometry and quantization of moduli spaces Autor: Fock, Vladimir [et al.]
Títol: Geometry and quantization of moduli spaces

 

From Lévy-Type processes to parabolic SPDEsAutor: Khoshnevisan, Davar ; Schilling, René L.
Títol: From Lévy-Type processes to parabolic SPDEs

 

Extended Abstracts Fall 2015 : Biomedical Big Data; Statistics for Low Dose Radiation ResearchTítol: Extended abstracts fall 2015 : biomedical big data : statistics for low dose radiation research

 

Extended abstracts spring 2015 : interactions between representation theory, algebraic topology and commutative algebraTítol: Extended abstracts spring 2015 : interactions between representation theory, algebraic topology and commutative algebra

 

Extended Abstracts Summer 2015 : Strategic Behavior in Combinatorial Structures; Quantitative FinanceTítol: Extended abstracts summer 2015 : strategic behavior in combinatorial structures : quantitative finance

 

Història de la matemàtica : resultats, textos i contextos : presentació : dimecres 22 de març de 2017 a les 12:00 a l'aula B5Autor: Pla, Josep
Títol: Història de la matemàtica : resultats, textos i contextos : presentació : dimecres 22 de març de 2017 a les 12:00 a l’aula B5 (DVD)

Inici


Deixa un comentari

Preguntes més freqüents sobre els drets d’autor

Bloc de Lletres

Open Book Pages, per Jo Naylor | Flickr Creative Commons CC BY 2.0

Quan en un treball acadèmic, com ara el TFG o el TFM, hagis d’utilitzar alguna obra aliena (fragments, fotografies, imatges…), convé tenir clar quin és l’ús legal que se’n pot fer en cada cas.

La pàgina amb les preguntes més freqüents sobre els drets d’autor del CRAI t’ajuden a aclarir els dubtes més habituals, com en els casos següents:

Puc utilitzar fragments d’una obra aliena sense permís?

Sí, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i que la inclusió es realitzi a títol de citació, o per fer-ne l’anàlisi, un comentari o un judici crític. Aquesta utilització només es pot realitzar amb fins docents o d’investigació, en la mesura justificada pel fi d’aquesta incorporació, tot indicant la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada, de conformitat amb l’article 32 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual (TRLPI)…

View original post 534 more words


Deixa un comentari

Novetats del fons: primera quinzena de maig

Compra | Subscripció

Compra

 Functional Analysis : Introduction to Further Topics in AnalysisAutor: Stein, Elias M.
Títol: Functional analysis : introduction to further topics in analysis
Sol·licitat per: Jordi Marzo

 

 Iteractive Methods for Sparse Linear SystemsAutor: Saad, Y.
Títol: Iterative methods for sparse linear Systems. 2nd ed.
Sol·licitat per: Biblioteca

Subscripció

Groups St Andrews 2009 in Bath: Volume 1Títol: Groups St. Andrews 2009 in Bath. Vol. 1
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

Galois Theories of Linear Difference Equations : An IntroductionAutor: Mann, Avinoam
Títol: How groups grow
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

Tomography and Inverse Transport TheoryTítol: Hyperbolic geometry and applications in quantum chaos and cosmology
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

Non-Abelian Fundamental Groups and Iwasawa TheoryTítol: Non-abelian fundamental groups and Iwasawa theory
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

 Variational Problems in Differential GeometryTítol: Variational problems in differential geometry : University of Leeds 2009
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

Proof of the 1-Factorization and Hamilton Decomposition ConjecturesAutor: Csaba, Béla [et al.]
Títol: Proof of the 1-factorization and Hamilton decomposition conjectures
Col·lecció: Memoirs of the American Mathematical Society

 

 An Inverse Spectral Problem Related to the Geng-Xue Two-Component Peakon EquationAutor: Lundmark, Hans ; Szmigielski, Jacek
Títol: An Inverse spectral problem related to the Geng-Xue two-component peakon equation
Col·lecció: Memoirs of the American Mathematical Society

 


Deixa un comentari

«Història de la matemàtica» de Josep Pla rep el premi Crítica Serra d’Or 2017

Serra d'OrJosep Pla i Carrera, professor emèrit de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica ha estat guardonat amb el Premi Crítica Serra d’Or 2017 en la categoria de recerca (altres ciències) pels volums Història de la Matemàtica: Egipte i Mesopotàmia, i Història de la Matemàtica: Grècia I. Els guardons es van lliurar ahir en un acte a l’Espai Endesa amb la participació de l’abat de Montserrat —Josep Maria Soler— i el director de la revista Serra d’Or, Josep Massot.

La revista Serra d’Or atorga anualment els Premis Crítica Serra d’Or, unes distincions sense dotació econòmica que han assolit un gran prestigi i renom en l’àmbit cultural català. Instituïts el 1967, es concedeixen en les categories de literatura i assaig, recerca, teatre, i literatura infantil i juvenil.

El dia 28 de març es va presentar l’obra a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, amb un notable èxit d’assistència. El servei d’audiovisuals de la UB va enregistrar la presentació, que es pot veure a UBtv.

L’obra

Història de la matemàtica: resultats, textos i contextosLa Història de la matemàtica que proposa el Dr. Pla omple un buit pel que fa a la traducció de textos científics grecs en català. Selecciona i recull acuradament aquelles obres més significatives que han esdevingut clàssics del coneixement matemàtic i les contextualitza respecte al moment històric en què es van confegir i respecte al moment científic —per dir-ho d’alguna manera—, que les va veure néixer.

Extrapolant la premissa d’Isaac Newtonsi he vist més lluny que no pas els altres, és perquè m’he enfilat damunt les espatlles dels gegants—, seria difícil explicar la matemàtica grega si no ens remuntem abans a les primeres civilitzacions sorgides entre el Tigris i l’Èufrates —Mesopotàmia— o al voltant del Nil —Egipte—, afavorides per un desenvolupament de l’agricultura lligat al naixement de les ciutats i, alhora, a l’exigència d’una administració eficaç que requeria l’escriptura, la mesura del temps, el coneixement del calendari o la comptabilitat. D’aquí la necessitat d’un volum previ, que recull els testimonis matemàtics escrits en l’antiguitat més remota, i que floririen generosament en el període clàssic.

Un projecte sota el paraigua de l’IEC

Aquesta obra magna és el resultat del projecte que va proposar l’autor en la sol·licitud per al nomenament de professor emèrit a la UB, avalat per l’aleshores Departament de Probabilitat, Lògica i Estadística, i que es va iniciar l’1 de gener de 2013. Emmarcat en la Secció de Ciència i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i sota la direcció de la Dra. Pilar Bayer, té per objectiu la redacció d’una història de la matemàtica grega en quatre volums —més un de preliminar— en català. Cada volum constarà de dues parts diferenciades: un corpus històric i la traducció de textos clàssics del període estudiat.

Dels dos volums publicats fins al moment, el primer —Història de la matemàtica. Egipte i Mesopotàmia : resultats, textos i contextos— és un compendi previ que abasta les primeres civilitzacions del creixent fèrtil, Mesopotàmia i Egipte. El segon volum, Història de la matemàtica. Grècia I (de Tales i Pitàgores a Plató i Aristòtil) : resultats, textos i contextos, parteix de l’època de Tales i Pitàgores (segle VI aC) fins arribar a Plató i Aristòtil (segle IV aC).

El tercer volum contindrà una adaptació anotada i comentada d’Els Elements d’Euclides. El quart volum cobrirà la matemàtica grega del segle III aC amb textos d’Euclides, Apol·loni, Arquímedes, Eratòstenes i Aristarc de Samos. El cinquè volum abastarà la resta de la matemàtica grega fins a la fi del segon període de l’Escola d’Alexandria, al segle IV dC, amb la mort d’Hipàtia. La part principal de les traduccions inclourà l’Aritmètica de Diofant.

L’autor

«Josep Pla de jove volia estudiar quelcom que fos racional i que es pogués ensenyar, i ara que ja ha arribat a la maduresa sap i sabem que ha aconseguit plenament allò que s’havia proposat.»

Eduard Recasens Gallart
Elogi del professor Josep Pla i Carrera

Josep Pla durant la presentació de l'obra el 28/03/2017

Josep Pla durant la presentació de l’obra, el 28/03/2017

Josep Pla i Carrera és  professor emèrit de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB, especialista en lògica i en història de la matemàtica. És membre de la Reial Acadèmia de Doctors des de l’any 2003. El curs 2006-2007, amb motiu de la seva jubilació, la Facultat de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) el distingí amb el títol de Magister Honoris Causa.

Va iniciar la carrera docent el curs 1969-1970 a la UB i també va ser un dels primers professors de matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que tot just naixia. El 17 d’octubre de 1975 va defensar la seva tesi doctoral —la primera de l’àmbit de matemàtiques escrita en català—, Contribució a l’estudi de les estructures algebraiques dels sistemes lògics deductius, que va obtenir la màxima qualificació.

Des de llavors ha dedicat tota la seva vida professional a la recerca i a la docència a la UB, exercint també diversos càrrecs acadèmics a la facultat. Entre els anys 1985 i 1989 va ser cap d’estudis; de 1989 a 1992 degà i de 1992 a 1994 vicedegà. Posteriorment va ser director del Departament de Probabilitat, Lògica i Estadística.

Fins a mitjan anys 80 va treballar en el camp de la lògica algebraica, però a partir de llavors va submergir-se en la història de la matemàtica, estudiant-la en profunditat i ensenyant-la als seus alumnes. Va impartir per primera vegada l’assignatura durant el curs 1984-1985. Ja no deixaria de fer-ho fins a la jubilació.

És autor de diverses obres i articles especialitzats i també ha publicat articles de divulgació adreçats a estudiants i professors de matemàtiques. És autor de la novel·la Damunt les espatlles dels gegants, sobre Évariste Galois, que li va valdre el Premi de Literatura Científica, atorgat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI). L’any 1992, la seva obra Axiomes alternatius de la teoria de conjunts i llur influència en matemàtiques, va ser guardonada amb el Premi Ferran Sunyer i Balaguer de l’IEC. Dins de la seva obra destacaran sempre els  estudis crítics sobre les grans ments matemàtiques universals i les seves contribucions a la didàctica de la història de les matemàtiques en llengua catalana.

Més informació


Deixa un comentari

Novetats del fons: segona quinzena d’abril

Compra | Subscripció | Donatiu

Compra

Direct Methods for Sparse Linear SystemsAutor: Davis, Timothy A.Direct methods for sparse linear systems
Títol: Direct methods for sparse linear systems
Sol·licitat per: Joan Gimeno

 

Bernoulli : el hallazgo de la ley de los grandes númerosAutor: Ernesto Piñeiro, Gustavo
Títol: Bernoulli : el hallazgo de la ley de los grandes números
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Functions of Matrices : Theory and ComputationAutor: Higham, Nicholas J.
Títol: Functions of matrices : theory and computation
Sol·licitat per: Joan Gimeno

 

Hilbert : en busca de unos axiomas universalesAutor: Madrid Casado, Carlos M.
Títol: Hilbert : en busca de unos axiomas universales
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Laplace : la descripción del universo en unas ecuacionesAutor: Madrid Casado, Carlos M.
Títol: Laplace : la descripción del universo en unas ecuaciones
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Leibniz : la invención del cálculo infinitesimalAutor: Muñoz Santonja, José
Títol: Leibniz : la invención del cálculo infinitesimal
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Euler : del simple cálculo al análisis matemáticoAutor: Navarro, Joaquín
Títol: Euler : del simple cálculo al análisis matemático
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Gauss : una revolución en teoría de númerosAutor: Rufián Lizana, Antonio
Títol: Gauss : una revolución en teoría de números
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Differentiable Dynamical Systems : An Introduction to Structural Stability and HyperbolicityAutor: Wen, Lan
Títol: Differentiable dynamical systems : an introduction to structural stability and hyperbolicity
Sol·licitat per: Ignasi Mundet

 

Inici

Subscripció

Entropy of Hidden Markov Processes and Connections to Dynamical Systems : Papers from the Banff International Research Station WorkshopTítol: Entropy of hidden Markov processes and connections to dynamical systems : papers from the Banff International Research Station Workshop
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

Finite and Algorithmic Model TheoryTítol: Finite and algorithmic model theory
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

Groups St Andrews 2009 in Bath. Vol. IITítol: Groups St. Andrews 2009 in Bath. Vol. 2
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

 Real and Complex SingularitiesTítol: Real and complex singularities
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

 Surveys in Combinatorics 2011Títol: Surveys in combinatorics 2011
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

Symmetries and Integrability of Difference EquationsTítol: Symmetries and integrability of difference equations
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

Geometric Optimal Control : Theory, Methods and ExamplesAutor: Schättler, Heinz ; Ledzewicz, Urszula
Títol: Geometric optimal control : theory, methods and examples
Col·lecció: Interdisciplinary applied mathematics

 

Optimal Control for Mathematical Models of Cancer Therapies : An Application of Geometric MethodsAutor: Schättler, Heinz ; Ledzewicz, Urszula
Títol: Optimal control for mathematical models of cancer therapies : an application of geometric methods
Col·lecció: Interdisciplinary applied mathematics

 

The Role of Advection in a Two-Species Competition Model : A Bifurcation ApproachAutor: Averill, Isabel ; Lam, King-Yeung ; Lou, Yuan
Títol: The role of advection in a two-species competition model : a bifurcation approach
Col·lecció: Memoirs of the American Mathematical Society

 

Hyperbolically Embedded Subgroups and Rotating Families in Groups Acting on Hyperbolic SpacesAutor: Dahmani, F. ; Guirardel, V. ; Osin, Denis V.
Títol: Hyperbolically embedded subgroups and rotating families in groups acting on hyperbolic spaces
Col·lecció: Memoirs of the American Mathematical Society

 

Lp-Square Function Estimates on Spaces of Homogeneous Type and on Uniformly Rectifiable SetsAutor: Hofmann, Steve ; Mitrea, Dorina ; Mitrea, Marius ; Morris, Andrew J.
Títol: Lp-square function estimates on spaces of homogeneous type and on uniformly rectifiable sets
Col·lecció: Memoirs of the American Mathematical Society

 

 Imaginary Schur-Weyl DualityAutor: Kleshchëv, A. S. ; Muth, Robert
Títol: Imaginary Schur-Weyl duality
Col·lecció: Memoirs of the American Mathematical Society

 

Classification of Actions of Discrete Kac Algebras on Injective FactorsAutor: Masuda, Toshihiko ; Tomatsu, Reiji
Títol: Classification of actions of discrete Kac algebras on injective factors
Col·lecció: Memoirs of the American Mathematical Society

 

Rectifiable Measures, Square Functions Involving Densities, and the Cauchy TransformAutor: Tolsa Domènech, Xavier
Títol: Rectifiable measures, square functions involving densities, and the Cauchy transform
Col·lecció: Memoirs of the American Mathematical Society

 

Autor: Shurman, Jerry
Títol: Calculus and analysis in Euclidean space
Col·lecció: Undergraduate texts in mathematics

 

Inici

Donatiu

 Introduction to Data Science : A Python Approach to Concepts, Techniques and ApplicationsAutor: Igual, Laura ; Seguí, Santi
Títol: Introduction to data science : a Python approach to concepts, techniques and applications

 

 

Inici