Blog de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica


Deixa un comentari

Novetats del fons: primera quinzena de maig

Compra | Subscripció

Compra

 Functional Analysis : Introduction to Further Topics in AnalysisAutor: Stein, Elias M.
Títol: Functional analysis : introduction to further topics in analysis
Sol·licitat per: Jordi Marzo

 

 Iteractive Methods for Sparse Linear SystemsAutor: Saad, Y.
Títol: Iterative methods for sparse linear Systems. 2nd ed.
Sol·licitat per: Biblioteca

Subscripció

Groups St Andrews 2009 in Bath: Volume 1Títol: Groups St. Andrews 2009 in Bath. Vol. 1
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

Galois Theories of Linear Difference Equations : An IntroductionAutor: Mann, Avinoam
Títol: How groups grow
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

Tomography and Inverse Transport TheoryTítol: Hyperbolic geometry and applications in quantum chaos and cosmology
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

Non-Abelian Fundamental Groups and Iwasawa TheoryTítol: Non-abelian fundamental groups and Iwasawa theory
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

 Variational Problems in Differential GeometryTítol: Variational problems in differential geometry : University of Leeds 2009
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

Proof of the 1-Factorization and Hamilton Decomposition ConjecturesAutor: Csaba, Béla [et al.]
Títol: Proof of the 1-factorization and Hamilton decomposition conjectures
Col·lecció: Memoirs of the American Mathematical Society

 

 An Inverse Spectral Problem Related to the Geng-Xue Two-Component Peakon EquationAutor: Lundmark, Hans ; Szmigielski, Jacek
Títol: An Inverse spectral problem related to the Geng-Xue two-component peakon equation
Col·lecció: Memoirs of the American Mathematical Society

 


Deixa un comentari

«Història de la matemàtica» de Josep Pla rep el premi Crítica Serra d’Or 2017

Serra d'OrJosep Pla i Carrera, professor emèrit de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica ha estat guardonat amb el Premi Crítica Serra d’Or 2017 en la categoria de recerca (altres ciències) pels volums Història de la Matemàtica: Egipte i Mesopotàmia, i Història de la Matemàtica: Grècia I. Els guardons es van lliurar ahir en un acte a l’Espai Endesa amb la participació de l’abat de Montserrat —Josep Maria Soler— i el director de la revista Serra d’Or, Josep Massot.

La revista Serra d’Or atorga anualment els Premis Crítica Serra d’Or, unes distincions sense dotació econòmica que han assolit un gran prestigi i renom en l’àmbit cultural català. Instituïts el 1967, es concedeixen en les categories de literatura i assaig, recerca, teatre, i literatura infantil i juvenil.

El dia 28 de març es va presentar l’obra a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, amb un notable èxit d’assistència. El servei d’audiovisuals de la UB va enregistrar la presentació, que es pot veure a UBtv.

L’obra

Història de la matemàtica: resultats, textos i contextosLa Història de la matemàtica que proposa el Dr. Pla omple un buit pel que fa a la traducció de textos científics grecs en català. Selecciona i recull acuradament aquelles obres més significatives que han esdevingut clàssics del coneixement matemàtic i les contextualitza respecte al moment històric en què es van confegir i respecte al moment científic —per dir-ho d’alguna manera—, que les va veure néixer.

Extrapolant la premissa d’Isaac Newtonsi he vist més lluny que no pas els altres, és perquè m’he enfilat damunt les espatlles dels gegants—, seria difícil explicar la matemàtica grega si no ens remuntem abans a les primeres civilitzacions sorgides entre el Tigris i l’Èufrates —Mesopotàmia— o al voltant del Nil —Egipte—, afavorides per un desenvolupament de l’agricultura lligat al naixement de les ciutats i, alhora, a l’exigència d’una administració eficaç que requeria l’escriptura, la mesura del temps, el coneixement del calendari o la comptabilitat. D’aquí la necessitat d’un volum previ, que recull els testimonis matemàtics escrits en l’antiguitat més remota, i que floririen generosament en el període clàssic.

Un projecte sota el paraigua de l’IEC

Aquesta obra magna és el resultat del projecte que va proposar l’autor en la sol·licitud per al nomenament de professor emèrit a la UB, avalat per l’aleshores Departament de Probabilitat, Lògica i Estadística, i que es va iniciar l’1 de gener de 2013. Emmarcat en la Secció de Ciència i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i sota la direcció de la Dra. Pilar Bayer, té per objectiu la redacció d’una història de la matemàtica grega en quatre volums —més un de preliminar— en català. Cada volum constarà de dues parts diferenciades: un corpus històric i la traducció de textos clàssics del període estudiat.

Dels dos volums publicats fins al moment, el primer —Història de la matemàtica. Egipte i Mesopotàmia : resultats, textos i contextos— és un compendi previ que abasta les primeres civilitzacions del creixent fèrtil, Mesopotàmia i Egipte. El segon volum, Història de la matemàtica. Grècia I (de Tales i Pitàgores a Plató i Aristòtil) : resultats, textos i contextos, parteix de l’època de Tales i Pitàgores (segle VI aC) fins arribar a Plató i Aristòtil (segle IV aC).

El tercer volum contindrà una adaptació anotada i comentada d’Els Elements d’Euclides. El quart volum cobrirà la matemàtica grega del segle III aC amb textos d’Euclides, Apol·loni, Arquímedes, Eratòstenes i Aristarc de Samos. El cinquè volum abastarà la resta de la matemàtica grega fins a la fi del segon període de l’Escola d’Alexandria, al segle IV dC, amb la mort d’Hipàtia. La part principal de les traduccions inclourà l’Aritmètica de Diofant.

L’autor

«Josep Pla de jove volia estudiar quelcom que fos racional i que es pogués ensenyar, i ara que ja ha arribat a la maduresa sap i sabem que ha aconseguit plenament allò que s’havia proposat.»

Eduard Recasens Gallart
Elogi del professor Josep Pla i Carrera

Josep Pla durant la presentació de l'obra el 28/03/2017

Josep Pla durant la presentació de l’obra, el 28/03/2017

Josep Pla i Carrera és  professor emèrit de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB, especialista en lògica i en història de la matemàtica. És membre de la Reial Acadèmia de Doctors des de l’any 2003. El curs 2006-2007, amb motiu de la seva jubilació, la Facultat de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) el distingí amb el títol de Magister Honoris Causa.

Va iniciar la carrera docent el curs 1969-1970 a la UB i també va ser un dels primers professors de matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que tot just naixia. El 17 d’octubre de 1975 va defensar la seva tesi doctoral —la primera de l’àmbit de matemàtiques escrita en català—, Contribució a l’estudi de les estructures algebraiques dels sistemes lògics deductius, que va obtenir la màxima qualificació.

Des de llavors ha dedicat tota la seva vida professional a la recerca i a la docència a la UB, exercint també diversos càrrecs acadèmics a la facultat. Entre els anys 1985 i 1989 va ser cap d’estudis; de 1989 a 1992 degà i de 1992 a 1994 vicedegà. Posteriorment va ser director del Departament de Probabilitat, Lògica i Estadística.

Fins a mitjan anys 80 va treballar en el camp de la lògica algebraica, però a partir de llavors va submergir-se en la història de la matemàtica, estudiant-la en profunditat i ensenyant-la als seus alumnes. Va impartir per primera vegada l’assignatura durant el curs 1984-1985. Ja no deixaria de fer-ho fins a la jubilació.

És autor de diverses obres i articles especialitzats i també ha publicat articles de divulgació adreçats a estudiants i professors de matemàtiques. És autor de la novel·la Damunt les espatlles dels gegants, sobre Évariste Galois, que li va valdre el Premi de Literatura Científica, atorgat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI). L’any 1992, la seva obra Axiomes alternatius de la teoria de conjunts i llur influència en matemàtiques, va ser guardonada amb el Premi Ferran Sunyer i Balaguer de l’IEC. Dins de la seva obra destacaran sempre els  estudis crítics sobre les grans ments matemàtiques universals i les seves contribucions a la didàctica de la història de les matemàtiques en llengua catalana.

Més informació


Deixa un comentari

Novetats del fons: segona quinzena d’abril

Compra | Subscripció | Donatiu

Compra

Direct Methods for Sparse Linear SystemsAutor: Davis, Timothy A.Direct methods for sparse linear systems
Títol: Direct methods for sparse linear systems
Sol·licitat per: Joan Gimeno

 

Bernoulli : el hallazgo de la ley de los grandes númerosAutor: Ernesto Piñeiro, Gustavo
Títol: Bernoulli : el hallazgo de la ley de los grandes números
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Functions of Matrices : Theory and ComputationAutor: Higham, Nicholas J.
Títol: Functions of matrices : theory and computation
Sol·licitat per: Joan Gimeno

 

Hilbert : en busca de unos axiomas universalesAutor: Madrid Casado, Carlos M.
Títol: Hilbert : en busca de unos axiomas universales
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Laplace : la descripción del universo en unas ecuacionesAutor: Madrid Casado, Carlos M.
Títol: Laplace : la descripción del universo en unas ecuaciones
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Leibniz : la invención del cálculo infinitesimalAutor: Muñoz Santonja, José
Títol: Leibniz : la invención del cálculo infinitesimal
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Euler : del simple cálculo al análisis matemáticoAutor: Navarro, Joaquín
Títol: Euler : del simple cálculo al análisis matemático
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Gauss : una revolución en teoría de númerosAutor: Rufián Lizana, Antonio
Títol: Gauss : una revolución en teoría de números
Sol·licitat per: Biblioteca

 

Differentiable Dynamical Systems : An Introduction to Structural Stability and HyperbolicityAutor: Wen, Lan
Títol: Differentiable dynamical systems : an introduction to structural stability and hyperbolicity
Sol·licitat per: Ignasi Mundet

 

Inici

Subscripció

Entropy of Hidden Markov Processes and Connections to Dynamical Systems : Papers from the Banff International Research Station WorkshopTítol: Entropy of hidden Markov processes and connections to dynamical systems : papers from the Banff International Research Station Workshop
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

Finite and Algorithmic Model TheoryTítol: Finite and algorithmic model theory
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

Groups St Andrews 2009 in Bath. Vol. IITítol: Groups St. Andrews 2009 in Bath. Vol. 2
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

 Real and Complex SingularitiesTítol: Real and complex singularities
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

 Surveys in Combinatorics 2011Títol: Surveys in combinatorics 2011
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

Symmetries and Integrability of Difference EquationsTítol: Symmetries and integrability of difference equations
Col·lecció: London Mathematical Society lecture note series

 

Geometric Optimal Control : Theory, Methods and ExamplesAutor: Schättler, Heinz ; Ledzewicz, Urszula
Títol: Geometric optimal control : theory, methods and examples
Col·lecció: Interdisciplinary applied mathematics

 

Optimal Control for Mathematical Models of Cancer Therapies : An Application of Geometric MethodsAutor: Schättler, Heinz ; Ledzewicz, Urszula
Títol: Optimal control for mathematical models of cancer therapies : an application of geometric methods
Col·lecció: Interdisciplinary applied mathematics

 

The Role of Advection in a Two-Species Competition Model : A Bifurcation ApproachAutor: Averill, Isabel ; Lam, King-Yeung ; Lou, Yuan
Títol: The role of advection in a two-species competition model : a bifurcation approach
Col·lecció: Memoirs of the American Mathematical Society

 

Hyperbolically Embedded Subgroups and Rotating Families in Groups Acting on Hyperbolic SpacesAutor: Dahmani, F. ; Guirardel, V. ; Osin, Denis V.
Títol: Hyperbolically embedded subgroups and rotating families in groups acting on hyperbolic spaces
Col·lecció: Memoirs of the American Mathematical Society

 

Lp-Square Function Estimates on Spaces of Homogeneous Type and on Uniformly Rectifiable SetsAutor: Hofmann, Steve ; Mitrea, Dorina ; Mitrea, Marius ; Morris, Andrew J.
Títol: Lp-square function estimates on spaces of homogeneous type and on uniformly rectifiable sets
Col·lecció: Memoirs of the American Mathematical Society

 

 Imaginary Schur-Weyl DualityAutor: Kleshchëv, A. S. ; Muth, Robert
Títol: Imaginary Schur-Weyl duality
Col·lecció: Memoirs of the American Mathematical Society

 

Classification of Actions of Discrete Kac Algebras on Injective FactorsAutor: Masuda, Toshihiko ; Tomatsu, Reiji
Títol: Classification of actions of discrete Kac algebras on injective factors
Col·lecció: Memoirs of the American Mathematical Society

 

Rectifiable Measures, Square Functions Involving Densities, and the Cauchy TransformAutor: Tolsa Domènech, Xavier
Títol: Rectifiable measures, square functions involving densities, and the Cauchy transform
Col·lecció: Memoirs of the American Mathematical Society

 

Autor: Shurman, Jerry
Títol: Calculus and analysis in Euclidean space
Col·lecció: Undergraduate texts in mathematics

 

Inici

Donatiu

 Introduction to Data Science : A Python Approach to Concepts, Techniques and ApplicationsAutor: Igual, Laura ; Seguí, Santi
Títol: Introduction to data science : a Python approach to concepts, techniques and applications

 

 

Inici


Deixa un comentari

Un resum fotogràfic de la Matefest-Infofest 2017


Deixa un comentari

Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona (RCUB). Nova versió i nova interfície

Blog CRAI Universitat de Barcelona

El portal de Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona RCUB, estrena nova interfície aprofitant l’actualització del seu software.

RCUB recull les revistes científiques especialitzades en diversos àmbits temàtics, editades o coeditades per la Universitat de Barcelona. Funciona amb el programari de codi lliure Open Journal Systems (OJS) desenvolupat pel Public Knowledge Project (PKP) amb l’objectiu de fomentar l’accés a la investigació, facilitant la gestió i publicació de revistes científiques.

El portal s’ha actualitzat de la versió 2.3.7.0 a la 2.4.8.1 de l’OJS, després d’uns mesos de preparació de la migració per part de la Unitat de Projectes del CRAI i de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Universitat de Barcelona.

S’ha renovat completament la pàgina principal del portal. Ha desaparegut el llistat A-Z amb imatge de la coberta de la revista i al seu lloc s’ha afegit un Cercador de revistes

View original post 238 more words


Deixa un comentari

El dia 26 d’abril celebrem la Matefest-Infofest

Matefest-Infofest 2015. Fotografia de la UB

Matefest-Infofest 2015. Fotografia de la UB

La Matefest-Infofest, festa divulgativa per excel·lència de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, se celebrarà dimecres 26 d’abril a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (UB). Oberta a tothom i amb l’objectiu d’oferir una imatge social positiva de totes dues ciències, de fer-les més properes, proposa un seguit d’activitats relacionades amb les matemàtiques i la informàtica i la seva aplicació en la nostra vida quotidiana.

Com ja és tradicional, els alumnes de la Facultat muntaran estands divulgatius sobre diverses temàtiques alhora que se celebraran les xerrades i els tallers programats. Quant a les xerrades, n’hi ha 5 de previstes:

  • 10:00-11:00. Misteris de la matemàgia de la ciència. A càrrec de Miquel Duran.
  • 11:00-12:00. Investigación e informática y género. A càrrec de Beatriz Remeseiro López.
    11:00-12:00. De la matemàtica dels jocs, al joc de la matemàtica. A càrrec de Jordi Deulofeu Piquet.
  • 12:00-13:00. Inteligencia artificial: ¿aliada o enemiga? A càrrec de Paula Chocrón.
  • 12:00-13:00. Rodes, cicloides, moviment relatiu i efectes malabars. A càrrec de Josep Rey Nadal.

Pel que fa als tallers, el taller-competició de robòtica s’adreça als alumnes de batxillerat. L’objectiu és introduir als estudiants en el món de la programació de robots mitjançant llenguatges de programació no visuals. La culminació és la competició el dia de la Matefest-Infofest, tot i que els participants hauran estat treballant, per equips, durant les sessions prèvies celebrades al mes de març.

Competició de robòtica a la Matefest-Infofest 2014. Fotografia de la UB

Competició de robòtica a la Matefest-Infofest 2014. Fotografia de la UB

Quant a les activitats adreçades als alumnes de grau destaca hack-a-game II, una hackató amb l’objectiu de programar un joc per equips; el taller d’auditoria de xarxes Wi-Fi o la Tercera Competició Universitària de Matemàtiques “Lluís Santaló”.

Edicions anteriors de la Matefest-Infofest

Vídeos de les edicions anteriors